CHP'den 'İnternet Medyası' Yasasına Muhalefet Şerhi!

CHP'den 'İnternet Medyası' Yasasına Muhalefet Şerhi!
Meclis Adalet Komisyonu bünyesinde kurulan Alt komisyonda kabul edilen İnternet medyası yasa tasarısına, CHP şerh düştü. CHP'nin şerhine, SANSÜRSÜZ HABER ulaştı.

ÖZEL | SANSURSUZHABER 

İNTERNET MEDYASINA ÖZGÜRLÜK DEĞİL BASKI GELİYOR

Tasarının Basın kanununun ruhuna uymadığını vurgulayan CHP'li üyeler,  düzenleme ile internet haber sitelerinin çok ciddi şekilde sansürlenebileceği uyarısında bulundu. ​İnternet haberciliğinin üzerinde  baskı uygulanmak istendiğinin altını çizen CHP'li Dilek Akagün Yılmaz ve Ali Rıza Öztürk, resmi ilan ve reklamlar yoluyla ekonomik olarak desteklenen yandaş bir internet medyası yaratılmak istendiğini vurguladı. 

CHP'NİN ŞERH METNİNE, SANSÜRSÜZ HABER ULAŞTI

CHP Milletvekilleri, muhalif olan internet medyasının ise  basın kartının iptali, resmi ilan ve reklamlardan mahrum bırakılma, TİB tarafından haber kaynaklarını açıklamaya zorlamaya kadar çok ciddi baskılar altında kalabileceğinin altını çizdi.  

KISMI DEĞİŞİKLİK YAPILDI, ENDİŞELERİMİZ GİDERİLMEDİ

​Tasarı, tüm ilgili tarafların görüş ve önerileri alınmaksızın aceleyle hazırlanmış olup, daha çok getirilen  sınırlamalarla internet medyasını idari birimlerin yani iktidarın kontrolü altında tutmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir.

YASADAN YARARLANMAYAN SİTELERİN HAKLARI KISITLANACAK

​Tasarının çerçeve 1. Maddesiyle, beyanname vermeyen ve basın kanununa tabi olmayacak internet haber sitelerinde çalışanların haklarının kısıtlanması sözkonusudur.

TÜM HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI 'GAZETECİ' SAYILMALI
  

​Bu nedenle komisyonda bulunan basın örgütlerinin temsilcilerinin de beyan ettiği gibi, beyanname vermelerine bakılmaksızın, internet haber sitelerinde  fikir ve sanat işlerinde çalışanların tümünün gazeteci olarak nitelendirilmesinin daha doğru olacağı kanısındayız.

Öte yandan görüşmeler sırasında basın örgütleri temsilcilerinin, basın iş kanununda gazetecilerin aleyhine olan bazı eksikliklerin giderilmesine ilişkin  önerileri de  AKP grubu tarafından dikkate alınmamıştır.

GAZETECİLERİN ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMELİ

​Örneğin hakettiği ücret ödenmeyen gazetecinin iş akdini haklı sebeple feshetmesi,  emeklilik için sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan gazetecilerin diğer çalışanlar gibi işten ayrılarak  kıdem tazminatını alabilmesi gibi  hakların gazetecilere de tanınmasına ilişkin önerilerin  asıl komisyon görüşmelerinde dikkate alınması gerekmektedir.

HABER SİTESİ TANIMI YETERSİZ

​Tasarının çerçeve 3. Maddesiyle basın kanunu kapsamına alınacak internet haber sitesi tanımı çok muğlaktır.  Yasada “tanımlanan internet ortamında haber ya da yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın” olarak internet haber sitesi tarif edilmiştir.

​Bu durumda örneğin belirli aralıklarla güncel olayları kendi internet sitesi üzerinden değerlendirerek yorum yazıları yayınlayan bir akademisyenin veya siyasetçinin sitesi internet haber sitesi tanımına girecek midir?

​Bu muğlaklığın giderilmesi için tanımlanan internet haber sitelerinin “beyanname vermiş olan”  şeklinde belirtilmesinin uygun olabileceği kanısındayız.

HABER KAYNAĞINI, TİB'E AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU VAR

Tasarının çerçeve 5. Maddesinde, AKP grubu tarafından verilen önerge ile kısmi bir değişiklik yapılmış, ancak beyanname vererek basın kanunu kapsamına giren internet haber sitelerinin 5651 sayılı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin de devam edeceği belirtilmiştir.

Basın kanunu 12. Maddesinde gazetecinin haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamayacağı  ifade edilmektedir. Basın Kanununun bu açık hükmüne rağmen tasarıda internet haber sitesi ve burada çalışan gazetecilerin 5651 sayılı yasadaki yükümlülükleri de yerine getirecekleri belirtilmektedir. Bu durumda içerik sağlayıcının, yer sağlayıcının ve erişim sağlayıcının TİB’e talep ettiği bilgileri, talep edilen şekilde verme yükümlülüğü devam edecektir. Bunun anlamı ise gazetecinin haber kaynağı da dahil bilgileri TİB’e vermek zorunda kalması olabilir ki bu basın özgürlüğü ile asla bağdaşmayacaktır.

TİB'İN BASIN KARTINI ALMA YETKİSİ İPTAL AMA...

​Tasarının ilk halinde çerçeve 7. Maddesinde yayın durdurma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda adli makamlarca kovuşturmaya başlanması ve TİB tarafından aykırılığın tesbit edilmesiyle  internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam ile basın kartına ilişkin haklarının ortadan kalkacağına ilişkin madde tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu madde zaten çok ağır eleştirilmiş ve mahkeme kararı dahi olmaksızın bu hakların ortadan kaldırılmasının internet medyasının tamamen baskı altında tutulmasına yönelik bir düzenleme olacağı  belirtilmişti. Bu nedenle çerçeve 7.maddenin tasarı metninden çıkarılması olumludur.

KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI OLURSA BASIN KARTI YİNE GERİ ALINACAK

Ancak çerçeve 6. Maddede önergeyle yapılan değişiklikle yayın durdurma sebeplerinin ortaya çıkması halinde internet haber sitesinin yayınının durdurulmayacağı, bu durumun kesinleşmiş mahkeme kararıyla tesbit edilmesi halinde, basın kartının iptali için Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce işlem yapacağı belirtilmektedir. 

YAZILI BASINDA KART ALMA UYGULAMASI YOK, İNTERNETTE NİYE VAR?

Yazılı basında beyannamenin incelenmesi sonucunda yasaya aykırılık tesbit edildiği takdirde gazetecinin basın kartının iptali yoluna gidilmezken ,internet medyasında çalışan gazetecinin neden basın kartının iptali yoluna gidilmektedir? Bu eşitsiz uygulamanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

HABER SİTESİNİN İÇERİĞİNİ TİB Mİ, MİT Mİ İSTEYECEK?

​Tasarının çerçeve 8. Maddesinde internet haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri 6 ay süre ile muhafaza ve gerektiğinde talep edilen yetkili mercilere teslim etme zorunluluğu getirilmiştir. Basın  kanununun  10 maddesinde yapılan bu değişikliğin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğü” olup, yazılı basın için Cumhuriyet Başsavcılığına teslim yükümlülüğü varken internet haber sitesi için neden yetkili mercii denilerek bu konu muğlak bırakılmıştır. Kimdir bu yetkilli mercii? TİB mi, MİT mi bir başka kurum mu? İnternet haber sitelerinin haklarının kısıtlanmaması açısından yetkili mercinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

TİB'E ERİŞİM ENGELLEME YETKİSİ VERİLİYOR

Tasarının çerçeve 9.maddesinde düzeltme ve cevap hakkı internet haber siteleri açısından 
düzenlenmektedir. Ancak son fıkra ile internet haber sitelerinde  içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi konusunda yine 5651 sayılı yasaya atıf yapılmıştır. 5651 sayılı yasada yapılan son değişiklikler ile TİB tek başına erişimin engellenmesine karar verebilmektedir. Bu ise internet haber sitelerinin basın yasası çerçevesinde korunması gereken özgürlüğünü engelleyebilecek, sansür ya da oto sansüre yol açabilecektir.

Bu nedenle 5651 sayılı yasaya atıf yapılmaksızın, basın özgürlüğü ve kişilik haklarının dengeli bir şekilde korunacağı, yargı kararının esas alınacağı bir düzenlemenin  bu madde içinde yapılması çok daha uygun olacaktır.

DÜZELTEME VE CEVAP HAKKI

Tasarının çerçeve 11. Maddesinde düzeltme ve cevabın yayınlanmaması başlığı altında internet haber sitelerinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yaptırımı da düzenlenmektedir. Ancak kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen düzeltme ve cevabın yayınlanmaması durumunda yazılı basın için var olan para cezası yükümlülüğü internet haber siteleri için önerilmemektedir.

​Ayrıca yazılı basında yayınlanmayan cevap ve düzeltme hakkının  tirajı yüz bini geçen iki gazetede ilan şeklinde yayınlanacağı düzenlenmişken, internet haber sitelerinde  basın kanunu kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber sitesinde yayınlanmasına karar verileceği belirtilmekte, bu sitelerin izlenme oranından söz edilmemektedir. Bu da ciddi bir eksikliktir.

CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUK KİMDE OLACAK?

​Basın kanununda yazılı basına ilişkin cezai ve hukuki sorumluğun kimlere ait olduğu çok açıkça belirtilmiştir. Ancak internet haber sitelerinde cezai ve hukuki sorumluluğu paylaşan  kişilerin  ayrıntılı bir şekilde  belirtilmemesi hatalıdır.

Burcu Oral Evren | SANSURSUZHABER.COM


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com