Bir günde 300 milyon dolar kaybetti!

Bir günde 300 milyon dolar kaybetti!
John Po­ul­son, “Ya­tı­rı­ma ilk baş­la­dı­ğı­mız­da al­tı­nın de­ğe­ri 900 do­lar­dı. Bu­gün­kü se­vi­ye­si­ne ba­kar­sa­nız hâ­lâ da­ha kâr­da ol­du­ğu­mu­zu gö­re­cek­si­ni­z” de­di.

AB­D’­li Pa­ul­son&Co.Inc. ya­tı­rım da­nış­man­lık şir­ke­ti ku­ru­cu or­ta­ğı John Pa­ul­son dün al­tın­da ya­şa­nan dü­şüş­le 300 mil­yon do­lar kay­bet­ti. Pa­ul­son 9.5 mil­yar do­lar­lık ser­ve­ti­nin yüz­de 85’iy­le al­tı­na ya­tı­rım yap­mış­tı. Ön­ce­ki gün al­tı­nın yüz­de 4.1 düş­me­siy­le ser­ve­ti­nin 328 mil­yon do­la­rı elin­den ka­yıp git­ti. Pa­ul­son&Co şir­ket söz­cü­sü ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Al­tın­da ya­şa­nan bu dü­şüş bi­zim uzun dö­nem plan­la­rı­mı­zı et­ki­le­me­ye­cek­tir. 2009 Ni­san ayın­dan bu ya­na al­tı­na ya­tı­rım ya­pı­yo­ruz” dedi. (BCK)

Etiketler:
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com