BDDK ve SPK İstanbul'a Geliyor!

BDDK ve SPK İstanbul'a Geliyor!
TBMM Bütçe Komisyonu'nda (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) merkezleri İstanbul'a taşınmasıyla ilgili maddeler kabul edildi...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının bugünkü görüşmelerinde 8 madde daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, YİP (Yap-İşlet-Devret) ile ilgili hazırlanan projeler ikinci kez Yüksek Planlama Kuruluna gitmeyecek. YİP çerçevesinde yapılan yatırımlarda görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilecek.

''Kalkınma Ajansının yıllık personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini aşamayacağına'' ilişkin düzenleme, 2013 bütçe yılına kadar uygulanmayacak.

Konut edindirme yardımı hak sahiplerine, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketince (EGYO) ödenen kar paylarının EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı Hazine tarafından EGYO'ya ödenecek.

Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel ve kamu sermayeli banka veya bankaların faiz destekli kredi uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları, bu amaçla ilgili yıl bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere Hazinece ödenecek. Mevcut düzenlemede, bunun avans olarak ödenmesi hükmü vardı.

Tarım kredi kooperatiflerine ve Halk Bankası A.Ş'ye verilen görevler nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi kooperatifleri kayıtlarına göre gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

-KALKINMA BANKASININ MERKEZİNİN BELİRLENMESİ-

Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye Kalkınma Bankasının merkezi ''Ankara'' iken, tasarıyla bankanın merkezinin belirlenmesi ana sözleşmeye bırakılıyor.

BDDK'nın merkezi İstanbul'a taşınacak. Nakil işlemleri, 2 yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu, bu süreyi uzatabilecek.

BDDK'nın elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında ilgili adli makamlara ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı haklarında başlatılan soruşturma kapsamında talepte bulunacak, görevden ayrılan Kurul Başkanı ve üyeleri ile personele verilebilecek. Mevcut düzenlemede, bu bilgilerin verilmesi yasaklanıyordu.

Halen Merkez Bankası bünyesinde olan ''Risk Merkezi'', Bankalar Birliği nezdinde yeniden yapılandırılacak. Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BBDK) uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak zorunda olacak. Üye kuruluşlar, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile ilgili her türlü bilgiyi verecek. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi akışını durdurabilecek.

Risk Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, BDDK ve Merkez Bankasına istenen sürede verecek.

Merkezin bütün işlem ve kayıtları gizli olacak. Sır sahibinin, bilgilerinin açıklanması konusunda açık rızasının bulunması durumunda, belirlediği kişiye risk bilgileri verilecek.

Risk Merkezinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklayanlar, kendisi veya başkası yararına kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki meslek ve üst meslek kuruluşları da Risk Merkezi ile işbirliğine girerek bilgi paylaşımından yararlanabilecek.

-''DESTEK HİZMETİ KURULUŞU'' TANIMI DEĞİŞTİRİLİYOR-

Tasarıyla, Bankacılık Kanunundaki ''destek hizmeti kuruluşu'' tanımı değiştiriliyor. Buna göre, destek hizmeti kuruluşu; ''Bankaların mevduat veya katılım fonu kabulü, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve uygulamada kredi olarak sayılan işlemler dışında kalan faaliyetleri banka adına gerçekleştiren ya da reklamının yapılması hariç olmak üzere, mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren kuruluş'' olarak adlandırılacak.

Bankaların alacağı destek hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirecek kuruluşların yetki ve faaliyet izni almak üzere yaptıkları başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinin BDDK'nın sahip olduğu kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını engeller bir nitelik kazanması nedeniyle, destek hizmeti kuruluşlarının BDDK'dan izin alma yükümlülüğü kaldırılacak.

Bankaların genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide denetime tabi ortaklıklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alabilecek.

Tasarıyla, bankaların alacakları destek hizmetleri ile ilgili hazırlayacakları raporu BDDK'ya sunma zorunluluğu kaldırılıyor.

BDDK, gerektiğinde bankaların destek hizmeti alabilecekleri konuları belirlemeye veya destek hizmeti alınabilecek konuları sınırlamaya, yasaklamaya, sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaya yetkili olacak. Merkez Bankasınca kurulan ya da bu banka bünyesinde faaliyet gösterenler ile SPK'nın denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları, destek hizmeti kuruluşu olarak değerlendirilmeyecek.

Bankalara hizmet veren bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları için getirilen mesleki sorumluluk sigortası, sadece bağımsız denetim kuruluşları için uygulanacak.

-YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ AÇILABİLECEK-

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) merkezi İstanbul'a taşınacak. Taşınma işlemleri 2 yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilecek.

Kurul, yurt içinde gerekli gördüğü yerlere temsilcilikler açabilecek.

Sermaye piyasaları açısından yoğun ilişki içinde bulunulan ülkelerde, Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışı temsilcilikleri açılabilecek.

Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine, devletin gerek içeride gerekse dışarıda tahsilat ve tediyatını ve bütün hazine işlemlerini, yurt içi ve dışı her nevi para nakil ve havale işlerini yapacak.

Merkez Bankasının mali bağımsızlığına ve kamuya kaynak sağlanamaması yönündeki ilkeye uygun olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Merkez Bankasına uygulanmayacak.

-''FİNANS DÜNYASININ İÇİNDE OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ''-

SPK Başkanı Vedat Akgiray, SPK'nın merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, konunun kendileri açısından siyasi yönü olmadığını söyledi.

İstanbul'a taşınmaları durumunda olası krizleri daha iyi görebileceklerini belirten Akgiray, ''İstanbul'a taşınmak bu açıdan önemli. Piyasayı gözetenlerin, piyasayı yerinde görmesi lazım'' dedi.

Akgiray, işlerinin çoğunun İstanbul'da olduğunu ve kurum çalışanlarının her seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmesinin masraflı olduğunu ifade ederek, ''Finans dünyasının içinde olmamız çok önemli. Şu anda 150 çalışanımız İstanbul'da, 400 çalışanımız da Ankara'da. Tasarı yasalaşırsa tam tersi olacak'' diye konuştu.

Akgiray'ın bu sözlerine tepki gösteren MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, ''Sizin denetçileriniz var, İstanbul'da da, Ankara'da da denetleyebilir. Krize karşı önlem almak için yerin ne önemi var?'' dedi.

Tasarının görüşmelerine yarın komisyonda devam edilecek.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com