Artık Hepiniz MİT'in Emirlerine Uymak Zorundasınız!

Artık Hepiniz MİT'in Emirlerine Uymak Zorundasınız!
CHP'liler, bu hafta Meclis'te görüşülecek MİT Teklifi için muhalefet şerhi hazırladı. O belgeye, SANSÜRSÜZ HABER ulaştı. Belgede, CHP'liler teklifin, Mit'i olağanüstü yetkilere kavuşturduğunu söylüyor. "Kamusal alanda bile artık özgürlük kalmadı" yorumu

ÖZEL | SANSURSUZHABER.COM

"Yasa teklifiyle MİT, hukukun denetiminden kaçırılmaktadır." diyen  CHP Grubu,  bazı değişiklikler için de "rejim açısından tehlikeli!" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yaşayan herkese ait bütün bilgileri izin almaksızın görebilmek için PTT, Türk Hava Kurumu, BDDK, Millî Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla protokol imzalandığı haberlerinin de hatırlatıldığı metinde, tüm bunların da açıkça Anayasa ihlali olduğunun altı çizildi.

"MİT, denetlenemez ve yargılanamaz bir güce dönüştürülmektedir. İktidar, bu yasa teklifi ile polis devletini kurumsallaştıran adımlar atmak istemektedir." diyen CHP, teklif' için "keyfi düzenleme" yorumu yaptı.  

SIKILMADAN OKUYUN, YENİ TÜRKİYE NASIL OLACAK?

İŞTE CHP'NİN İTİRAZLARI
- Teklif,  MİT’in görev ve yetki alanını genişletmekte, MİT’i yalnızca istihbarat toplayan bir kurum olmaktan çıkararak doğrudan operasyon yapma yetkisiyle donatmakta, MİT’i yalnızca görev ve yetkileri bakımından değil aynı zamanda personeli bakımından da ağır zırhlarla koruma altına almaktadır.

SINIRSIZ İSTİHBARAT
- Sınırsız ve sorumsuz bir istihbarat – operasyon yetkisi, hem devletin demokratik hukuk devleti olma ilkesine hem de yurttaşların bireysel hak ve güvenliklerine tehdit oluşturmaktadır.

-Teklif,  MİT’e “milli savunma” alanında her türlü teknik ve insan istihbaratı yapma görevi vermektedir. Bu doğrudan “askeri” bir iştir.

-Yeni hükme göre MİT yalnızca kamu kuruluşlarından değil, aynı zamanda meslek odalarından; tüm özel sektör kuruluşları –şirketlerden; bankalar ve mali kuruluşlardan; vakıflar – derneklerden; hatta kapsam öyle sınırsızdır ki, hukuk terimbilimi açısından anlamsız biçimde, “tüzelkişiliği olsun olmasın tüm kuruluşlar”dan veri-bilgi isteyebilir; iletişim altyapısını kullanma talebinde bulunabilir; bunlar da talebi karşılamakla yükümlüdürler… Yalnızca kamu yönetimi değil, tüm toplum MİT’in taleplerini yerine getirecektir.

YARGIYA MÜDAHALE

-Yeni getirilen bir hüküm, MİT’i yargı süreci başlamış olan soruşturma ve kovuşturmalardaki ifade tutanaklarına ve her türlü bilgi-belgeye erişip örnek alma yetkisiyle donatmaktadır.  Yargı süreci başlamış olan konulara böyle bir müdahalenin, yargılamanın güvenilirliği üzerinde koyu bir gölge oluşturacağı açıktır.
 

KENDİ DİNLEME MERKEZİNİ KURACAK

-Teklif, MİT’e kendi dinleme merkezini kurma yetkisi getirmiştir. MİT, hem burada hem yine TİB’de yapacağı dinlemeleri, MİT Müsteşarı’nın ya da yardımcısının yazılı emriyle yapabilecek, hakim kararı işin ardından 24 saat içinde alınabilecektir.
 
KAMUSAL ALANDAKI HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜK ORTADAN KALKIYOR
ANKESÖRLÜ  TELEFONLAR BİLE DİNLENECEK!

-Teklif, “önleyici istihbarat” olarak adlandırılan işler için hiç sınır tanımamıştır. Bu işlerde MİT, Teklif’te ve başka yasalarda bulunan hükümlerle bağlı olmadan, dinleyebilecek; kayda alabilecektir. Bu işlerde MİT Müsteşarı’nın ya da yardımcısının onayı yetecektir. Hakim kararı da gereksizdir.

MİT SORUŞTURULAMAZ

-MİT’in şikayet – ihbar yoluyla yargısal denetimini gerçekleştirme yolu kapatılmıştır.
 
İhbar ve şikayetlerin isimli, imzalı, delilli – dayanaklı, hani neredeyse resmi bir makamdan damgalı olması gerekecektir. Cumhuriyet savcıları, böyle olmayan şikayet ve ihbarları işleme koyamayacaklardır.
 
MİT VE PERSONELİNE AİT BİLGİLERİ YAYMAYA 10 YIL HAPİS

-MİT’in görev ve faaliyetlerine,MİT mensuplarına ilişkin bilgileri yaymaya, 10 yıla kadar hapis...

MİT'E ÇİFTE ZIRH GELİYOR!

Hem görevlere hem mensuplara ilişkin bilgi ve belgeleri “radyo, TV, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları”yla yayımlamak, matbaacı da dahil yazan kişi, muhabir, yayın sahibi, yayımcı, …. ilişkilendirilebilecek herkesin 3 – 9 yıl hapisle cezalandırılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu hüküm, MİT’in basın – yayın aracılığıyla kamuoyu denetimine açılmasına, halkın haber hakkını kullanmasına, basın – yayın özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir nitelikte düzenlenmiştir.

MİT GÖREVLİSİNE ENGEL OLANA 5 YIL HAPİS

-MİT’in görev ve yetkilerini kullanmasına engel olan kişiye 3 – 5 yıl hapis cezası verilecektir. Herhangi bir yurttaşın hiç farkında olmadan yaptığı bir davranış nedeniyle suçlanmasını dahi mümkün kılacak hukuk ve mantık dışı bir düzenleme getirmiştir.

MİT'E BİLGİ VERMEYENE 4 YIL HAPIS

MİT’in herkesten talep etmeye yetkili kılındığı bilgi, belge ve verileri vermeyen “kişiler” de 2 – 4 yıl cezaya çarptırılacaklardır.

BİREYSEL HAK VE GÜVENCELER ORTADAN KALKIYOR

-Teklif, tüm gerçek ve tüzel kişileri MİT’in emirlerini yerine getirmekle yükümlü memurlar gibi değerlendirmekte, MİT’in emir ve talimatları karşısında yüksek hapis cezaları getirerek de adeta bir demir yumruk yaratmaktadır. Bu yumruk, bireysel hak ve güvenceleri ortadan kaldıracak ölçüde sınırsız ve sorumsuz bir yapıdır.

MİT'E ENGEL OLUNAMAZ!

-Teklif’teki düzenlemeye göre, MİT her kimden talep etmişse, o kişiler bu talebi “öncelikli olarak yerine getirir”. Ve bu durumda korkmasına gerek yoktur; MİT’in talebini yerine getirdiği için hukuki – cezai sorumluluk doğmayacaktır.

MİT PERSONELİ TANIKLIK YAPAMAZ!

-Personel, MİT’in görev ve faaliyetleriyle ilgili hususlarda tanıklık yapamaz. Ama eğer devletin çıkarı zorunlu kılıyorsa, o zaman MİT Müsteşarı izniyle tanıklık yapabilirler. Müsteşarın kendisi de ancak Başbakan izniyle tanıklık yapabilecektir. Bu hüküm de güncel olaylara tepki olarak düzenlenmiş bir hükümdür. Günümüzde MİT personelinin ya da Müsteşarı’nın mahkemelere davet edilme olasılığına karşı getirilmiş bir tepki düzenlemesidir. Yasaların bu dürtülerle değiştirilmesi, açıktır ki, duruma ve kişiye özel yasa yapılamaz ilkesinin doğrudan ihlalidir.

Burcu Oral Evren | SANSURSUZHABER.COM

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com