4+4+4 sistemi, 123 bin çocuğa okulu bıraktırdı

4+4+4 sistemi, 123 bin çocuğa okulu bıraktırdı
AK­P hükümetinin ‘4+4+4’ eği­tim sis­te­mi er­ken çök­tü!..

Eği­tim-Se­n’­in ve­ri­le­ri­ne gö­re; 2011-12 eği­tim dö­ne­min­de 8’in­ci sı­nıf­tan 1 mil­yon 252 bin 147 öğ­ren­ci me­zun ol­du. 1 mil­yon 128 bin 557 öğ­ren­ci li­se­le­re ka­yıt yap­tır­dı. 123 bin 590 öğ­ren­ci bu yıl li­se­ye ka­yıt yap­tır­ma­dı ve oku­lu bı­rak­tı.

Ha­ya­li okul yaptılar

Okul ön­ce­si eği­tim­de 371, li­se­de 746 okul ar­tı­şı ya­şan­dı, il­ko­kul ve or­ta­oku­la ge­lin­ce he­sap ka­rış­tı. 2011-12’de il­köğ­re­tim oku­lu sa­yı­sı 32 bin 108 idi. İl­köğ­re­tim okul­la­rı 4+4+4 ile bir­lik­te il­ko­kul ve or­ta­okul ola­rak Tür­ki­ye ge­ne­lin­de iki­ye bö­lün­dü. 32 bin 108 olan sa­yı bö­lün­mey­le bir­lik­te 46 bin 156’ya  çık­tı. MEB, or­ta­da bi­na yok­ken bir­den bi­re okul sa­hi­bi ol­du.

Bir açıp, bir ka­pat­tılar

2011-12’de 537 olan imam ha­tip li­se­si sa­yı­sı, ye­ni sis­tem­le bir­lik­te 708’e çık­tı. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 730 imam ha­tip or­ta­oku­lu var­ken, 369 imam ha­tip or­ta­oku­lu, imam ha­tip li­se­si bün­ye­sin­de açıl­dı. 42 imam ha­tip or­ta­oku­lu bir­kaç ay için­de ka­pa­nın­ca, yeni açı­lan bin 141 imam ha­tip or­ta­oku­lu bin 99’a düş­tü. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com