Ak Parti Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? Ve Parti S?Zc?S? H?Seyin ?Elik,...

Ak Parti Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? Ve Parti S?Zc?S? H?Seyin ?Elik,...
-AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Parti S?zc?s? H?seyin ?elik, ??z?m s?reciyle ilgili bir t?kanma...

-AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Parti S?zc?s? H?seyin ?elik, ??z?m s?reciyle ilgili bir t?kanma olmad???n? s?yledi. ?elik, "??z?m s?reci ile ilgili bir t?kanma s?z konusu de?ildir. ?ki ?eyin birbirinden ayr?lmas? gerekiyor. T?rkiye'nin demokratikle?mesi, T?rkiye'nin demokratik reformlar yapmas?, kendi halk?n?n makul, me?ru, mant?kl? taleplerine olumlu cevap vermesi PKK'n?n tavr?na endeksli de?ildir, bunun b?yle bilinmesi gerekiyor" dedi. NEW YORK (ANKA) -AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Parti S?zc?s? H?seyin ?elik, ??z?m s?reciyle ilgili bir t?kanma olmad???n? s?yledi. ?elik, "??z?m s?reci ile ilgili bir t?kanma s?z konusu de?ildir. ?ki ?eyin birbirinden ayr?lmas? gerekiyor. T?rkiye'nin demokratikle?mesi, T?rkiye'nin demokratik reformlar yapmas?, kendi halk?n?n makul, me?ru, mant?kl? taleplerine olumlu cevap vermesi PKK'n?n tavr?na endeksli de?ildir, bunun b?yle bilinmesi gerekiyor" dedi.
AK Parti'li ?elik, ABD'de T?rk?e yay?nlanan Posta 212 gazetesine yapt??? a??klamada, "??z?m s?reci ile ilgili bir t?kanma s?z konusu de?ildir. ?ki ?eyin birbirinden ayr?lmas? gerekiyor. T?rkiye'nin demokratikle?mesi, T?rkiye'nin demokratik reformlar yapmas?, kendi halk?n?n makul, me?ru, mant?kl? taleplerine olumlu cevap vermesi PKK'n?n tavr?na endeksli de?ildir, bunun b?yle bilinmesi gerekiyor. Varsay?n ki PKK hi? yoktur, varsay?n ki PKK ter?r? diye bir ?ey s?z konusu de?ildir, biz halk?m?z?n bu taleplerine kulaklar?m?z? m? t?kayaca??z? Bizim haz?rlad???m?z demokratikle?me paketinin elbette ki ??z?m s?recine olumlu katk?s? olacakt?r. PKK'l?lar?n silah b?rakmas? T?rkiye'yi terk etmesi esasen PKK'n?n bizatihi kendisiyle ilgili at?lacak ad?mlarda belirleyici olacakt?r" dedi.

-DEMOKRAS?, HUKUK DEVLET? BUNU GEREKT?RD??? ???N YAPIYORUZ-

?elik ??yle devam etti:
"Biz T?rkiye'de gayrim?slim vatanda?lar?m?zla ilgili demokratikle?me yap?yoruz bunu bir silahl? grup mu temin ediyor? Aleviler ile ilgili ad?mlar at?yoruz, Aleviler ile ilgili bir silahl? grup mu bunu temin ediyor? Dindar, m?tedeyyin insanlarla ilgili demokratikle?me yap?yoruz bir ter?r ?rg?t? eline silah ald??? i?in mi biz bunlar? yap?yoruz? Hay?r. B?yle gerekti?i i?in insanl?k, demokrasi, hukuk devleti bunu gerektirdi?i i?in bunu yap?yoruz. Peki neden hepsi bir g?nde yap?lm?yor gibi baz? ele?tiriler var. Bildi?iniz gibi zaman?n ruhu diye bir kavram vard?r. Bunlar ad?m ad?m yap?l?r. Kamuoyu alg?s? y?netilerek yap?l?r.
Toplumdaki kabulleri, toplumda yerle?ik olan baz? anlay??lar?, zihniyet devrimini bir anda ortadan kald?rmak m?mk?n de?il. ?lkemizin bat?s?ndaki insanlar?n, birilerine imtiyaz m? sa?lan?yor, birileri abat edilirken biz berbat m? ediliyoruz gibi bir duyguya kap?lmamas? i?in bunlar zamana yay?larak yap?l?yor. Demokratikle?me anlam?nda geldi?imiz g?nden beri her yeni g?n ge?ti?imiz g?nden iyidir." (ANKA)
(BS/CK/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com