Büyükanıt'tan o iddialara cevap!..

Büyükanıt'tan o iddialara cevap!..
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Yaşar Büyükanıt'a Başbakan'la Dolmabahçe'de yaptığı görüşmede, gizli tanıklık karşılığında senin hakkında soruşturma dahi yapılmayacak sözü verildi mi verilmedi mi?" diye sormuştu.

Tartışma yaratan bu soru üzerine Eski Genelkurmay Başkanı E.Org.Yaşar Büyükanıt'ın avukatı tarafından açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

Bazı basın organlarının 11 Nisan 2013 tarihli yayınlarında müvekkilim E.Org.Yaşar BÜYÜKANIT ile ilgili olarak CHP milletvekili Tanju ÖZCAN tarafından ortaya atılan bazı asılsız, açıklanması bile olanaksız, pervasız, her zaman olduğu gibi yine kaynak belirtilmeyen, artık kanıksanmaya başlanan  kulağına fısıldanan duyumlar olarak izah edilmeye çalışılan iddialara yer verilmiştir.

Adı geçen milletvekilinin “ Ergenekon davasının gizli tanıklarından birisinin müvekkilim E.Org.Yaşar BÜYÜKANIT olduğu, Dolmabahçe görüşmelerinde kendisine sözler verildiği, gizli tanıklık karşılığında güvenceler sağlanarak, hizmet madalyası ile taltif edildiği, internet sitelerini açanın da yine müvekkilim olduğu şeklindeki” savları her ne kadar kulağına fısıldanan duyumlar olarak belirtilmişse de;  TBMM. Çatısı altında milletvekilinin bu ünvanının sağladığı güvenceler altında asılsız, kulağına fısıldanan sözler şeklinde nitelendirmeler ile kişileri zan altında bırakacak iddialarda bulunabilmesini asıl dikkat çekici  olgu olarak kamuoyuna sunmak isteriz.

TBMM. Üyeliği ve bu üyeliğin sağladığı  güvenceler altında  sadece asılsız iddialarda bulunarak, hatta bu iddialara duyum, kulağa fısıldanan sözler şeklinde yakıştırmalar, sözde kaynak yaratarak sunabilmekten ziyade, bu iddialarda bulunanların, bu neviden savlar ileri sürenlerin, kısaca asıl kaynağının açıklanarak kamuoyunu bilgilendirmenin , asli görevin ifasına yönelik hareket tarzı olarak benimsenmesi gerektiği aşikardır.  Zaten TBMM üyeliğinin sağladığı güvencenin bu doğrultuda kullanılması gerekliliği yerleşmesi gereken demokrasi ilkelerinin de bir diğer sonucudur.

En ufak bir araştırma, hatta iddia edilen Ergenekon, Balyoz şeklinde adlandırılan yargılama safahatları bile göz önüne alınmaksızın TSK. Bünyesinde en üst dereceye ulaşan müvekkilimin gizli tanık olarak vasıflandırılabilmesi sadece hayret verici değil, haysiyet kırıcı, şahsının ve tüm aile bireylerinin onurlarını rencide edici ve salt iddia sahibinin birtakım arzularına hizmet edici, gündem yaratmaya, bu gündem üzerinden de kamuoyu oluşturmaya hizmet edebilecek bir tutum olarak değerlendirilmelidir.  Müvekkilim E.Org.Yaşar BÜYÜKANIT’ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde hangi internet sitelerinin açıldığını, Ergenekon olarak adlandırılan yargılamada sanık ve vekillerince müvekkilimin tanık olarak dinlenilmesi taleplerinin Mahkemece kabul edilmediğini, Balyoz olarak adlandırılan davada ise müvekkilimin talebe istinaden Mahkeme huzurunda tanık sıfatıyla beyanlarda bulunduğunu, tüm sanık ve vekillerinin bütün sorularını yine aynı mahkeme nezdinde bilgi sahibi olduğu konularda cevaplandırdığını, aynı şekilde TBMM.Darbeleri Araştırma Komisyonu nezdinde de davete atfen tüm soruları şifahi olarak cevaplandırdığını ; bu asılsız ve onur kırıcı yakıştırmalarda bulunabilen milletvekilinin nasıl açıklayabileceği asıl merak konusudur.

Ayrıca, birtakım siyasi mülahazalarla  önce müvekkilimin şahsını, bilahare aile bireylerini ve nihayetinde geçmişini töhmet altında bırakmaya çalışmanın gerek siyaset olgusu ve gerekse kamuoyunu bilgilendirme veya  görevlerinin gerekleri ile  açıklanabilmesi bile olanaksızdır.

Böylesi asılsız, haysiyet kırıcı,  uhdelerinde bulunan güvenceleri kullanarak kişilik haklarını rencide etmeye yönelik hareket tarzına  karşı bu neviden güvenceler hasebiyle yasal haklarımızın kullanılmasındaki engelleme yanında kamuyona sunduğumuz bu açıklamalarımıza atfen geçmişte olduğu gibi iddia sahibinin yasal yollara başvuru şeklinde de nitelendirilebilecek tutumunun  ne olabileceği de ayrıca merak konusudur.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.
E.Org.Yaşar BÜYÜKANIT Vekili
Av.A.Levent KOÇER

(KKK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com