Bayram yasağı kalkacak mı?

Bayram yasağı kalkacak mı?
CHP'li vekiller Danıştay'a başvurdu

CHP’li 13 milletvekili Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin iptali istemine ilişkin davada talep edilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Danıştay 10.Daire Başkanlığına başvurdu.

CHP’li vekiller tarafından yapılan itiraz dilekçesinde şöyle denildi:

“Önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri vardır. Ulusumuzun büyük bir coşku ile sahip çıktığı bu bayram öncesinde yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması çok önemlidir. Ulusal bayramların sembolik törenlerle geçiştirilmesi, unutturulmaya çalışılması ulusumuzu derinden yaralamaktadır. Bu nedenle Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin karara itiraz ediyor ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini diliyoruz.”

ANITA ÇELENK KOYMAK YASAKLANMIŞTI

Bakanlar Kurulunun 16 Nisan 2012 tarihli kararında ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ,Atatürk Günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamaların sınırlandırılması ve bazı yasaklamalarla ilgili olarak Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve12 CHP Milletvekili, Danıştay 10. Dairesine 2012/9113 Esas sayılı dosyasıyla yürütmenindurdurulması istemli iptal davası açmışlardı.

İptali istenen yönetmelikte;

a) bazı ulusal bayramlarda Anıtkabir’e çelenk konulması kaldırılmıştır.

b) vali, belediye başkanı, garnizon komutanı dışında siyasi partiler, kamu tüzel kişileri, dernekler ve sendikalar adına çelenek konulması yasaklanmıştı.

c) kasaba ve köylerde ulusal bayramların kutlanması kaldırılmış, adeta yasaklanmıştı.

d) Tören geçişleri,tebrikatlarve stadyumda yapılan gösteriler, bando ve tören bölüğü gösterileri, havai fişek, ışık gösterileri ve fener alayları yasaklanmıştı.

e) Resmi ve özel kurumların bayraklarla donatılması yönetmelikten çıkarılmıştı.

f) Tarihi günlerde ve Atatürk günlerinde Atatürk anıtına çelenk koyma ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi kuralı ortadan kaldırılmıştı.

13 MİLLETVEKİLİ

Bu yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesinin ardından Dilek Akagün Yılmaz, Emine Ülker Tarhan, Fatma Nur Serter, Ahmet Toptaş, Alı Rıza Öztürk, Gürkut Acar, Mahmut Tanal, Tufan Köse, Emre Köprülü, Celal Dinçer, Haluk Eyidoğan, Engin Altay, Malik Ecder Özdemir CHP milletvekilleri olarak “yönetmeliğin uygulanmasına devam edilmesi halinde ulusal değerlerimizin ,tarihsel bilincimizin,toplumsal hafızamızın yok edildiği inancıyla ulusumuzun derinden yaralanması sözkonusu olduğu” gerekçesiyleyönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemişlerdr.

Ancak, Milletvekillerinin yönetmeliğe karşı Danıştay 10. Dairesi’ne açtıkları 2012/9113 Esas.sayılı davada yürütmenin durdurulması istemi gerekçe gösterilmeden 04 Temmuz 2013 tarihli kararla reddedilmişti.

Davalı Başbakanlık ise milletvekillerinin açtığı davada menfaat bağının olmadığını, yönetmelik ile hukuki durumlarında değişiklik olmadığını ileri sürmüş ve davanın reddini istemişti.

Söz konusu, yürütmenin durdurulması isteminin “red” kararı 24 Temmuz 2013 tarihinde 13 CHP Milletvekiline tebliğ edilmişti. Davayı açan 13 milletvekili yürütmenin durdurulmasının reddinin Anayasa, yasa ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle yasal süresi içerisinde karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz ettiler.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Aynı itiraz dilekçesiyle başbakanlığa verdikleri cevaplarında, laik demokratik cumhuriyetin korunması ve ulusal değerlere sahip çıkılması konusunda Milletvekili andıyla Büyük Türk Milleti’ne verdikleri sözün gereği olarak bu davayı açtıklarını ve bundan daha kutsal bir menfaat bağının olamayacağını belirtmişlerdi.

İtiraz eden13 CHP milletvekili;

“Danıştay 10.Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararda hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. Ulusal Bayramların unutturulması, Bayram kutlamalarına halkın , siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının engellenmesi, hatta yasaklamalara rağmen çelenk koyan siyasi parti temsilcilerine ceza verilmesine yol açan iptal konusu edilen yönetmeliğin, yürütmesinin durdurulmasının reddi kararında mahkemece haklı ve makul bir gerekçe gösterilemediği çok açıktır. Ülkemizin emperyalizme ve işgalci güçlere karşı verdiği büyük Kurtuluş Savaşı’nın, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin , ulusal bilincimizin ve tarihi hafızamızın simgesi olan bayramlarımızın değersizleştirilmesi, sönükleştirilmesi, giderek de toplumsal hafızamızdan silinmesine dönük bir çabanın ürünü olan sözkonusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasının reddine karar veren mahkeme TÜRK MİLLETİ ADINA karar verdiğini anımsayarak en azından red kararının gerekçesini asıl sorumlu olduğu Türk Milletine açıklamalıydı.” diyerek yürütmenin durdurulmasının reddine karşı verdikleri itiraz dilekçesini dün öğlen saatlerinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na ilettiler.(MUE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com