Anka, 28 A?Ustos 2013 ?Ar?Amba G?Ndem?

Anka, 28 A?Ustos 2013 ?Ar?Amba G?Ndem?
ANKA, ANKARA HABER AJANSI A.?.-CUMHURBA?KANI G?L ?STANBUL'DA-Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Tarabya K??k?'nde...

ANKA, ANKARA HABER AJANSI A.?. -CUMHURBA?KANI G?L ?STANBUL'DA
-Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Tarabya K??k?'nde T?rk Arap Diyalogu Platformu heyetini, M?S?AD Y?netim Kurulu Ba?kan? Nail Olpak ve beraberindeki heyeti, Be?ikta? Jimlastik Kul?b? Y?netim Kurulu Ba?kan? Fikret Orman ve beraberindeki heyeti, L?bnan'da ka??r?lan THY pilotlar?n?n ailelerini kabul ediyor. (Saat: 11.00/14.00/15.00/16.30)

-BA?BAKAN YARDIMCISI BABACAN TEMEL ATMA VE A?ILI? T?REN?NDE
-Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan, Ke?i?ren'de 11 tesisin temel atma t?reni ile 5 tesisin a??l???n?n yap?laca?? t?rene kat?l?yor.
-T?rene, Orman ve Su ??leri Bakan? Veysel Ero?lu da kat?l?yor. (Saat: 18.00)

-BAKAN YILDIRIM S?ZLE?ME ?MZA T?REN?NDE
-Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m, Demiryolu-?? ile TCDD aras?nda imzalanacak 25. d?nem toplu i? s?zle?mesi imza t?renine katl?yor. (Saat: 11.00)

-BAKAN KILI? EMD ?YELER?YLE B?R ARAYA GEL?YOR
-Gen?lik ve Spor Bakan? Suat K?l??, Ekonomi Muhabirleri Derne?i'nde (EMD) d?zenlenen kahvalt?l? toplant?ya kat?l?yor. (Saat: 09.30)

-BAKAN ?AH?N PROJE A?ILI? TOPLANTISINDA
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Rixos Otel'de "Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geli?tirilmesi" konulu projenin a??l?? toplant?s?na kat?l?yor. (Saat: 10.00)

-ANAYASA YAZIM KOM?SYONU
-Meclis Anayasa Uzla?ma Komisyonu b?nyesinde olu?turulan Yaz?m Komisyonu Ek Bina'da toplan?yor. (Saat: 11.00)

-TBMM'DE BASIN TOPLANTILARI
-CHP Tunceli Milletvekili H?seyin Ayg?n, MHP Ankara Milletvekili ?zcan Yeni?eri ve MHP Grup Ba?kanvekili Oktay Vural TBMM'de bir bas?n toplant?s? yap?yor. (Saat: 11.00/11.30/13.00)

-L?BNAN'DA KA?IRILAN P?LOTLAR
-THY'nin ?stanbul-Beyrut seferini yapan u?u? ekibinden Pilot Murat Akp?nar ve Yard?mc? Pilot Murat A?ca'n?n L?bnan'da ka??r?lmas?na ili?kin geli?meler izleniyor.

-MISIR VE SUR?YE'DEK? GEL??MELER
-M?s?r ve Suriye'de ya?anan geli?meler izleniyor. T?rkiye-Suriye s?n?r?ndaki olaylar takip ediliyor.

-T??K'?N A?IKLADI?I VER?LER
-T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K), A?ustos ay?na ait T?ketici G?ven Endeksi verileri ile 2. d?neme ait Sanayi ??g?c? Girdi Endeksleri verilerini a??kl?yor. (Saat: 10.00)

-M?LL? SAVUNMA BAKANI: ASKERDE S?LAH KAZASI NEDEN?YLE 227 ERBA?/ER HAYATINI KAYBETT?
-Milli Savunma Bakan? ?smet Y?lmaz, 1 Ocak 2002 - 31 Aral?k 2012 tarihleri aras?nda askerlik hizmetini yapmaktayken silah kazas? nedeniyle 227 erba?/er, i? kazas? nedeniyle 36 erba?/erin hayat?n? kaybetti?ini bildirdi.

-????LER? BAKANI: AKS?S'TE C?PLER KES?NL?KLE K???SEL B?LG? ??ERMEYECEK
-??i?leri Bakan? Muammer G?ler, Ara? Kimliklendirme Sistemi ?al??mas? kapsam?nda, ara? plakas? ile cam etiketine yerle?tirilmesi planlanan ciplerde sadece g?venlik seri numaras? ile plaka bilgisi yer alaca??n?, konum bilgisi ile GPS uydu ba?lant?s? olmayan sistemde kullan?lacak ciplerin kesinlikle ki?isel bilgi i?ermeyece?ini s?yledi.

?Y? G?NLER D?LER?Z
---------------------------------
YASAL UYARI: ANKA Ajans?'na ait haber, g?rsel malzeme, bilgi ve belgelerin t?m haklar? sakl?d?r. ANKA aboneleri d???nda, ANKA'n?n onay? olmadan haber i?eri?ini kopyalamak veya yeniden yay?nlamak yasakt?r.
"ANKA Ajans? Bas?n Meslek ?lkelerine Uyar"
?zg?r ve ba??ms?z haberin alt?ndaki imza: ANKA

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com