Çankaya'dan Büyükşehir Belediye'ye tepki

Çankaya'dan Büyükşehir Belediye'ye tepki
Çankaya Belediye Başkanı, bütçeye yapılan müdahale ile ilgili açıklama yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen Çankaya Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi’ne yapılan müdahale ile ilgili bir açıklama yaparak, hizmetin engellenmesi girişimlerinin boşa çıkartılacağını söyledi.

Başkan Tanık şu açıklamayı yaptı:

'DURDURAMAYACAKLAR'

“28.11.2012 günlü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Çankaya Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine yönelik hasmane bir tutum sergilenerek Belediyemiz bütçesine önümüzdeki yıl yatırım yapılmasını engelleyen bir müdahale gerçekleştirilmiştir.

Büyükşehir sınırları içindeki hiçbir İlçe Belediyesinin bütçe görüşmelerinde yaşanmayan bu tavır, Çankaya Belediyesinin 2013 yılında borçlarını ödemeden hiç bir harcama yapmasına olanak bırakmayacak bir düzenleme içermektedir. Bu müdahale, 5216 sayılı Kanunun 25. maddesinde sıralanan değişiklik yapma gerekçelerine de açıkça aykırıdır. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin böylesi müdahaleleri Danıştay tarafından iptal edildiği halde aynı içerikli bir karar, "bakalım bu sefer de yargıdan iptal kararı alabilecek misiniz" ifadeleri eşliğinde fütursuzca tekrarlanmıştır. Bu tutum ve açıklamanın yargıya müdahale niteliğini ilgililerin takdirine bırakıyorum.

Böylece, 2013 yılında Çankaya Belediyesince gerçekleştirilecek temel belediye hizmetlerine yönelik harcamaların (asfalt, kaldırım, yol, park, temizlik vb) yapılmasına engel olunmaya çalışılmış ve sadece borç ödemesi yapması karara bağlanmıştır.

İlçe Belediyelerinin bütçeleri Büyükşehir Belediyesince, ancak yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde "aynen veya değiştirilerek" kabul edilir. Bu gerekçe ve yönteme uymaksızın Çankaya Belediyesinin Bütçe Kararnamesinin giderleri düzenleyen bölümüne hüküm ilave edilmesi, üstelik sözkonusu hükmün her bir cümlesinin mevzuata açıkça aykırı olması, akla iki olasılık getirmektedir. Ya ‘bile bile yapılmış bir yanlış’, ya da ciddiyetsizce gündeme getirilmiş ‘yok hükmünde bir karar’ ile karşı karşıyayız. Ancak her iki durumda da heba edilecek olan kamu kaynağıdır.

Bu yanlışın düzeltilmesi için gerek belediyelerin zaman, insan ve para kaynaklarını harcamak durumunda bırakılıyor olması, gerekse yargının boş yere meşgul ediliyor olması kabul edilebilir değildir.

Büyükşehir Belediye Meclisi Çankaya Belediyesinin bütçesini kabul ederken yaptığı müdahale ile yetkilerini aşmıştır. Çünkü Büyükşehir Meclisinin yetkisi; bütçe metninden mevzuata aykırı ibareleri çıkarmak ya da değiştirmek, gelirleri yasal düzeye çekmek, kesinleşmiş borçlar ve ortak yatırımlar için ödenek eklemek ile sınırlıdır. Oysa bu müdahale ile; meclis kararları yasaların üzerinde bir yetki tanımlayabilirmiş gibi Çankaya Belediyesinin ödeme yapacağı ve yapamayacağı giderler tariflenmiş, aksi halde gecikmelerden doğacak faizlerden kimlerin sorumlu olacağı işaret edilmiştir.

Öncelikle bilinmelidir ki, Belediyemizin 2009 yılı öncesine ait borçlar tamamen ödenmiştir. Ayrıca önceki yıllara ait vergi, sigorta vb borçlarının da tümü yapılandırılmış, taksit ödemeleri gün geçirilmeden yapılmıştır. Tüm belediyelerde olduğu gibi yapılan iş ve hizmetlerin karşılığı olarak oluşan ödemeler de bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir. Buna karşın, Büyükşehir Belediye Meclisinin AKP'li üyelerince verilen ve kabul edilen önerge ile, önümüzdeki yıl yeni yatırım harcaması yapılmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Eğer belediyelerin borçları nedeniyle yeni yatırım yapmasına yönelik bir düzenleme ve yapılandırma gerekliliği var ise, bunun ülkemizdeki ilk ve tartışmasız muhatabı 9.2 katrilyon Yeni TL ile ülkenin en borçlu belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Borçlar ödenmeden yeni yatırım yapılmaması yönünde bir yasal gereklilik var ise, Büyükşehir Belediyesinin yıllardır hiç bir hizmeti yapmaması ve Büyükşehir Meclisinin ilk önce Büyükşehir bütçesine böylesi bir madde eklenmesi beklenirdi. Oysa, Büyükşehir başta olmak üzere, diğer tüm İlçe Belediyeleri için, böylesi bir borç durumuna bakılmaksızın yapılan bütçe onayı, Çankaya Belediyesi söz konusu olduğunda hasmane ve kindar bir tavırla Belediyemizi kısıtlama biçiminde tezahür etmiştir.
Bunun nedeni, Çankaya Belediyesinin her alanda yoğun olarak yürüttüğü çalışmalar ve yükselen hizmet düzeyinin Büyükşehir Belediyesi yönetiminde yarattığı tedirginlik ve rahatsızlıktır.

Bir süredir Çankaya Belediyesini "çalıştırmama" yönünde park yıkımları, şikayetler ve denetimler gibi kaba ve aşırı güç kullanımları ile ortaya çıkan bu tavır, son olarak bütçenin yatırıma yönelik olanaklarının yok edilmeye çalışılması ile kendini bir kez daha göstermiştir.

Bu aslında Çankaya ve Çankaya'lıyı cezalandırma ve kendisine oy vermediği için hizmetten mahrum bırakmaya yönelik bir baskı ve ötekileştirmenin çok açık bir ifadesidir. Çankayalının siyasi tercihini etkileyemeyeceği gibi Çankaya Belediyesi’nin çalışmalarını engelleyemeyecektir.

Belediyemiz, Çankaya ve Çankayalıya daha etkin ve daha yoğun hizmet verme çaba ve kararlılığını sonuna kadar sürdürecektir. Belediyemizin başarılarından ürkenlerin hasmane tutumları Çankaya’yı durduramayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım.”
(TOK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com