AKP'li belediyeler 8 camiyi sattı!

AKP'li belediyeler 8 camiyi sattı!
Vergi borcuna karşılık cami satan belediye sayısı 8’e çıktı.
Vergi borcuna karşılık cami satan belediye sayısı 8’e çıktı. Hazine, 12 milyon liralık alacağını sildi…
 
AK­P’­li be­le­di­ye­ler, borç­la­rı­nı ca­mi sa­ta­rak ka­pat­ma­ya de­vam edi­yor. İs­tan­bu­l’­un AK­P’­li Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si­’nin 4 ca­mi sa­ta­rak baş­lat­tı­ğı uy­gu­la­ma­ya, di­ğer be­le­di­ye­ler de ka­tıl­dı. Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, AK­P’­li Gün­gö­ren, Üm­ra­ni­ye ve Düz­ce Be­le­di­ye­le­ri dahil 8 be­le­di­ye­nin ver­gi borç­la­rı ne­de­niy­le üze­rin­de ca­mi olan ta­şın­maz­la­rı Ha­zi­ne­’ye sat­tı­ğı­nı açık­la­dı.
 
BORÇ YÜ­ZÜN­DEN: CHP Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si­ne ce­vap ve­ren Şim­şek, ba­zı be­le­di­ye­le­rin ver­gi bor­cu yü­zün­den ka­ra­kol, ad­li­ye, ce­za­evi ve ca­m­i gibi ta­şın­maz­la­rı sat­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ha­zi­ne, son 4 yıl­da 377.9 mil­yon li­raya 1.6 mil­yon met­re­ka­re ala­nı bu şe­kil­de sa­tın al­dı.
 
İŞTE CA­Mİ SA­TAN BE­LE­Dİ­YE­LER: Borçlarına kar­şı­lık ca­mileri sa­tan be­le­di­ye­ler ise şun­lar: Gön­gö­ren (İs­tan­bul-AKP), Üs­kü­dar (İs­tan­bul-AKP), Nev­şe­hir (AKP), Düz­ce (AKP), Rey­han­lı (Ha­tay-AKP), Çay (Af­yon­ka­ra­hi­sar-AKP), Deş­li (Af­yon­ka­ra­hi­sar-Bol­va­din-MHP), San­dık­lı (Af­yon­ka­ra­hi­sar-MHP).
 
DİN BE­ZİR­GAN­LA­RI: CHP’­li Oran, şöyle dedi: “6 AKP ve 2 MHP be­le­di­ye­si son 2 yılda 11.9 mil­yon TL’­lik ver­gi bor­cu kar­şı­lı­ğın­da ca­mi­ sat­mış. Din be­zir­gan­la­rı­nı hal­kın vic­da­nı­na ha­va­le edi­yo­rum.” (BCK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com