Bacanağı firarda olan Bakan'ın derdi okey oynamak!

Bacanağı firarda olan Bakan'ın derdi okey oynamak!
İzmir’deki yolsuzluk operasyonu kapsamında bacanağı aranan eski Bakan Binali Yıldırım’ın keyfi yerindeydi

AKP’li üç Bakan, Bakan çocukları, AKP yandaşı ünlü işadamlarının büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla isimlerinin deşifre olmasıyla Türkiye gündeminde deprem etkisi hala devam etmekte.

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da bacanağı rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının İzmir ayağında deşifre oldu.İzmir’deki liman operasyonunda da Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin H.’nin adı da var. AKP’li milletvekilleri ve Bakanların yakınlarının da rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında isimlerinin geçmesi skandalın boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor.AKP Hükümeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıörtbas etmek için yargı ve polise baskılar uygulayarak, savcıları ve polisleri hedef göstererek, basına sansür uygulatıp ve sonunda dayatmalarda bulunması, Türkiye ve dünya gündeminde skandalın boyutunun nerelere ulaşılabileceğinin en açık kanıtı olarak önümüzde duruyor.

Tüm bu skandal haberlerin peşi sıra gelmesi, akrabalarının rüşvet ve yolsuzluğa adı karışan AKP’li Bakan ve milletvekillerinin hiçte umrunda değil gibi görünüyor.

Öyle ki eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın bacanağının polis tarafından her yerde aranmasına rağmen nedense bir türlü bulunamıyor olması ve Binali Yıldırım’ın keyfinin de oldukça yerinde olması bu kadar da olmaz dedirtti.Türkiye’de rüşvet ve yolsuzluk fırtınası koparken bacanağının polis tarafından aranması karşısında eski Bakan, AK­P’nin İz­mir Baş­kan ada­yı Binali Yıldırım, keyfini hiç bozmayarak, okey oynadı, şov yaptı ve baş­ka tel­den ça­lmaya devam ederek ‘’bu kadarına da pes’’ dedirtti.

Halkla ve basın üyeleriyle alay etmeyi kendine ilke edinen bir AKP’li zihniyetine de sahip olduğunu gösteren Binali Yıldırım  dün se­çim ça­lış­ma­sı için Sel­çu­k’­a git­ti. Ga­ze­te­ci­ler ona fi­ra­ri ba­ca­na­ğı­nı sor­du. “De­ğil ba­ca­na­ğım, ba­bam ol­sa he­sap ve­re­cek­tir. Be­nim bil­di­ğim şe­hir dı­şın­day­dı, dön­müş­tür her­hal­de­” di­ye­rek alay­cı bir ce­vap ver­di. Son­ra da es­naf ve va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti. An­cak pro­tes­to edil­di.

AK­P’­nin İz­mir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı olan Yıl­dı­rım, Sel­çu­k’­ta bir kah­ve­ha­ne­ye git­ti. Oke­ye dör­dün­cü ol­du. İs­teka­nın ba­şı­na ge­çip bir­kaç el okey oy­na­dı. Yol­suz­luk so­ru­la­rıy­la ası­lan yü­zü, oke­ye dö­ner­ken gü­lü­yor­du!

Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı Ce­ma­let­tin H. ulaş­tır­ma iha­le­sin­de rüş­vet­le suç­la­nı­yor. Po­lis kay­dı­na (polis kamerasındaki görüntülere) ta­kı­lan ba­ca­na­ğın, rüş­vet pa­ra­la­rı­nı böy­le bö­lüş­tü­ğü id­di­a edi­li­yor

Türk Halkı'yla gözlerinin içine baka baka böylesine alay eden başba siyasiler olmamıştır hehalde. Hayaldi, bu da gerçek oldu Türkiye !  (LAE)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com