9 Milyon emekliye müjde

9 Milyon emekliye müjde
İstihdam artışı ve tasarrufu öngören Orta Vadeli Program'a göre 3 yılda istihdama 1.3 milyon kişinin eklenmesiyle işsizlik yüzde 10'un altına inecek...

Kişi başına gelir ise 12.412 dolara çıkacak.

Hükümetin merakla beklenen Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritası dün açıklandı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) ana hedef 'ülke refahını artırmak' olarak belirlendi. 2012-2014 dönemini kapsayan ve Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında da yayınlanan OVP'ye göre işsizlik oranı 2014 sonunda yüzde 9.9'la tek haneye inecek. Buna göre ekonomik büyümenin yanı sıra, işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek politikaların da uygulanmasıyla program döneminde, tarım dışında 1.5 milyon kişiye ilave istihdam yaşatılması bekleniyor. Bu dönemde tarım istihdamında beklenen sınırlı gerilemenin etkisiyle toplam istihdam artışının 1.3 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor.

Babacan: 5'inci vitesten 4'e düştük

Programa göre bu yıl sonunda 10 bin 363 dolar olması beklenen kişi başına milli gelir ise 2 bin 49 dolara artarak 2014 yılı sonunda 12 bin 412 dolara ulaşacak. Ekonomideki büyümenin ise yıl sonunda yüzde 7.5, 2012'de ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2013 ve 2014 yıllarında ise büyümenin yüzde 5 düzeyine ulaşması hedeflenirken büyümenin özel tüketim ve özel yatırım kaynaklı olması öngörülüyor. Programa göre bu yılın sonunda 71.7 milyar dolar olması beklenen cari açık ise 2014'te 67.1 milyar dolara gerileyecek. Babacan, basın toplantısında programı “Ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesi gibi bir ana şemsiye altında toplanan öncelikler” olarak tanımlarken yeni dönemde küresel ekonominin durumu nedeniyle “5'inci vitesle giderken 4'üncü vitesle gitmeye başlayacağız” ifadesini kullandı.

'Yeni bütçe hazır gibi birşey'

Babacan, bir soruya verdiği yanıtta, kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili bazı varsayımların olduğunu, ancak yasal düzenleme ağırlıklı çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Babacan, bütçe konusunda ise “Bütçe hazır gibi bir şey” dedi. Maliye Bakanı Şimşek ise bir soruya karşılık, Gelir Vergisi'nin, önümüzdeki dönemde önemli reformlar arasında yer aldığını ifade ederek, bununla istihdam ve tasarrufun amaçlandığını söyledi. Şimşek, istihdam üzerindeki yükün azalmasının ise bütçe imkanlarına bağlı olduğunu da anlattı.8EKONOMİ SERVİSİ

VERGİ SİSTEMİ BASİTLEŞİYOR

Bakan Şimşek'in açıkladığı Orta Vadeli Mali Plan'da, 2012-2014 döneminde istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı artırmak, cari açığı alınacak yapısal tedbirlerle azaltarak sürdürülebilir seviyelere çekmek, yurt içi tasarruf seviyesini artırmak ve mali disiplini güçlendirerek sürdürmek, Maliye politikasının temel öncelikleri olarak belirlendi. Plana göre vergi sistemi etkinlik, basitlik ve vergilendirmede adalet ilkeleri doğrultusunda gözden geçirilecek. Resmi Gazete'de de yayınlanan Mali Plan'a göre vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Bu çerçevede Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmaları tamamlanacak. Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen altyapı yatırımlarına ağırlık verilecek.

BABACAN'DAN VATANDAŞA:

Tasarruf önemli israftan kaçının

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, basın toplantısında vatandaşa 'israf etmeyin' çağrısı yaptı. Bir gazetecinin “Türkiye ekonomisinin vites küçülttüğü ortamda vatandaşa önerileriniz olacak mı?” yönündeki soruya Babacan, “Toplum olarak israftan kaçındığımız sürece, herkes ayağını yorganına göre uzattığı sürece Türkiye'nin korkacak bir şeyi yok. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Halkımızın geleceğe güvenle bakması bütün kararlarında Türkiye'ye güvenmesi son derece önemli. İsraf ekonomisi olmayacağız verim ekonomisi olacağız” cevabını verdi. Tasarruf oranını güçlendirici tedbirlere de dikkat çeken Babacan, bu çerçevede, bireysel emeklilik konusuna önem verdiklerini bunun nasıl cazip haline getirilerek genişletilebileceği konusunda çalışma yaptıklarını bildirdi. Babacan bir soru üzerine de intibak sisteminin OVP'de yer aldığını söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kıdem tazminatını taraflar çözecek

BABACAN, toplantıda bir soruya verdiği yanıtta, kıdem tazminatı konusunda nihai kararların sendikalar ve sosyal taraflarla yapılacak çalışmadan sonra verileceğinin altını çizdi. Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın sendikalarla çalıştığını, henüz bu konuda verilmiş bir kararın olmadığını ancak, çalışanların haklarını güvence altına alırken, işveren üzerindeki yükü daha öngörülebilir hale getirici bir koordinasyonun amaçlandığını kaydetti. Önce hazırlanan daha sonra vazgeçilen Mali Kural'a dair soruya karşılık da Ali Babacan, bu konunun gündemlerinde olmadığını bildirdi. İşsizlik sigortasından Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) kaynak aktarıldığı eleştirisini de Babacan “Bu projeler aynı zamanda işsizlere ekmek kapısı sağlayan projeler” diye cevapladı. İstihdam paketinin işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynayacağına işaret eden Babacan, bu düzenlemenin en kısa sürede TBMM'ye sevk edileceğini aktardı.

9 milyon emekliye kademeli zam

Orta Vadeli Program'daki taahhütler içerisinde emekliler arasındaki maaş uçurumunu giderecek düzenleme de yer aldı. Programa göre kamuoyunda İntibak Yasası olarak bilinen sistem kademeli olarak hayata geçirilecek.

- İNTİBAK ORTA VADELİ PLAN'A GİRDİ

Orta Vadeli Program'da (OVP) emekliler arasındaki maaş uçurumunun giderilmesini öngören ve kamuoyunda İntibak Yasası olarak bilinen düzenleme de bulunuyor. Buna göre 9 milyon emekli için adil bir intibak sistemi kademeli olarak hayata geçecek. Böylece emekliler arasındaki maaş uçurumu giderilecek. OVP'de yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

- ÖZEL VE KAMUDAKİ İSRAF AZALTILACAK

- Kamu ve özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politikalar uygulanacak.

- İşgücü piyasasının esnekliğini ve işgücünün niteliğini yükseltecek düzenlemeler hayata geçirilecek, aktif işgücü politikalarıyla ekonominin istihdam yaşatma kapasitesi artırılacak.

- Sosyal yardım sisteminden işgücü piyasasına geçişleri kolaylaştıracak ve özendirecek çalışmalara hız verilecek.

- İSTİHDAM TEŞVİKLERİNE YENİ DÜZEN

- Sağlık hizmetleri ve harcamalarında gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek.

- İstihdama ilişkin teşvik düzenlemeleri sade ve etkin yapıya kavuşturulacak.

- YENİ HEDEF AFRİKA

- İhracatta pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla Afrika ülkeleri, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülke gruplarıyla ticaretin geliştirilmesine dönük adımlar atılacak.

- YERLİ MALI KULLANANA TEŞVİK GELİYOR

- Yurtiçi katma değer oranı yüksek ve kaliteli malları kullanma bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak etiketleme başta olmak üzere özendirici tedbirler alınacak.

- Kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi sağlanacak.

- Bölünmüş yol yapımı çalışmalarına devam edilecek, bitümlü sıcak karışım kaplama yapım çalışmalarıyla karayolu standartları iyileştirilecek, karayolları ağı ile kent içi ulaşımda akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

- Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge'ye dayalı katma değeri yüksek ürünlerin ticarileştirilmesi ve pazarlanması desteklenecek.

- GELENEKSEL MESLEKLERE DESTEK VAR

- Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi geleneksel sektörlerde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, ulusal ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecek.

İş dünyası: OVP uygulanabilir ve gerçekçi

- TUSKON Başkanı Rızanur Meral: OVP'nin kamu maliyesindeki disiplini devam ettirirken büyüme ve istihdamı artırıcı çerçeve çizmesi memnuniyet verici. Vergi sisteminin gözden geçirileceğini duymak kayıt dışının azalarak vergilerin tabana yayılacağı yönündeki iş dünyasının beklentilerini artırdı. Geneli itibari ile önceki program gibi temkinle hazırlanmış ve yakalanması muhtemel hedefleri içeriyor.

- Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk: Türkiye, ihracatıyla ve bu son alınan kararlarla getireceği yatırımlarla OVP'yi de gerçekleştirir. Bu program çok gerçekçidir. Hepimizin bu programın arkasında durması gerekir. Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat var. Bugün geldiğimiz ortamda bizi parmakla gösteriyorlarsa bu, bir çalışmanın, dayanışmanın, siyasi ve ekonomik istikrarın sonucudur.

- SPK Başkanı Vedat Akgiray: Açıklanan hedefler çok gerçekçi ve tedbirli. Orta vadeyi planlayan, bunu düşünen kaç ülke var?

- Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dumankaya: OVP büyüme hızında düşmenin yaşandığı bir dönemde, ekonomik politikalara ilişkin belirsizliği kısa sürede ortadan kaldırarak üretim sektörlerinin ve ekonominin hızlı bir şekilde canlanmasına katkı sağlayacak önemli bir çalışma.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com