Ankara(Anka) - T?Rkiye Kamu-Sen, ?? Kurumu'nda S?Zle?Meli...

Ankara(Anka) - T?Rkiye Kamu-Sen, ?? Kurumu'nda S?Zle?Meli...
.ANKARA(ANKA) - T?rkiye Kamu-Sen, ?? Kurumu'nda s?zle?meli stat?de ?al???rken istekleri ?zerine kadroya...

. ANKARA(ANKA) - T?rkiye Kamu-Sen, ?? Kurumu'nda s?zle?meli stat?de ?al???rken istekleri ?zerine kadroya ge?ecek olanlar?n maa?lar?nda ger?ekle?ecek d????? ortadan kald?rmak ?zere d?zenleme yap?lam?s?n istedi.
T?rkiye Kamu-Sen Genel Te?kilatland?rma Sekreteri ve T?rk B?ro-Sen Genel Ba?kan? Fahrettin Yoku? yaz?l? a??klamas?nda ?al??ma ve ?? Kurumu'nda bu g?ne kadar s?zle?meli stat?de, "?? ve Meslek Dan??man?" ?nvan? alt?nda 4 bin ki?i istihdam edildi?ini, ?cretlerinin de ortalama 2 bin 600 TL olarak belirlendi?ini bildirdi. Yoku?, "?? Kurumu'nda kadrolu ve s?zle?meli ?al??anlar aras?nda ayn? i?i yapmalar?na ra?men fakl? ?cret uygulamalar? ?al??ma bar???n? bozmu?tur. Bozulan ?al??ma bar???n?n ve ?cret adaletsizli?inin biran ?nce giderilmesi, Sendikam?z taraf?ndan her platformda dile getirilmi?tir. Ancak, bu g?ne kadar herhangi bir olumlu sonu? al?namam??t?r. ?? ve Meslek Dan??manlar?'n?n sorunlar? maalesef Toplu S?zle?me Masas?'nda da g?r???lmemi?, umutlar? bir ba?ka bahara kalm??t?r" dedi.
Siyasi iradenin uygulamaya koydu?u 6495 say?l? KHK ile istekleri halinde kadrolu stat?ye ge?ebilecek olan ?? ve Meslek Dan??manlar?'n?n kazan?lm?? haklar?n?n ellerinden al?naca??n?, yakla??k 2 bin 600 TL tutar?ndaki maa?lar?n?n ise kadroya ge?meleri halinde bin 800 TL seviyesine inece?ini kaydeden Yoku?, iktidar?n ma?duriyetleri giderecek d?zenleme yapmas?n? talep etti.
Fahrettin Yoku? ayr?ca, ?? Kurumu'nda y?netici kadrolar?na, kurum d???ndan atama yap?lmas?na son verilmesini, ?al??anlar?n?n ?al??ma ortamlar?n?n sa?l?kl? hale getirilerek teknolojik donan?m alt yap?s?n?n tamamlanmas?n?, bo? ?l M?d?r Yard?mc?s? kadrolar?na, mevcut ?ube M?d?r? ve dengi ?nvanlardan atama yap?lmas?n?, ?ube M?d?rl??? s?nav?n? kazananlar?n atamalar?n?n biran ?nce yap?lmas?n? istedi. (ANKA)
(ORH/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com