?Andarl? (Kuzey Ege) Liman? Konteyner Terminali ?N?Aat?, "Baz?...

?Andarl? (Kuzey Ege) Liman? Konteyner Terminali ?N?Aat?, "Baz?...
-?andarl? (Kuzey Ege) Liman? Konteyner Terminali ?n?aat?, "Baz? Yat?r?m ve Hizmetlerin Yap-??let-Devret...

-?andarl? (Kuzey Ege) Liman? Konteyner Terminali ?n?aat?, "Baz? Yat?r?m ve Hizmetlerin Yap-??let-Devret Modeli ?er?evesinde Yapt?r?lmas? Hakk?ndaki Kanun" kapsam?nda ihaleye ??kar?ld?. ANKARA (ANKA) - Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???, ?andarl? (Kuzey Ege) Liman? Konteyner Terminali ?n?aat?'n?, "Baz? Yat?r?m ve Hizmetlerin Yap-??let-Devret Modeli ?er?evesinde Yapt?r?lmas? Hakk?ndaki Kanun" kapsam?nda ihale edecek.
Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? Altyap? Yat?r?mlar? Genel M?d?rl???'n?n ilan? Resmi Gazete'de yay?mland?. Buna g?re Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? Altyap? Yat?r?mlar? Genel M?d?rl??? taraf?ndan, "?andarl? (Kuzey Ege) Liman? Konteyner Terminali ?n?aat?" 3996 say?l? "Baz? Yat?r?m ve Hizmetlerin Yap-??let-Devret Modeli ?er?evesinde Yapt?r?lmas? Hakk?ndaki Kanun" kapsam?nda ihale edilecek. Teklif Verme ?artnamesinde detayland?r?lan usul ve esaslar kapsam?nda kapal? teklif alma usul? ile yap?lacak. Projeye ait ihale dosyalar? 5 Eyl?l 2013 tarihinden itibaren ?cretsiz olarak g?rebilecek. Ancak, ihalelere i?tirak etmek i?in ihale dosya bedeli olan KDV d?hil 50 bin TL Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? Merkez Saymanl?k M?d?rl???'ne yat?r?lacak. ?halede ge?ici teminat tutar? ibe 50 milyon TL olarak belirlendi. Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi ve di?er detaylar bu i?lere ait teklif verme ?artnamesinde yer alacak. (ANKA)
(HGS/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com