CHP'den "İnternetli Torba Yasa"ya Muhalefet Şerhi

CHP'den "İnternetli Torba Yasa"ya Muhalefet Şerhi
Cumhurbaşkanı Gül internet yasasını şartlı onaylamış, onun uyarı yaptığı maddelerle ilgili yeni bir düzenleme de apar topar Meclis'e gönderilmişti... Hükümet o internet düzenlemesini, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasaya ekledi. Buna karşı çıka

Burcu Evren Oral | SANSURSUZHABER.COM

CHP'li vekiller farklı düzenlemelerin aynı yasaya ardı ardına eklenmesinin etik olmadığını, hazırlık için kendilerine yeterince süre verilmediğini söyledi, ayrıca yeni teklifin üzerinden 48 saat geçmeden içtüzüğe aykırı şekilde diğerleriyle birleştirildiğine dikkat çekti.


İŞTE CHP'NİN İTİRAZLARI

CHP:"CUMHURBAŞKANI GÜL, İNTERNET YASASINI VETO ETMELİYDİ"

-Teklifin 15, 16, 17 ve 18. maddelerinde internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili yeni bir düzenleme getirilmiştir. T.B.M.M’den geçen hafta geçen ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından komisyonumuzda bu maddelerin görüşülmesi sırasında onaylanan yasa ile ilgili yeni bir düzenleme ihtiyacı nereden doğmuştur?

 

"CUMHURBAŞKANI'NIN MUHATTABI TBMM"DİR

Sayın Cumhurbaşkanı’nın muhatabı T.B.M.M’dir. Onayladığı yasada gördüğü bir eksiklik için yeniden düzenleme yönünde bir görüş vermemesi gerekirdi. Bu konudaki eksiklikler için yasayı onaylamak yerine ilgili yasa veto edilerek T.B.M.M’ye geri gönderilmesi gerekmektedir. İlgili yasanın ilk düzenlenmesi sırasında komisyonda ve genel kurulda grubumuzun toplumsal tüm duyarlılıkları dile getirmesine karşın bu önerilerimiz dikkate alınmamıştır.


"ÖLÜ DOĞMUŞ YASAYA CAN SUYU VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"
 
Bu teklifte yapılan düzenlemeler de sektörün ve kamuoyunun duyarlılıklarına kesinlikle cevap vermemektedir. Yapılan düzenleme, toplum tarafından kabul görmeyen ölü doğmuş yasaya can suyu vermeye çalışmaktadır. Ölü doğmuş bir yasaya getirilen bu düzenlemeler toplumun beklentilerine çare olmayacaktır. 6518 sıra sayılı yasa tasarısının görüşmelerinde de uzman kuruluş ve kişilerin görüşlerinin dikkate alınmaması nedeniyle ileriki aşamada yeni sorunlar kesinlikle doğacaktır. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ilke edinen grubumuzca yapılan öneriler dikkate alınmamıştır. Yargı kararı olmaksızın yapılacak uygulamanın toplumsal sansür amacıyla düzenlendiği bir gerçektir.

CHP, TEKLİFİN DİĞER MADDELERİNE DE İTİRAZ ETTİ

Teklifin 1. maddesinde, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir madde, yeniden düzenlenmesine karşın, özellikle orman vasfı olmayan arazilerin orman kadastrosu tarafından orman alanı olarak gösterilmesine izin verilirken, bu yerlerdeki vatandaşların uğradıkları hak kayıpları dikkate alınmamıştır.

Teklifin 3. maddesinde ise bugüne kadar alınan yargı kararları yok edilerek yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Özellikle devam eden projelerde, alınan yargı kararlarını aşmak için getirilen bir tekliftir. Bu projelerin hazırlanmasında çevreye vereceği zararlar dikkate alınmamıştır.

Teklifin 5. Ve 6. maddelerinde belediye gelirleri yasasında yapılan değişiklikle yerel yönetimlerin inisiyatif kullanma hakkı elinden alınmaktadır. Özellikle küçük esnaf mağdur edilecektir. Bir il veya ilçede bulunan esnafın hangi ölçüde harç veya rüsum ödemesi gerektiğinin tayin edilmesi, Bakanlar Kurulu kararı yerine, ilçe Belediyelerinin uygun göreceği oranda olması gerekmektedir. Bu oranların tespitini Bakanlar Kurulu kararına bağlamak son derece yanlıştır.

Teklifin 8. Ve 9. maddelerinde getirilen düzenlemelerle suçlular affedilmektedir. Ayrıca, rekabet koşulları ortadan kaldırılmaktadır. İhale koşullarında belirlenen taahhütlerin yerine gelmemesi halinde yasanın ilgili maddesinin kesinlikle uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları ile ilgili, tek tüzel kişi yerine her bir fabrikanın farklı değerlendirileceği bir düzenleme yapılmalıdır.

Teklifin 13. maddesi ile petrokimya üretiminde kullanılmak üzere ilgili üretici firmalara LPG ithalatı izni verilmektedir. Bugün için yaklaşık 70 dağıtıcı firma tarafından yapılmakta olan LPG ithalatında yeni ithalatçılar yaratılacaktır.  Düzenleme rekabet koşullarını ortadan kaldıracaktır.


Teklifin 20 ve 21. maddelerinde Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular konusunda yapılan değişiklikle “Kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit etmek”, kurulan bu kurula verilmektedir. Kamu yararı önceliği tespiti sübjektif bir kavram olacaktır. Bu önceliğin neden ve neye göre tespit edileceği konusu belirtilmemiştir.

Teklifin 22. Maddesi ile hazineye ait arazilerin satışı 4. kez değiştirilmektedir. İlgili yasanın ilk çıkısında grubumuz ve Grup Başkanvekilimiz sayın M.Akif HAMZAÇEBİ’nin daha önce vermiş olduğu teklifler dikkate alınmış olsaydı konu kendiliğinden çözülmüş olacaktı. 2B arazileri için süresinde başvuru yapmayanlar ile peşinat ve taksitlerini zamanında ödeyemeyenler için AKP tarafından önerilen 3 aylık süre grup Başkanvekilimiz sayın M.Akif HAMZAÇEBİ teklifi doğrultusunda vermiş olduğumuz önerilerle 6 aya çıkarılmıştır. Ancak, özel proje alanlarında süre uzatımı getiren önerimiz dikkate alınmamıştır. 2B’de arazi değerlerinin yüksekliğinden kaynaklanan sorun devam etmektedir.

ÖZEL | SANSURSUZHABER.COM

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com