Ankara (Anka) - Chp Ankara Milletvekili Emine ?Lke Tarhan,...

Ankara (Anka) - Chp Ankara Milletvekili Emine ?Lke Tarhan,...
.ANKARA (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Emine ?lke Tarhan, annelere "O tertemiz al?nl? o?ullar?n?za...

. ANKARA (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Emine ?lke Tarhan, annelere "O tertemiz al?nl? o?ullar?n?za daha s?k? sar?l?n. O?ullar?m?z? birilerinin kirli rant ve payla??m sava??nda, 23 centlik maliyet hesab? ve ucuz sava? g?c? olup topra?a d??s?nler diye yeti?tirmedi?imizi anlas?nlar" diye seslenirken, "B?rak?n, kim sava? ???l?klar? at?yor, kim sava?tan nemalan?yorsa onlar sava?s?n. Anadolu'nun kad?nlar?, sava?a kar??, insani red hakk?n?z? kullan?n" dedi.
CHP'li Tarhan, yapt??? a??klamada, "girdikleri her yeri yang?n yerine ?evirenlerin, Irak'a getirdikleri "demokrasi'den Suriye'ye getirmek i?in de i?e koyulduklar?n?" belirterek, "Daha fazla M?sl?man ?ld?rmek i?in "M?sl?manlar katlediliyor' diye a?layanlardan destek istemi?ler. Okeye d?rd?nc? ar?yorlar sanki, belli ki bulmu?lar. B?ylece h?k?met, "gaza gelip Suriye'ye girecek de?iliz'den, "Suriye'ye operasyon olursa biz de yer al?r?z', yani "madem siz d?veceksiniz, arada biz de birka? yumruk atar?z' noktas?na gelmi?" ifadelerini kulland?.
"Irak'ta bir t?rl? kimyasal silah bulamayan ama haz?r gelmi?ken bo? gitmeyip, geride 4 milyon ?l?, y?z binlerce tecav?ze u?ram?? kad?n, ya?malanm?? bir medeniyet b?rakanlar?n sa? salim evlerine d?nmesi i?in dua edenlerden ba?ka ne beklenebilirdi ki?" diye soran Tarhan, "Y?zlerce korumayla gezenler, kendi o?ullar? para sayarken yoksul annelerin yoksul o?ullar?na g?z dikmi?, harbe g?ndermeye haz?rlan?yorlar. Seleflerinden miras "bir koyup ?? alma' sava?bazl??? ile ?am'a l?ks AVM'ler in?a etme i?tah?na kap?lm??lar anlad?k.
Uzaklardan gelenler yakacak, y?kacak gidecekler peki ya bizim ?ocuklar?m?z? Dualar?n?zla sa? salim evine d?nenler gibi buralardan ?ekip gitmeyecek ki bu halk. ?ld?r?len ve ?len insanlar?n aileleri s?n?r s?n?ra ya?amaya devam edecek. Peki, Adana'da, ele ge?irilen netameli kimyasal gaz Hatay'da, Mersin'de, ?anl?urfa'da, Gaziantep'te patlarsa ne olacak? Burnunuzun dibindeki sava?a taraf oldu?unuzda bunun sizi de y?k?ma, ku?aklar boyu s?recek bir d??manl?k iklimine s?r?kleyece?ini nas?l ?ng?rmezsiniz? Ya da bile bile lades mi dersiniz?" dedi.

-?OCUKLARIMIZIN ET?N? SATMAYA, KOM?U BOMBALAMAYA BU KADAR MI MERAKLISINIZ?"-

Tarhan a??klamas?nda ?unlar? kaydetti:
"Behey, vicdans?z muktedirler, sava? filosunun en ?n?nde gemicikleriniz mi olacak da, bu kadar paral?yorsunuz kendinizi sava? sava? diye? ?ocuklar?m?z?n etini satmaya, kom?u bombalamaya bu kadar m? merakl?s?n?z? Kom?unuzu bombalayan sizi de bombalamaz m? sand?n?z? Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye demokrasi getirmeye kalk??anlar, yar?n size de "demokrasi' getirmeye kalk??maz m? sand?n?z?
Son s?z?m Anadolu'nun annelerine. Gerekti?inde ba??ms?zl?k ve ?zg?rl?k u?runa canlar?n? veren ve milletleri karde? sofras?na davet ederek 9 Eyl?l? yaratan dedelerinizin torunlar?na daha s?k? sar?l?n bug?nden itibaren. O tertemiz al?nl? o?ullar?n?za daha s?k? sar?l?n. ?yle s?k? sar?l?n ki, muktedirler zorunlu olmayan bir sava??n cinayet oldu?unu hat?rlas?nlar. O?ullar?m?z? birilerinin kirli rant ve payla??m sava??nda, 23 centlik maliyet hesab? ve ucuz sava? g?c? olup topra?a d??s?nler diye yeti?tirmedi?imizi anlas?nlar. B?rak?n, kim sava? ???l?klar? at?yor, kim sava?tan nemalan?yorsa onlar sava?s?n. Anadolu'nun kad?nlar?, sava?a kar??, insani red hakk?n?z? kullan?n." (ANKA)
(HM/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com