Ankara (Anka) - T?Rkiye Barolar Birli?İ, 30 A?Ustos Zafer...

Ankara (Anka) - T?Rkiye Barolar Birli?İ, 30 A?Ustos Zafer...
.ANKARA (ANKA) - T?rkiye Barolar Birli?i, 30 A?ustos Zafer Bayram? nedeniyle yay?mlad??? mesajda Ortado?u'nun...

. ANKARA (ANKA) - T?rkiye Barolar Birli?i, 30 A?ustos Zafer Bayram? nedeniyle yay?mlad??? mesajda Ortado?u'nun i?inde bulundu?u duruma dikkat ?ekerek, Kurtulu? Sava?? zaferinin ezilen uluslar i?in de bir umut ????? oldu?u vurguland?.
T?rkiye Barolar Birli?i, 30 A?ustos Zafer Bayram? nedeniyle bir mesaj yay?mlad?. Ortado?u'nun i?inde bulundu?u duruma dikkat ?ekilen mesajda, Mustafa Kemal Atat?rk'?n "Milletin ya?am?n? tehlikeyle kar??lamad?k?a sava? bir cinayettir" s?z?ne at?fta bulunuldu. Atat?rk'?n fikirlerinin d?n oldu?u gibi bug?n de yolu ayd?nlatan bir ???k oldu?unun vurguland??? mesajda, 30 A?ustos zaferinin yurdun b?t?nl???n? ve ulusun ba??ms?zl???n? kazand?rd???na dikkat ?ekildi. 30 A?ustos zaferinin, yaln?zca T?rkiye'nin kaderini de?i?tirmekle kalmad???n?n, ezilen uluslar i?in de umut ????? oldu?unun belirtildi?i mesajda, "Ulusumuza engin sa?duyusu ile ?nderlik yapan Mustafa Kemal Atat?rk, bu b?y?k me?ru m?dafaa sava??n? zaferle noktalad?ktan sonra, cephede sava?t?klar?yla dost olmu?, "yurtta bar??, d?nyada bar??' ilkesi ?zerine in?a etti?i T?rkiye Cumhuriyeti'ni bizlere tek bir d??man kalmaks?z?n emanet etmi?tir. Bize bu onur g?n?n? arma?an etmek i?in canlar? ve kanlar?yla m?cadele eden atalar?m?z?, en az onlar kadar kahraman analar?m?z?, b?y?k ?nderi ve yol arkada?lar?n? ??kran ve sayg?yla an?yor, ulusumuzun bayram?n? kutluyoruz" denildi. (ANKA)
(YE/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com