Başbakanlık personel arıyor!

Başbakanlık personel arıyor!
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 40 sözleşmeli arşiv personeli alınacak.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) çalıştırılmak üzere, 40 sözleşmeli arşiv personeli kadrosu için giriş sınavı yapılmasına dair ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş adayların başvurabileceği kadrolar için ÖSYM’nin 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP2, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almak gerekiyor. Müracaat edenler arasında en yüksek puandan başlanarak yapılacak sırama sonucunda alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 5 katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacak.
 
Adayların, başvurularını 01-15 Mart 2013 tarihleri arasında http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden Sözleşmeli Arşiv Personeli Başvuru Formunu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklarının belirtildiği ilanda, giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesinin 18 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edileceği, sınava girmeye hak kazanan bu adayların giriş sınavına katılabilmek için başvuru formu ve istenen belgeleri 19-29 Mart 2013 tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.
 
SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
 
Adaylar sınavda matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve transkripsiyon konularında yazılı sınav olacaklar; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin;
 
Sözleşmeli Arşiv Personeline uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklar. Sınavlar, 08 Nisan 2013 tarihinde yazılı sınav, 10-12 Nisan 2013 tarihlerinde de sözlü sınav olmak kaydıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacak. Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan almaları gerekiyor. Yazılı sınavı kazanan adaylar arasında sözlü sınava katılanların sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması gerekiyor. İlana göre sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecek. İlan’da ayrıca şu ifadelere yer verildi:
 
“Nihai başarı listesi 15 Nisan 2013 tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.
 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com