AB üyelik sürecinde yapılacak değişiklikler!

AB üyelik sürecinde yapılacak değişiklikler!
Avrupa Birliği üyelik Sürecinde Türkiye'nin Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Müktesebatına Uyumu Kapsamında yapılacak değişiklikler belirlendi...

Tarama toplantıları ardından Türkiye fasıl müktesebatına uyum durumunun değerlendirildiği Tarama Raporu temelinde, Avrupa Birliği Konseyi tarafınca faslın müzakerelere açılması için 6 adet açılış kriterinin belirlendiği ifade edildi.
Belirlenen kriterlerin ise şunlar olduğu açıklandı:
'1. AB müktesebatı ile uyumlu gıda, yem ve veterinerlik çerçeve mevzuatının benimsenmesi ve başta kontrol kuruluşlarınınki olmak üzere sorumlulukları açık biçimde belirleyen hükümlerin ortaya konması. 2. Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası alanındaki, ilgili uluslar arası standartlar ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tavsiyeleri dahil olmak üzere, AB müktesebatının uyumlaştırılması, uygulanması ve yürütülmesine temel teşkil edecek detaylı bir stratejinin sunulması. Bu strateji ilgili idari ve laboratuar kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlar ile bu konuda gerekli mali kaynağa ilişkin bir tahmini de içerecektir. Strateji aynı zamanda, hayvan sağlığı alanındaki riskleri ele alma konusunda müktesebata uygun biçimde AB ile işbirliğini temin etme kapasitesine sahip olma ihtiyacını da göz önüne almalıdır. 3. Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydına ilişkin yeterli bir sistemin uygulanmaya başlanması ve sığır türü hayvanların kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kontrolü konusundaki sistemdeki zaafiyetleri (işletmelerin kaydına, hayvanların ve hayvan hareketlerinin kaydedilmesine ilişkin) gidermeye yönelik yeterli tedbirin alınmış olduğunun kanıtlanması. 4. Canlı hayvanların ülke içindeki hareketleri, hareketlerin kaydı ve kesimlerin kontrolü konusunda ayrıntılı bir değerlendirmenin sunulması. 5. Trakya bölgesinin, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından, aşılama suretiyle şap hastalığından ari bölge olarak tanınması. 6. Gıda işletmelerinin iyileştirilmesi konusunda geleceğe yönelik Ulusal Program açısından, bütün gıda işletmelerinin AB müktesebatındaki kategorileri esas alan bir sınıflandırmasının sunulması' şeklinde belirtildi.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın destekleriyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bürokratlarının çalışmaları sonucunda, söz konusu açılış kriterlerinin tamamının 15 Haziran 2010 tarihinde karşılandığı ve 23 Haziran 2010 tarihinde Dönem Başkanlığınca gerekli merciilere iletildiği iletilen açılış kriterlerinin karşılandığına ilişkin mektubu takiben Müzakere Pozisyon Belgesinin İspanya Dönem başkanlığına iletildiği yetkililer tarafından açıklandı.
Fasıl kapsamında Topluluk müktesebatına uyumun üreticiler, gıda ve hayvancılık işletmeleri, gıdayı depolayanlar ve satışını yapanlar üzerinde bir takım etkileri olacağını dile getiren yetkililer, bu çerçevede, Ülkede görülen hayvan hastalıkları ile mücadele ve bazı ürünlerin kalitesi konusunda önemli bir uyum sürecine gereksinie ihtiyaç olduğunu belirtiler. Bu ihtiyaçların giderilmesi açısından yapılması gereken çalışmaların zamana yayılacağını, yeni kurulacak işletmeler için AB standartlarında çalışma kriteri getirileceğini ve mevcutların modernizasyonu belli bir süreç içinde oluştutulacağını açıkladılar.
AB müktesebatının gereklilikleri çerçevesinde bir takım istisnai uygulama ve geçiş süresi taleplerinin olacağını vurgulayan yetkilier, fasıl kapsamında yapılacak çalışmaların günlük hayata etkilerini ise şöyle özetlediler:
'1.Vatandaşlar güvenli gıdaya ve tükettiği gıda konusunda doğru bilgiye erişim sağlayacaktır. 2.Gıda ile ilgili düzenlemeler konusunda vatandaşın görüşü alınacak, karar alma sürecine katılımları sağlanacaktır. 3.Gıda zincirinde izlenebilirlik daha etkin biçimde sağlanacaktır. 4.Gıda ve yeme ilişkin daha sıkı kontroller yapılacak, bu kontroller için ayrıntılı kontrol planları hazırlanarak uygulanacaktır. 5.Yapılan kontrollerde gıdada bir sorun tespit edilmesi durumunda, hızlı alarm sistemine bilgi girilerek, geriye dönük takibi yapılabilecek ve sorunlar kaynağında tespit edilebilecektir. 6. Gıda ve yemlerden kaynaklanan ve insanlarda ciddi sağlık sorunları oluşturan acil durumlarda ve kriz anında uygulanmak üzere planlar oluşturulacak ve zaman kaybetmeden müdahale edilebilecektir. 7.Gıdanın güvenli olmadığı anlaşılırsa, ilaçlar gibi piyasadan toplatılacaktır. 8.Lokanta, restoran, satış yerleri, soğuk hava ve depolama yerleri dahil, bitkisel ürünleri işleyerek gıda üreten işyerleri ve yem üreticileri kayıt altına alınacak ve kendileri için belirlenen hijyen kurallarına uyacaktır. 9.Balıkçı tekneleri de hijyen kurallarına uyacak ve kayıt altına alınacaktır. 10. Et, süt, su ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünleri işleyenler onaya tabi olacak ve daha sıkı hijyen kurallarına uyacaktır. 11. Gıda güvenliği ile ilgili tüm sorumluluk gıda işi yapanlarda olacak, bunlar çalışanlarının hijyeni ve eğitimini sağlayacaktır. 12. Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasıyla çiğ sütün kalitesi artacaktır. 13. Gıda ile bulaşan hastalıkların oranı azalacaktır. 14. Koyun, keçi ve sığır türü hayvanların hepsi doğduklarından itibaren küpelenecek, nereye satıldığı nerede kesildiği gibi bilgiler kayıt altına alınacaktır. 15.At ve katırlar da kimliklendirilerek kayıt altına alınacaktır. 16.Tüketicilerimiz marketten aldığı etin hangi hayvandan elde edildiğini, bu hayvanın annesinin kim olduğunu, bu hayvanın kimler tarafından alınıp satıldığına dair bilgilere, kaç doğum yaptığı, nerelere seyahat ettiği, uygulanan ilaçlar, aşılar gibi verilere istediği takdirde ulaşabilecektir. 17.Çiftlikte yetiştirilirken, nakil esnasında ve kesim anında hayvanların refahı ve korunması sağlanacaktır. Ahırlar, nakil araçları ve kesimhaneler belirlenen kurallara göre tasarlanıp, inşa edilecektir. 18. Kullanılan zirai mücadele ilaçlarının sayısı azaltılacak, çevre ve insan sağlığı için risk teşkil edebilecek olanların piyasaya girişi engellenecektir. 19.Gıdalar üzerindeki zirai mücadele ilacı kalıntısı seviyeleri AB ile uyumlu hale gelecek, AB'ye ihracattan dönen sevkiyat sayısında bir düşüş olacaktır. 20.Gıda güvenliğinin önemli parçalarını oluşturan; katkı maddeleri, tatlandırıcılar, aroma maddeleri, çözücüler, veteriner ilaç kalıntıları, bitki koruma ilacı kalıntıları, etiketleme ve beyan kuralları, numune alma planları ve analiz metotları AB' de yer alan kurallar çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve tüketici güvenliğini ön plana çıkaran, ticarette engelleri ortadan kaldıran yeni mevzuat düzenlemelerine gidilecektir. 21. Gıda güvenliğinin önemli bir parçası olan gıdalar ile her aşamada temas eden ambalaj vs. maddelere ilişkin güvenlik kriterleri revize edilecek ve sahada uygulanacaktır. 22.AB kriterlerine uygun olarak üretim yapan işletme sayısı ile bu işletmelerin AB'ye ihracatı artacak, AB listelerini referans alan ülkelerle ihracat gelişecektir.' şeklinde yetkililer tarafından açıklandı.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com