CHP 4+4+4 için milletvekillerini meclise çağırdı

CHP 4+4+4 için milletvekillerini meclise çağırdı
Meclis’te 4+4+4 mesaisi bu hafta da devam edecek. AKP, teklifin kabul edilmesine kadar Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nu her gün çalıştıracak. Buna karşılık CHP alarma geçti ve bütün milletvekillerini Meclis’e çağırdı.

Meclis’te 4+4+4 mesaisi bu hafta da devam edecek. AKP, teklifin kabul edilmesine kadar Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nu her gün çalıştıracak. Meclis Genel Kurulu’nda ise Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Engelleyemeyeceksiniz” derken CHP'de de, Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülen 4+4+4 teklifi için adeta alarm verildi. Milletvekillerinin cep telefonlarına çekilen mesajda komisyon çalışmalarına katılımları istendi. CHP, Ankara ve yurt dışında olan bütün milletvekillerini Meclis’e çağırdı.

AFET RİSKİ ALANLARI GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu’nda, bu hafta Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.
Tasarı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

Tasarıya göre riskli yapıların tespiti, Çevre ve Şehir Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacak ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilecek. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilecek. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılacak veya yaptırılacak.
Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek.

Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esas olacak.
Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine otuz günden az olmamak üzere süre verilecek.

UYGULAMA İŞLEMLERİ

Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce re’sen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilecek.
Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dahil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi halinde bu standartları plân kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden plânlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetkili olacak.

CHP’DEN TASARIYA MUHALEFET ŞERHİ

CHP tasarıya koyduğu muhalefet şerhinde, Türkiye’de kentsel dönüşümün acil bir gereksinim olduğu belirtilerek, ancak kentsel dönüşümün yeni rant alanları yaratıp bunları iktidar sahiplerinin paylaşacağı ya da dağıtacağı bir düzenleme olmadığının altı çizildi.

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANACAK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Salı günü yapılacak toplantısında Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile 7 milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Alt Komisyon Rapor ve metni görüşülecek.
(SRE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com