AKP'nin büyük yalanı!

AKP'nin büyük yalanı!
Türkiye 2012'nin en kötüleri arasında
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, tüm ülkelerin küresel ekonomik kriz koşullarını hissetmeye devam ettiği 2012 yılında, AK Parti temsilcilerinin “başarı” olarak gösterdiği Türkiye’nin ekonomik performansının çoğu ülkeden daha kötü olduğunun IMF verileri ile de ortaya çıktığını savundu. 
 
CHP’li Oran, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ekonomisinde belirsizlik ve kırılganlıkların sürdüğü, tüm kayda değer ekonomilerin, küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerini hala hissetmeye devam ettiği 2012 yılında, AK Parti iktidarının “başarı” olarak gösterdiği Türkiye’nin ekonomik performansının ülkelerin büyük bölümünden daha kötü olduğunun IMF verileri ile de ortaya çıktığını kaydetti. Oran, “IMF’nin güncellenen veri tabanına göre AKP yönetiminde Türkiye, geçen yıl en kötü ekonomik performansı kaydeden ülkeler arasında yer aldı” dedi. 
 
“Önceki yıllarda iç talebi körükleyerek kaydedilen hormonlu büyüme süreci 2012’de duvara tosladı. Borçlanma kapasitesi dolan yurttaşların tüketimde frene basmasıyla, ekonomide acı bir fren yaşandı” diyen Oran, “Geçen yıl; petrol-gaz bedelinin eldeki külçe altınlarla ödenmesi işlemini ‘altın ihracatı’ gibi gösterme, turizm gelirlerini geriye doğru revizyonla kağıt üzerinde büyütme gibi çabalara rağmen Türkiye’nin yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı, sadece yüzde 2.2’de kaldı. AKP, 2012’deki performansı ‘yumuşak iniş başarısı’ olarak lanse ediyor. Türkiye’nin geçen yılki büyüme oranı, IMF’nin nisan ayı itibariyle güncellediği veri tabanına göre dünya ortalamasında yüzde 3.2 olan büyüme oranının altında kaldı. Türkiye büyüme oranında 110 ülkeye geçildi. Başka deyişle geçen yıl 110 ülke Türkiye’ye göre çok daha yüksek oranlarda büyüme kaydetti” dedi. 
 
Veri derlenen 187 ülke içinde Libya’nın, iç savaş ve kargaşa döneminde yaşanan küçülmenin etkisiyle 2012’de yüzde 104 oranıyla en hızlı büyüyen ülke olduğunu anlatan CHP’li Oran, şunları kaydetti: 
 
“Yapısal özellikleri nedeniyle dünya ekonomisindeki sorunlardan fazla etkilenmeyen küçük ekonomiler olan Sierra Leone yüzde 19.8’le, Moğolistan yüzde 12.3’le, Nijer yüzde 11.2 ile büyüme oranında Libya’yı izledi. Ayrıca Türkmenistan, Panama, Afganistan, Timor-Leste de geçen yıl yüzde 10 ve üzerinde büyüyen ülkeler arasında yer aldı. Geçen yıl Güney Sudan yüzde 53’le en hızlı küçülen ülke olurken, ciddi bir ekonomik krizle pençeleşen Yunanistan yüzde 6.4’le bu ülkeyi izledi. Sırasıyla yüzde 4’le Sudan, yüzde 3.2 ile Portekiz, yüzde 2.4’le Güney Kıbrıs ve İtalya, yüzde 2.3’le Slovenya, yüzde 2 ile Hırvatistan, 2012’nin en hızlı küçülen ekonomileri arasında yer aldı. Geçen yıl ekonomik krizin en yoğun yaşandığı Euro bölgesinde ise özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Portekiz’in etkisiyle yüzde 0.6 küçülme yaşandı. Seçilmiş önemli ekonomiler bazında bakıldığında ise 15.7 trilyon dolarla en yüksek milli gelire sahip ülke olan ABD’nin, kırılganlık ve kriz koşullarının henüz tam aşılamamasına rağmen 2012 büyümesinin yüzde 2.2 oranıyla Türkiye ile aynı düzeyde gerçekleştiği görüldü. İkinci büyük ekonomi olan Çin ise geçen yıl yüzde 7.8 büyüdü. Üçüncü sıradaki Japonya da yüzde 2 büyüme kaydetti. Büyük ekonomilerden İngiltere’nin büyümesi yüzde 0.2, Almanya yüzde 0.9, Fransa’nın ise “sıfır” oldu. Rusya yüzde 3.4, Meksika yüzde 3.9, Hindistan yüzde 4’le bu ülkelere göre daha iyi bir büyüme performansı sergiledi.” 
 
-“ENFLASYONDA 134 ÜLKEYİ SOLLADIK”- 
 
Oran, Türkiye’nin enflasyonda ülkelerin çoğunu solladığının altını çizerek, “Geçen yıl 187 ülkeden 134’ünün TÜFE bazında enflasyonu Türkiye’den daha düşük, sadece 52’sinin ise daha yüksek çıktı” dedi. Oran şöyle devam etti: 
 
“Enflasyonda Sudan geçen yıl yüzde 44.4’le 187 ülke içinde birinci oldu. Bu ülkeyi yüzde 34.6 ile Malavi, yüzde 31.9’la İran, yüzde 25.2 ile Güney Sudan, yüzde 21.8’le Belarus izledi. En düşük enflasyon ise “eksi” yüzde 3.7 ile Libya’da gerçekleşti. Bu ülkeyi eksi yüzde 0.4’le İsviçre, eksi yüzde 0.3’le Azerbaycan, eksi yüzde 0.2 ile Japonya ve Ukrayna izledi. Türkiye’nin karşılaştırılabileceği seçilmiş ekonomilere bakıldığında; 2012’de ABD yüzde 1.8, Çin yüzde 2.5, İngiltere yüzde 2.6, Almanya yüzde 2, Fransa yüzde 1.3, İtalya yüzde 2.4, Hindistan yüzde 11.2, Rusya yüzde 6.6, Brezilya yüzde 5.4, Meksika yüzde 4.1 enflasyon yaşadı; Japonya’da ise genel fiyat düzeyi yüzde 0.2 geriledi.” 
 
-“TÜRKİYE, CARİ AÇIKTA HALA YUKARILARDA”- 
 
Oran’ın açıklamasına göre, geçen yıl “altın ihracatı”nda arızi biçimde yaşanan “şaibeli patlama”, ekonomideki soğuma nedeniyle ithalatın gerilemesi ve turizm gelirlerinde geriye doğru yapılan revizyon sayesinde Türkiye’nin cari işlemler açığı hızla küçülerek 50 milyar doların altına indi. Buna rağmen cari açığı GSYH’nin yüzde 6’sı düzeyinde gerçekleşen Türkiye, bu oranla 187 ülke içinde 71’inci oldu. Geçen yıl 54 ülke cari işlemler fazlası verirken 62 ülkenin ise cari açığının milli gelirine oranı Türkiye’ye göre daha düşük çıktı. Başka deyişle Türkiye geçen yıl cari açığın milli gelire oranına göre 116 ülkeden daha kötü bir performans sergiledi. Geçen yıl büyük ekonomilerden ABD milli gelirinin yüzde 3’ü, İngiltere yüzde 3.5’i, Fransa yüzde 2.4’ü, Hindistan yüzde 5.1’i, Brezilya yüzde 2.3’ü, Meksika yüzde 0.8’i, İtalya yüzde 0.5’i kadar cari açık verdi. Buna karşılık Çin milli gelirinin yüzde 2.6’sı, Japonya yüzde 1’i. Rusya yüzde 4’ü ve Euro bölgesindeki krize rağmen Almanya ise yüzde 7’si kadar cari fazla elde etti. 
 
-“AKP’NİN “ÜYÜK EKONOMİ HAMASETİ”- 
 
Türkiye’nin 2012 yılında cari fiyatlarla 786.3 milyar dolarlık GSYH’si ile dünya sıralamasında 17’nci olduğuna dikkat çeken Oran, şunları ifade etti: 
 
“IMF veri tabanından yaptığımız belirlemeye göre, geçen yıl milli geliri hızlı bir küçülme kaydeden Hollanda’nın bir basamak düşerek 18’inciliğe inmesi, Türkiye’yi bir basamak yukarı itti. 2000 yılında 18’inci sırada bulunan Türkiye, 2001 ekonomik kriziyle birkaç basamak düştükten sonra 2004’de 17’inciliğe yükselmiş, 2011’de ise Endonezya’ya geçilerek 18’inciliğe düşmüştü. 2012’de Avrupa’daki ekonomik kriz nedeniyle Hollanda’nın yaşadığı sert düşüş sayesinde bir basamak yükselmekle birlikte, Türkiye’nin 10 yılı aşan AKP iktidarı dönemindeki büyüme-kalkınma masallarına rağmen, sıralamadaki yerinin 2000 yılındaki ile yaklaşık aynı olduğu görülüyor. IMF verilerine göre geçen yıl GSYH büyüklüğüne göre ilk 20 ekonomi sıralamasında Türkiye ve Hollanda dışındaki ülkelerin sırası değişmedi. ABD 15.7 trilyon dolarla en büyük ekonomi olmaya devam ederken, bu ülkeyi 8.3 trilyon dolarla Çin, yaklaşık 6 trilyon dolarla Japonya, 3.4 trilyon dolarla Almanya, 2.6 trilyon dolarlık milli gelirle Fransa, 2.4 trilyon dolarla İngiltere ve Brezilya, yaklaşık 2 trilyon dolarla Rusya ve İtalya izledi.” 
 
-“KİŞİ BAŞINA GSYH’DE 2000’DEKİ SIRANIN ALTINA İNDİK”- 
 
Küresel krizin etkilerinin tüm dünyada kendisini hissettirmeye devam ettiği 2012 yılında, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türk insanının refahının ise göreli olarak gerilediğine değinen Oran, “Kişi başına milli gelirde 2011 yılında 62’nci sırada bulunan Türkiye, 2012 yılında bir basamak daha düşerek 63’üncülüğe indi” dedi. Oran, 2001 krizi öncesi 2000 yılında kişi başına milli gelirde 62’nci sırada yer alan Türkiye’nin 2001 yılında 73’üncülüğe kadar düştükten sonra, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında 70’inciliğe, 2003’te 63’üncülüğe, 2005’te de 57’nciliğe kadar yükseldiğini belirterek, “Türkiye, 2008’den itibaren ise kişi başına GSYH sıralamasında sürekli alt sıralara kaymaya başladı; anılan yıl 59’uncu, 2009 ve 2010’da 60’ıncı, 2011’de 61’inci sıraya indi” ifadelerini kullandı. 
 
2012 itibariyle de 63’üncülüğe gerileyen Türkiye’nin 62’nci olduğu 2000 yılındaki sırasının altına yeniden indiğini vurgulayan Oran, “Büyük ekonomi” sıralaması, ülkelerin bir yılda yarattığı katma değer olan GSYH değerine göre yapılıyor. Oysa bir ekonominin yarattığı hasılanın büyüklüğü, nüfus ve coğrafya gibi unsurlarla da ilişkili olduğu için o ülkenin gelişmiş, kalkınmış olduğunu göstermiyor. Ülkelerin kalkınmışlık ve refah düzeyini anlamak için bundan çok kişi başına GSYH’sine bakmak gerekiyor. Başka deyişle bir ülkenin ne kadar nüfusla, o milli geliri yarattığı da önem taşıyor. Örneğin Güney Kore gibi nüfusu Türkiye’den çok daha az bir ülke, toplamda Türkiye’den daha büyük GSYH yaratabiliyor. Bu da kişi başına GSYH’de Türkiye’yi çok gerilerde bırakması anlamına geliyor. Türkiye’nin GSYH büyüklüğüne göre geçen yıl bir basamak önüne geçtiği Hollanda, yaklaşık İstanbul kadar bir nüfusa sahip olmasına rağmen, yıllardır Türkiye’den daha fazla milli gelir yaratabiliyordu. 2012 GSYH’si az farkla Türkiye’nin altında kalan Hollanda, kişi başına milli gelirde ise Türkiye’yi neredeyse beşe katlıyor. Türkiye’nin orta büyüklükteki bir ili kadar nüfusa sahip olan Lüksemburg ise 2012 itibariyle Türkiye’ninkinin yaklaşık 10 katı olan 107.2 bin dolarla kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu ülke konumunda” dedi. (BCK)
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiketler: ,
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com