82.?Zmir Enternasyonal Fuar?, 29 A?Ustos Per?Embe G?N? "Sa?L?K"...

82.?Zmir Enternasyonal Fuar?, 29 A?Ustos Per?Embe G?N? "Sa?L?K"...
-82.?zmir Enternasyonal Fuar?, 29 A?ustos Per?embe g?n? "Sa?l?k" temas? ile kap?lar?n? a??yor.?ZM?R(ANKA)...

-82.?zmir Enternasyonal Fuar?, 29 A?ustos Per?embe g?n? "Sa?l?k" temas? ile kap?lar?n? a??yor. ?ZM?R(ANKA) - 82.?zmir Enternasyonal Fuar?, 29 A?ustos Per?embe g?n? "Sa?l?k" temas? ile kap?lar?n? a??yor.
"Daha iyi bir d?nya i?in yeni yollar/Herkes i?in sa?l?k" temas?yla yola ??kan EXPO 2020 ?zmir hedefi ile b?t?nle?ecek ?ekilde haz?rlanan 82'nci ?zmir Enternasyonal Fuar?, bu y?l "Sa?l?k" temas? ile organize edilecek.
29 A?ustos - 8 Eyl?l 2013 tarihlerinde organize edilen 82'nci ?zmir Enternasyonal Fuar?, fuar s?resince sa?l?kl? ya?am aktiviteleri, seminer, sa?l?kl? sohbetler ve saatler gibi ?e?itli etkinlikler olacak. Sa?l?k temas? kapsam?nda organize edilen 82. ?EF "Sa?l?k"l? G?nler etkinli?inde ?BB E?refpa?a Hastanesi, Herkes ??in Acil Sa?l?k Derne?i ve ?zmir Tabipler Odas? i?birli?iyle Sa?l?kl? Sohbetler & Saatler s?yle?ileri yer alacak. Ayr?ca fuarda Alsancak Yoga ??birli?i ile Sa?l?kl? Ya?am Aktiviteleri sergilenecek. Pratik yoga hakk?nda da bilgi verilecek etkinlikte, stresten uzakla?mak, evrensel g?c?n geli?tirilmesi gibi konular ?zerinde de durulacak. Etkinlikte "?ocuk Sa?l???", "Kornea Nakli", "Erkek Sa?l???", "Atat?rk D?nemi Sa?l?k Devrimi", "On Ya? Daha Gen? Kalabilir miyiz ?" gibi konulara da yer verilecek.(ANKA)
(AR/ORH)

?zmir

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com