Birinci OSB krize dayanıklı

Birinci OSB krize dayanıklı
Birinci OSB Müteşebbis Heyet toplantısı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyet Başkanı Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe başkanlığında yapıldı.

Birinci OSB Müteşebbis Heyet toplantısı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyet Başkanı Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe başkanlığında yapıldı.

Yapılan toplantıda 1.OSB 2009 yılı faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporları, Yeminli Mali Müşavir raporu, 2009 yılı bilançosu, Gelir Gider tablosu, 2010 Yılı Tahmini Bütçesi, Genel Durum Değerlendirilmesi, dilek ve temenniler görüşüldü.
2005 yılında başlayan genişleme çalışmaları ile 1.092.000 m2'den, 1.559.209 m2 büyüklükte 97 adet sanayi parseline dönüşen Organize Sanayi Bölgesi, Teşvik Yasasının getirdiği motivasyon, avantajlar ve Bölgenin sunduğu imkanlar neticesinde artan talepler ile 2005–2006–2007–2008 yıllarında tamamen şantiye havasına büründüğüne vurgu yapıldı.
2008 itibariyle tevhitleri yapılan parsellerle birlikte toplam parsel sayısı 93 olmuş, bunlardan 91 parselin tamamı tahsis edilmiş 2 parselde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Artan parsel taleplerine istinaden 2007 itibariyle Müteşebbis Teşekkül Heyetinin kararıyla Organize Sanayi Bölgesi 180 hektar daha büyütülerek yaklaşık iki katına çıkarılacağının ifade edildiği Faaliyet Raporu sunumunda;
2008 yılı ikinci yarısında başlayan küresel finansal kriz dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almış dolayısıyla tüm OSB'ler de bundan etkilenmişlerdir. OSB'mizde de kapasite kullanımının % 40'lar dolayında azaldığı görülmüş 2009 yılı Temmuz ayından itibaren toparlanma başlamış doğalgaz kullanımı elektrik kullanımı ve istihdam trendi yeniden artış eğilimine girmiş olumsuz etkiler azalmıştır. OSB'mizde yatırım yapan firmalarımız krize rağmen yatırımlarına kararlılıkla devam etmişler ve krizden dolayı da kapanan tesis olmamıştır.
2005 yılında üretime geçen tesis sayısının 22, inşaat halindeki tesislerin 25, yeni tahsis ve proje halindeki tesisler 13 iken, 2006 yılında üretime geçen tesis sayısı 33 parselde 29 tesis'e, inşaat halindekiler 38 parselde 32 tesise, yeni tahsis ve proje halindekiler 35 parselde 18 tesise, 2007 yılında 57 parselde 48 firmanın tesisi üretimde, 22 parselde 21 firmanın inşaatı devam etmekte ve 10 parselde 5 firmanın proje çalışmaları devam eden yatırımlar haline gelmiştir. 2008 yılında toplam 93 parselden, 91 adet parselin tamamı tahsis edilmiş 59 parselde 50 firma üretimde, 19 parselde 17 firmanın inşaatı devam etmekte, 11 parselde 8 firmanın proje çalışmaları devam etmekte, 2 parselde 1 firma üretime ara vermiş, 2 parselde devam eden kamulaştırma çalışmaları, 2009 yılında toplam 93 parselden, 91 adet parselin tamamı tahsis edilmiş 62 parselde 51 firma üretimde, 14 parselde 11 firmanın inşaatı devam etmekte, 9 parselde 6 firmanın proje çalışmaları devam etmekte, 6 parselde 6 firma üretime ara vermiş, 2 parselde kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olduğunu açıklayan yetkililer 2004 yılında 700 kişilik istihdam var iken, 2005 yılında bu rakam 1100'lere, 2006 yılında 1700'lere, 2007 yılında 2600'lere ulaşmış, 2008 yılında 3000'lere ulaşan istihdam 2009 yılında 3100 kişiye ulaşmış olup olumlu gelişmeler devam ettiği takdirde 2010'da 3700 kişinin üzerine çıkacağını açıkladılar.
Toplantıda, Kütahya'ya gelecek olan yatırımcıların inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı, işyeri açma, GSM vb. ihtiyaçları ile beraber tüm altyapı ihtiyaçları ve resmi işlerinin de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı açıklandı.
Zafertepe-OSB arası yol güzergahında bulunan hemzemin geçit otomatik bariyeri yenilenerek çalışır hale getirilmiş ve bir protokolle Belediye'ye devredildiği, TYÇP kapsamında Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden 4 adet eleman alınmış Ekim-Kasım-Aralık aylarında OSB'de çevre düzenleme ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı, OSB'nin kuzeyinde yer alan Martur firması için özellikle kışın tehlike arz eden doğu kesiminde ki yola 650 metrelik oto bariyer korkuluk yapım işinin 2009 Ocak ayı itibariyle bitirildiği,
OSB merkez alanından 20.000 m2'lik bir alan Teknik Okul yapılmak üzere Kütahya Valiliği ile protokol yapan Üstünberk Holding firmasına tahsis edildiği,
OSB merkez alanında yer tahsis edilen Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi için kurulan Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.'ne % 1 hisse ile kurucu üye olarak iştirak edilerek hisse bedelinin % 25'inin ödendiği,
Hayır sever hemşehrimiz Nafi Güral'ın 1000 kişilik bir camiyi OSB'ne hediye etmek istediğini belirtmesi üzerine OSB merkez alanında yaklaşık 3 dönümlük bir cami ve müştemilatının yerinin ayrıldığı,
2007 yılında Organize Sanayi Bölgesinin yaklaşık 180 hektar daha büyütülmesi için çalışmalara başlanmış, ilgili kurumların onayları alınarak Bakanlığa sunulmuş ve yer seçim komisyonu oluşturulması ile 2008 Nisan ayında komisyon toplanmış genişleme uygun kararı alınmış ve hali hazır haritaları ve jeolojik etüd raporları tamamlanmış tescil harici alanların hazine adına tescil edilmesi işlemleri yapılmış gerekli dosya tamamlanıp Bakanlığa sunulmuş ve sınırlarımız kesinleştirildiği, Bakanlıktan gönderilen yol haritasında öncelikle kesinleşen sınırların 1/100.000 Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planına işlenmesi istendiği, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünde bekleyen dosyanın belirtilen 60 günlük süre zarfında çıkmamış bunun üzerine yapılan araştırma neticesinde iç yönetmelik değişikliği nedeniyle haritanın işlenemediği açıklanmış yönetmeliğin çıkmasıyla ilgili bir, sürenin de verilememesi nedeniyle çözüm olarak Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Uygulama Hükümleri'nden 7.4.1.2 no.lu fıkraya göre; ' Organize Sanayi Bölgelerine, OSB Yer seçim Komisyonu'nca yer seçimi yapılan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilave edilen 50 hektarı geçmeyen alanların 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında değişikliğe gerek kalmaksızın alt ölçekli planları hazırlanabilir...' hükmüne istinaden 52 hektar olan 1. bölge 3. etap genişleme bölgesi alanımız Yönetim Kurulunun Kararı ile 50 hektar altına düşürülerek plan tadilatı yapılmış Bakanlığa sunulmuş gerekli şerhlerin kaldırılmasına müteakip sunulacak belgelerle 'Kamu yararı kararı' verilerek kamulaştırma ve imar planı çalışmalarına başlanacağı İmar planı ile ilgili teklifler alınmış değerlendirilme aşamasına gelindiği, Organize Sanayi Bölgesinde 2010 yılında genişleme için arazi alımlarına başlanacağı ifade edildi.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyet Başkanı Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe başkanlığında yapılan toplantıya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça ile Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com