AKP'nin miting paralarını devlet mi karşılıyor?

AKP'nin miting paralarını devlet mi karşılıyor?
AKP'nin miting paraları her yıl artan örtülü ödenek harcamalarından mı karşılanıyor?
CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk örtülü ödenekten yapılan harcamaları Meclis gündemine taşıdı. Köktürk örtülü ödeneğin her yıl arttığına dikkat çekerek bu paraların nerelerde kullanıldığını soru önergesi vererek Başbakana sordu.
 
Korutürk örtülü ödeneğin hesabını yaparak “2013 yı­lı­nın Ma­yıs ayı so­nu iti­ba­riy­le, örtü­lü ödenekten har­ca­nan pa­ra 537 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. Ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan harca­ma­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mu­ha­se­bat Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün Kamu He­sap­la­rı Bülte­ni­’n­de “giz­li hiz­met gi­der­le­ri­” baş­lı­ğı al­tın­da gö­zü­kü­yor. Bu­na gö­re, sa­de­ce Ma­yıs ayında­ki ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı 210 mil­yon li­ra. Bu tu­tar, “şu ana kadarki en yük­sek har­ca­ma­” olu­yor. Kı­yas­la­mak için bir ör­nek ver­mek ge­re­kir­se, 2007 yılında ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın ta­ma­mı 262 mil­yon TL idi. Ma­yıs 2013’te ne­re­dey­se 2007 yı­lı­nın ta­ma­mı ka­dar har­ca­ma ya­pıl­mış! Ör­tü­lü ödenek­ten ya­pı­la­bi­le­cek har­ca­ma­lar, 2013’te re­ko­ra doğ­ru­ gi­di­yor. İlk 5 ay­da 537 mil­yon li­ra olan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı­nın, yıl so­nu iti­ba­riy­le 1.5 mil­yar TL’­yi aş­ma­sı ve re­kor kır­ma­sı­ bek­le­ni­yor.” dedi.
 
Gizli tanıklara ne kadar verildi?
 
Ergenekon ve Balyoz davalarındaki gizli tanıklara da dikkat çeken Korutürk “Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Kafes gibi davalarda kullanılan gizli tanıklara Örtülü Ödenek’ten ne kadar para harcanmıştır?” diye Başbakan'a sordu.
 
 “Örtülü Ödeneğin ciddi bir bölümünün Türkiye’nin Suriye politikalarına yönelik olarak harcandığını ve yine Ergenekon, Balyoz, Odatv gibi hukuki niteliğinden çok siyasi niteliğiyle ülke gündemine taşınan davalarda dinlenen ‘Gizli Tanık’lara Örtülü Ödenek bütçesinden ciddi ödemeler yapıldığı yazılı ve görsel basında mütemadiyen dillendirilmektedir. Yine 28.11.2013 tarihinde Dışişleri Bakanı’nın yanıtlaması için verdiğimiz soru önergesinde; “Türkiye, Libya’daki Kaddafi’ye karşı savaşan ve resmi sıfatı olmayan isyancılara, valiz içinde gönderilen 300 milyon doların hibe olarak mı verildiğini” sormuş, Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu 10 Kasım 2011 tarihinde bu sorumuza; “Bu paraların miktarının 200 milyon dolar olduğunu, Libya Ulusal Geçiş Konseyine kredi olarak verildiğini ve geri ödemesinin yapılacağı” diyen Korutürk Erdoğan'a şu sruları yöneltti:
 
 
.Hükümetlerin namusuna bırakılan Örtülü Ödenek harcamalarının bu kadar artmasının nedeni nedir?
 
.Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Kafes gibi davalarda kullanılan gizli tanıklara “Örtülü Ödenek”ten ne kadar para harcanmıştır?
 
.Örtülü Ödenek harcamalarının ne kadarı komşumuz Suriye ile “sıfır sorun” hedefi için harcanmaktadır?
 
.“Libya’da Kaddafi’ye karşı savaşan ve resmi sıfatı olmayan isyancılara, 300 milyon doların valiz içinde gönderildiği dillendirilen, Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu tarafından ise, “miktarının 200 milyon dolar olduğu, Libya Ulusal Geçiş Konseyine kredi olarak verildiği ve geri ödemesinin yapılacağı açıklanan bu paraların” ne kadarı Kaddafi’yi deviren Libya Ulusal Konseyinden geriye tahsil edilmiştir?
 
.Yapmış olduğunuz “Milli İradeye Saygı Mitinglerine” Örtülü Ödenekten para harcanmış mıdır?” (BCE)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com