Ankara(Anka) - K?Lt?R Ve Turizm Bakan? ?Mer ?Elik'in Himayesine...

Ankara(Anka) -  K?Lt?R Ve Turizm Bakan? ?Mer ?Elik'in Himayesine...
.ANKARA(ANKA) - K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?elik'in himayesine ald??? Filistin K?lt?r Haftas? 29...

. ANKARA(ANKA) - K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?elik'in himayesine ald??? Filistin K?lt?r Haftas? 29 A?ustos Per?embe g?n? Ankara'da ba?l?yor. Bakanl?ktan yap?lan a??klamaya g?re ?mer ?elik'in a??l???n?, Filistinli mevkida?? Dr. Anwar Abuaishah ile birlikte yapaca?? hafta, 9 Eyl?l 2013'e kadar el sanatlar?ndan sahne sanatlar?na Filistin'i T?rkiye'ye ta??yacak.
Filistin K?lt?r Haftas? ba?kent ile s?n?rl? olmayacak. ?zmir, Manisa ve ?stanbul'da da Ortado?u r?zg?rlar? esecek. Hafta etkinlikleri ?er?evesinde, folklor g?sterileri, el sanatlar? sergisi yer alacak ve ayr?ca el zanaatk?rlar? h?nerlerini canl? olarak ortaya koyacak.
29 A?ustos'ta Ke?i?ren Estergon Kalesi'nde Ankaral?larla bulu?acak Filistinli konuklar, 31 A?ustos'ta ?zmir'de, 4 Eyl?l'de Manisa'da ve 7 Eyl?l'de ?stanbul'da hafta etkinliklerini s?rd?recekler.
Filistin K?lt?r Haftas? nedeniyle ?lkemizde a??rlayaca??m?z heyet 9 Eyl?l'de T?rkiye'den ayr?lacak.
K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?elik, 23 Temmuz'da kabul etti?i Filistin'in Ankara B?y?kel?isi Nebil Maruf'a, kendisi i?in ayr? bir yer ve ?neme sahip Filistin K?lt?r Haftas?'n? himayesine ald???n?, haftan?n a??l???n? bizzat yapaca??n? bildirmi?ti. ?elik-Maruf g?r??mesinin s?rprizi ise Bakan ?elik'in, Filistin'de ilk "T?rk K?lt?r Haftas?"n?n ger?ekle?tirilmesi i?in talimat verdi?ini a??klamas? olmu?tu. ?lk kez yap?lacak haftada Filistin-T?rkiye k?lt?rel ili?kilerinin g??lendirilmesi hedefleniyor.
T?rkiye'deki Filistin K?lt?r Haftas? ise be?inci kez d?zenleniyor.
Yine K?lt?r ve Turizm Bakanl??? himayesinde ?stanbul'da d?zenlenen EMITT- Uluslararas? Do?u Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuar?'nda Filistin stand? K?lt?r ve Turizm Bakanl???nca yapt?r?l?yor. EMITT fuarlar?nda Filistin Turizm Bakan? Bakanl?k konu?u olarak a??rlan?yor.
T?rk Tarih Kurumu Ba?kanl???nda y?r?t?len Filistin'deki T?rk Osmanl? Eserleri envanter ?al??malar?n?n ikincisi 2007 y?l? ba??nda yap?ld? ve tespit-inceleme gezisine Filistin'deki T?rk Mezarlar? da dahil edildi. (ANKA)
(ORH/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com