Ankara(Anka) - Say?Lar? D?Rt Binlere Ula?An Ve S?N?R N?Betindeki...

Ankara(Anka) - Say?Lar? D?Rt Binlere Ula?An Ve S?N?R N?Betindeki...
.ANKARA(ANKA) - Say?lar? d?rt binlere ula?an ve s?n?r n?betindeki Mehmet?i?e sald?ran Suriyeli ka?ak??lar?n...

. ANKARA(ANKA) - Say?lar? d?rt binlere ula?an ve s?n?r n?betindeki Mehmet?i?e sald?ran Suriyeli ka?ak??lar?n say?s? d?n gece 400'e indi. Gece boyunca yakla??k 10 saat s?ren p?sk?rtme operasoyonu sonucu g?venlik g??lerince ele ge?irilen 32 bidon mazot imha edildi.
Genelkurmay Ba?kanl???'ndan yap?lan a??klamaya g?re, T?rkiye-Suriye hududunda, 4'?nc? Hudut Alay Komutanl??? (Narl?ca/Antakya) O?ulp?nar Hudut Karakolu sorumluluk sahas?nda, hudut hatt?nda Motorlu Devriye Timi taraf?ndan saat 21.30'da yakla??k 25-30 ara?, 300-350 ki?ilik ka?ak?? yaya ?ah?s ile 70-80 atl? ?ah?s tespit edildi. Ka?ak??lar, atl? gruplar ve ara?lar Suriye taraf?nda topland?, m?teakiben ka?ak??l?k giri?imleri ba?lad?. Ka?ak?? ?ah?slara hudut hatt?na yakla?mamalar? konusunda defalarca Arap?a ve T?rk?e ikaz yap?ld?. Ancak ka?ak?? gruplar ikaza uymayarak hududu yedi farkl? noktadan ge?meye te?ebb?s ettiler ve g?venlik birimlerini yo?un bir ?ekilde ta?lad?.
Bu durum ?zerine, g?venlik birimleri taraf?ndan havaya ve kontroll? bir ?ekilde ka?ak?? grup ve ara?lar?n yak?n b?lgelerine ate? edildi ve s?z konusu grubun bulundu?u b?lgeye g?z ya?art?c? bomba at?ld?. B?lge Cilveg?z? Hudut Karakolundan gelen 1 Hudut Mangas? da b?lgede pusu kuvveti olarak g?rev icra etti. Sabaha kadar s?ren ka?ak??l?k giri?imleri, 27 A?ustos 2013 saat 7.20 itibar?yla sona erdi ve gruplar da??ld?.

-B?R AVU? MAZOT ???N-

Olay sonucunda 32 adet bidon i?erisinde mazot oldu?u de?erlendirilen 1920 litre akaryak?t imha edildi. Hatay ?l Jandarma ve Reyhanl? ?l?e Jandarma Komutanl?klar?na bilgi verilirken, Jandarma personeli de gece boyunca geri b?lgede devriye g?revi icra etti. (ANKA)
(ORH/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com