AKP'li 4 Bakan'a yüce divan yolu!

AKP'li 4 Bakan'a yüce divan yolu!
Adları yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yer alan AKP'li 4 bakanın fezlekeleri kayıp.
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yolsuzluk operasyonu olarak görülen AKP'li bakanların çocuklarının ve bir bakanın da doğrudan adı geçtiği yolsuzluk ve rüşvet davasında İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın, TBMM'ye gönderdiği fezlekeler kayıp.
 
Yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da ço­cuk­la­rı gö­zal­tı­na alı­nan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ile Çev­re Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ve yi­ne so­ruş­tur­ma­da is­mi ge­çen AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­la il­gi­li bil­gi no­tu UYAP üze­rin­den Mec­li­s’­e gön­de­ril­di. Şimdiye kadar ulaşması gereken yazının Başbakanlıkta ya da Adalet Bakanlığı'nda bekletildiği öğrenildi.
 
AKP DERİN ÇATLAKTAN KORKUYOR!
 
Fezlekelerin TBMM'ye gelmesinin ardından sav­cı­lık ya­zı­sın­da yer alan id­di­alar Ge­nel Ku­ru­l’­da tek tek oku­na­cak. Ba­kan­la­ra Yü­ce Di­van yo­lu­nu aça­cak Mec­lis so­ruş­tur­ma­sı için 55 ve­ki­lin im­za­sı ye­ter­li ola­cak. Ar­dın­dan da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı için ve­ri­len öner­ge ve­kil­le­rin oyu­na su­nu­la­cak. Ya­sa­ya gö­re bu oy­la­ma ‘giz­li­’ ya­pı­la­cak. AKP'de derin çatlak korkusu da burda başlıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre birçok AKP'li vekilin soruşturma açılması için evet diyeceği, bununda AKP içerisinde derin çatlaklara yol açacağı belirtiliyor. Fezlekeler bu yüzden Meclise getirilemiyor. (BCE)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com