AKP’nin yüzde 7 dediği enflasyon bakın kaç çıktı?

AKP’nin yüzde 7 dediği enflasyon bakın kaç çıktı?
“Enf­las­yon düş­tü, eko­no­mi sü­pe­r” kandırmacasının taktik olduğunu artık bilmeyen kalmadı

Ekonomi iyiye gidiyor masalı sona erdi.

11 yıllık AKP iktidarı boyunca ekonomi şahane, ekonomide Türkiye sınıf atladı, kişi başına düşen milli gelir 10.500 dolar gibi yalan balonu artık patladı.

Enflasyon hesaplamaları yapılırken halkın kullandığı temel ihtiyaç maddelerindeki artışa göre değil, hiç kullanılmayan ürünlerin de hesaplandığı bir sisteme göre veriler elde ediliyor.

Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla tüm Türkiye ve dünya gördü ki; Türkiye aslında verimli, ekonomik potansiyeli oldukça yüksek bir ülke. Nitekim bunun en güzel kanıtlarından biri Halk Bankası’nın Genel Müdürü olan Süleyman Aslan’ın evinden çıkan ve ayakkabı kutularına gizlenmiş 4.5 milyon dolardan, para sayma makinalarına kara ele geçen tüm kanıtlarla hepimiz bir kez daha görmüş bulunduk.

“Enf­las­yon düş­tü, eko­no­mi sü­pe­r” kandırmacasının taktik olduğunu artık bilmeyen kalmadı.

AKP taktikleri bitmiyor. Enflasyon düşük denerek halkının yani işçinin, memurun, emeklinin maaşlarına sürekli düşük zam yapılıyor olması bir tesadüf değil artık.2013’ün başında 334 liraya alınan ürünler, 2013’ün sonunda 400 liraya alınabildi. Zam artışı yüzde 20’yi buldu özetle.Konuyla ilgili Sözcü gazetesi bir araştırma yaptı. Alışverişe çıkarak vatandaşın enflasyonunu hesapladı:

Merkez Bankası 2013 yılı enflasyon hedefini yüzde 7 olarak açıkladı. Ancak vatandaşın en çok tükettiği ürünlerin fiyatı 1 yılda yüzde 32 oranında arttı

Evlerine alışveriş yapar gibi vatandaşın en çok tükettiği gıda maddelerini aldılar. Ocak ayında 211 TL, Aralık ayında ise 278 TL harcadık. Toplamda yüzde 32’nin üzerinde fiyat artışı yaşandığını gördüler.

Sözcü’nün araştırmasının noter onaylı olduğunu söylemekte fayda var.

Aynı marketten her gıda maddesinden sadece birer kilo almak üzere aldıkları ürünler, dört kişilik bir ailenin bir haftada tüketebileceği miktarda.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salça ocak ayında 3.29 TL iken aralık ayında yüzde 200’ün üzerinde zamlanarak 9.90 TL’ye çıktı. Bu yılın tamamında en çok zam alan yüzde 131 ile salatalık, yüzde 119 ile zeytin, yüzde 113 ile patates, yüzde 74 ile domates oldu. Tereyağı yüzde 43’ün, margarin yüzde 56’nın üzerinde zam aldı.

Büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun piyasalara etkisinin tartışıldığı bir dönemde açıklama yapan Merkez Bankası ise bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 7’ye yakın olacağını açıkladı. Bu oran asgari ücretten, memur maaşlarına ve özel sektör çalışanlarının zam oranlarına kadar her kesimden çalışanın ne kadar zam alacağını da belirliyor. Merkez Bankası üç yıldır hedefleri tutturamıyor ve bu yıl da hedefin tutup tutmayacağı gelecek ay ortaya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) on farklı fiyat aralığındaki her ürünün ortalama fiyatını alıyor. Ancak bu on farklı fiyat aralığının en ucuz on ürün mü yoksa en pahalı on ürün mü olduğu bilinmiyor.Öte yandan enflasyon hesaplanırken baz alınan madde sepetindeki 437 kalem ürün dikkate alınıyor. Bu ürünler arasında pamuktan, tuvalet kağıdına, şemsiyeden, cips ve pudinge, kağıt sofra malzemelerine, koli gönderme ücretinden saklama kabına kadar bir çok ürün bulunuyor. Vatandaşın en temel tüketim maddelerindeki fiyat artışları daha az tüketilen, çok fazla fiyat hareketi yaşamayan veya fiyat düşüşü yaşayan ürünlerin ağırlıkları alındığında kaybolup gidiyor.

EKMEK FİYATI 11 YILDA YÜZDE 190 YÜKSELDİ

TÜİK’in verilerine göre, 2002 yılı sonunda Türkiye genelinde ortalama 1 lira olan bir kilogram ekmeğin fiyatı 2013 Kasım ayı itibariyle 2.90 olarak gerçekleşti. On bir yıldaki fiyat artışı yüzde 190 oldu.

AKBİL’E ‘GİZLİ ZAM’ YAPILDI. SU FİYATI YÜZDE 8.7 ARTTI

ZAM­LAR, mar­ket alış­ve­riş­le­ri dı­şın­da, cep te­le­fo­nu ko­nuş­ma üc­ret­le­rin­den su, do­ğal­gaz ve elek­tri­ğe de yan­sı­dı. Ye­ni yıl ta­ti­li­nin he­men er­te­sin­de he­men er­te­sin­de 2 Ocak 2013 ta­ri­hin­de 1.77 TL olan do­lar ku­ru yıl so­nun­da yüz­de 22 ar­tış­la 2.16’ya çı­kar­ken, eu­ro ise yüz­de 27 yük­se­le­rek 2.34’ten 2.98 TL’­ye çık­tı. Yıl­ba­şın­da 0.91 ku­ruş­tan sa­tı­lan do­ğal­ga­zın met­re­kü­pü, yüz­de 1.9’luk ar­tış­la 0.92 ku­ru­şa yük­sel­di. 1.95 TL olan ak­bil üc­re­ti de­ğiş­mez­ken, bi­niş hak­la­rı sı­nır­lan­dı­rı­la­rak yüz­de 10’luk bir giz­li zam ya­pıl­dı.

1 Ma­yı­s’­ta alı­nan ka­rar ile da­ha ön­ce 200 bi­niş hak­kı ta­nı­nan Ay­lık Ma­vi Ak­bi­l’­e 155 TL üc­ret kar­şı­lı­ğın­da 180 ge­çiş hak­kı ve­ril­di. Ko­nut­lar­da 1 kWh elek­tri­ğe KDV ve hiz­met be­de­li ha­riç ol­mak üze­re 35.7 ku­ruş öde­nir­ken bu ra­kam ekim ayın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile bir­lik­te yüz­de 8.2’lik ar­tış­la 38.64 ku­ru­şa çık­tı. Su fi­yat­la­rı ise KDV ha­riç yüz­de 8.7’lik ar­tış­la 3.45 ku­ruş­tan 3.75 ku­ru­şa yük­sel­di. Cep te­le­fo­nu ko­nuş­ma mo­bil şe­be­ke­ler­den sa­bit ve mo­bil şe­be­ke­le­re ol­mak üze­re 41.54 krş olan ta­ri­fe aza­mi üc­re­ti yüz­de 5.65’lik ar­tış­la 43.89 ku­ru­şa çık­tı.. 65 TL’­lik ev ti­pi 12 ki­log­ram­lık tüp gaz fi­yat­la­rı yüz­de 17 zam ile 76.5 TL ol­du.Ekonomi Türk halkı için olmasa da AKP ve yandaşları için gayet iyiyi gidiyor gibi görünüyor. Yapılan gizli zamlardan haberi olmayan vatandaş 11 yıl öncesine kadar ay sonu gelince ‘’parasının nasıl bittiğini’’ düşünürken, artık ‘’ay ortalarında’’ paramı nasıl yettireceğim demeye başladı.

Tüketicileri Koruma Dernekleri suskun, tarım yok edilmiş, çiftçiler susturulmuş, sendikalar pasif, halk suskun ve kaderine razı…Hayaldi gerçek oldu… (LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com