CHP'den rapora muhalefet şerhi!

CHP'den rapora muhalefet şerhi!
CHP'den, Adana F ve E Tipi Cezaevleri İnceleme Raporuna muhalefet şerhi.

İnsan Hakları Komisyonu’nun CHP’li üyeleri , Levent Gök,Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Sinan Aydın Aygün, Adana F ve E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen incelemeler sonucu hazırlanan Raporda, cezaevlerinde hak ihlallerinin tespit edildiği ve çözümü noktasında bazı değerlendirmeler içerdiği gerekçesi ile hazırlamış oldukları muhalefet şerhini komisyon başkanlığına sundular.

CHP’li komisyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu tarafından Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Karataş Kadın Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen incelemeler sonucu hazırlanan Rapor için adı geçen cezaevlerindeki sorunların ve hak ihlallerinin tespit edilmesi ve çözümü noktasında bazı değerlendirmeler içerdiğini;ancak bu değerlendirmelerde, ceza infaz kurumlarında yaptıkları ziyaretlerde  tespit ettikleri birçok sorun ve hak ihlalinin gerektiği gibi yansıtılmadığını ifade ettiler.

CHP’li üyeler muhalefet şerhinde, hazırlanan rapor’un, tek tek cezaevleri ile ilgili bölümlerinde yer verilen tespitler ve bazı çözüm önerileri, “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde dikkate alınmadığını, yine “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde Adana F Tipi Cezaevi ile ilgili sadece tek bir maddeye yer verildiğine, raporun bir bütün olarak yetersiz kaldığına dikkat çektiler.

CHP’li komisyon üyelerinin muhalefet şerhi gerektiren gerekçeleri ise şöyle :

ŞİKAYETLER BİREYSEL SORUN OLARAK ALGILANMIŞ

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na Adana Ceza İnfaz Kurumları’ndan 43 adet başvuru yapılmış olmasına müteakip yapılan cezaevi ziyaretine ilişkin Raporun “Başvurucular” bölümünde yer verilen “şikâyetler” yeterince değerlendirilmemiş, yapılan şikâyetler bireysel sorunlar olarak algılanmıştır. Bu şikâyetlerin bireyselleştirilmesi genel bir sorun/hak ihlali olarak ortaya konulamamasını da beraberinde getirmiştir.

ADANA F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ KURUMU

Rapor’da belirtildiği üzere “Akşam yemeklerinin sürekli tekrarlayan menülerden oluşmasının ortak bir yakınma” olarak değerlendirilmesi yerinde bir tespit değildir. Adı geçen cezaevine daha önce yaptığımız ziyaretlerde, yemeklerin yenilemeyecek kadar kötü olduğu, mahkumlar ile yapılan görüşmelerde defalarca tarafıma aktarılmıştır. Bu durum, Rapor’da beslenme probleminin “tekrarlanan menülere” indirgenerek basitleştirildiğini ortaya koymaktadır.

KİRLİ YASTIKLAR NEDENİYLE KAFASINDA YARALAR OLUŞTU

“Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde Adana F Tipi Ceza İnfaz Kurumunun fiziki şartlarının olumlu olduğu tespiti yapılmıştır. Oysa, güneşe bırakılmış su bidonlarının varlığı, yıkanamadığı için kirli yastıklar sebebiyle kafalarında yaralar oluştuğunu söyleyen bir mahkumun beyanı, çok ciddi bir sıcak su sıkıntısı probleminin varlığını ortaya koymaktadır. Bu durum, fiziki şartların olumlu bulunması tespiti ile çelişmektedir.

“Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tek sorun olarak sıcak su problemi belirtilmiştir. F tip Cezaevinde yaşanan daha birçok sorun ve hak ihlali bulunurken sorunlar arasında sadece sıcak su sorununa yer verilmesi sorunların tespiti ve çözümü noktasında bir zafiyet ortaya koymaktadır.

CEZAEVİNDEKİ YASAKLI KANALLAR

Mahpuslar talep etmelerine rağmen, IMC, Ulusal, Halk, Cem Yol, Hayat TV gibi muhalif yayın yapan televizyon kanallarının izlenmesine izin verilmemesi, “televizyon kanallarında çeşitlendirilmeye gidilmesi gerekmektedir” şeklinde Rapor’a yansıtılmıştır. Sorunun iyimser ifadelerle “çeşitlendirme” kelimesine sığınılarak çözümüne gidilmesinin önerilmesi, ciddi bir ayrımcılığın varlığını görmezden gelmektedir.

F tipi cezaevinde keyfi disiplin uygulamaları varken ve hatta keyfi cezalara muhatap olduğunu beyan eden mahpuslar bulunmaktayken, keyfi disiplin cezaları konusuna Rapor’da hiç yer verilmemiş olması hak ihlallerinin görmezden gelindiğini ortaya koymaktadır.

BİR YIL BOYUNCA ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN TUTUKLULAR

CHP heyetinin incelemelerinde aileler ile gerçekleştirilen görüşlerde çok ciddi sorunlar yaşandığı tespit edilmiş iken, “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde bu konuya yer verilememiş olması büyük bir eksikliktir.1 Yıl boyunca çocuğunu göremeyen mahpuslar bulunmaktayken bu sorunun tespit edilmemesinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Kişi başına 10 kitap sınırlanmasının çözümüne ilişkin Rapor’da herhangi bir tespitte bulunulmamış olması, Komisyonu’nun 10 kitap sınırlandırmasında herhangi bir sorun görmediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, 10 kitap sınırlamasın çözümü noktasında bir inisiyatif ortaya konulmayacağını göstermektedir.

ADANA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

1260 kişilik kapasitesi olan E Tipi cezaevinde 1419 mevcudun 360’ı hükümlü, 1059’u tutukludur. Bu cezaevindeki hükümlü/tutuklu oranı özellikle standartların çok üzerinde olması açısından dikkat çekicidir.

GECE DOKTORU YOK

Diğer cezaevlerinde olduğu gibi bu cezaevinde de sağlık hizmetlerine ulaşmanın zor olduğu bilinmektedir. Özellikle gece doktor bulunmadığına ilişkin tarafımıza daha önceki ziyaretlerde iletilen şikayetler iletilmişken Rapor’da sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin tespit yapılmamış olması önemli bir eksikliktir.

KARATAŞ KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

FARELER MAHKUMLAR AÇISINDAN CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Böcek ve haşerenin çok olduğu cezaevinde fareler de mahkûmlar açısından ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Hatta bir hükümlünün kulaklarının fındık faresi tarafından kemirilmiş olması, durumun vahametini göstermektedir. Fare, yılan, böcek ve haşere varlığından ötürü geceleri uyuyamadığını söyleyen mahkûmlar mevcutken ve farelerin varlığı Rapor’da tespit edilmişken, çözüm konusunda etkili öneriler sunulmamıştır.

Kelepçeli muayene edilen bir mahkûmun beyanı ortadayken ve kelepçeli muayene cezaevlerinde yaygın bir şekilde sürdürülmekteyken, “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde kelepçeli muayeneye ilişkin herhangi bir tespit veya çözüm önerisine yer verilmemesi dikkat çekicidir.

DİĞER HUSUSLAR

CHP milletvekilleri olarak Adana Ceza İnfaz Kurumları’na yapmış olduğumuz ziyaretlerde bizlerin tespit etmiş olduğu, ancak Rapor’da yer verilmemiş olan diğer sorun ve hak ihlalleri ise şu şekildedir.

Cezaevindeki tutuklu öğrenciler eğitim haklarından faydalanamamaktadır. Ayrıca Karataş Kadın Cezaevi’nde tutuklu kadınlardan, sınavlarına katılabilmeleri için 1.000 TL gibi ücret talep edilmektedir.

“Olağandışı sakal” adı altında erkek mahpusların günlük tıraşa zorlandığı bilinmektedir.

MAHKUMLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPILIYOR

Gezi eylemlerinden dolayı tutuklu olan kişilere diğer mahpuslardan farklı olarak ve ayrımcı bir şekilde tecrit uygulanmaktadır.

Çıplak aramanın varlığı Rapor’da tespit edilmiş olmasına rağmen “rutin” bir uygulama olmadığı ifade edilmektedir. Ancak bizlerin tespitlerine göre görüşçüler dahil olmak üzere tutuklu ve hükümlüler için çıplak arama yaygın olarak devam etmektedir. Çıplak aramanın yapılış şekli ise insan onurunu ayaklar altına almaktadır. Adeta işkenceye dönüşmüş bir güvenlik uygulaması olan bu arama şeklinde, mahpuslar ve yakınları cezaevi girişinde önce kıyafetlerinin üst bölümü çıkartılmakta, sonra kıyafetin üst bölümü giydirilmekte ve alt bölümü çıkartılmaktadır. 3 kere eğilmesi ve kalkması istenen mahkûm ve yakınları, eğilirken de 3 kez öksürmek zorunda bırakılmaktadır.

MAHKUMLARA ASKERİ DİSİPLİN UYGULANIYOR

Adana E tipinde tam anlamıyla “askeri disiplin” söz konusudur. Hem personel hem de mahpuslar adeta askeri bir kurumda/kışlada bulunuyormuşçasına bir ruh hali içinde hareket etmektedir.

Cezaevlerinde kıyafet sınırlamasının söz konusu olduğu ve bu nedenle mahpusların çok ciddi sorunlar yaşadığı da tarafımıza iletilen diğer sorunlar arasında bulunmaktadır.

Diğer Hususlar bölümünde, yer verilmiş olan tüm bu sorun ve hak ihlallerine ek olarak Komisyon tarafından cezaevlerine yönelik hazırlanacak raporların, infaz koruma memurlarının sorunlarının da tespiti noktasında bir içeriğe sahip olması gereklidir. Zira yapmış olduğumuz ziyaretlerde cezaevinde “infaz koruma memurlarının” özellikle özlük hakları ve çalışma koşulları bağlamında ciddi iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Emekli olmak istemeyen, yıpranma tazminatları bulunmayan, ek mesaileri ücretlendirilmeyen, tatil hakkı kullanmaları sınırlandırılan ceza infaz koruma memurlarına yönelik her türlü iyileştirmenin cezaevlerindeki yaşam koşullarına olumlu yansıyacağı gözden kaçırılmamalıdır.

RAPOR AMACINA HİZMET EDECEK BİR İÇERİĞE SAHİP DEĞİLDİR

Bugün ülkemizde, ceza infaz mantığındaki sorunlar ve sıkıntılar ile cezaevindeki kötü yaşam koşullarının; çok ciddi hak ihlalleri ve insanlık dışı manzaraların doğmasına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Cezaevi ziyaretlerinde karşılaştığımız fiziki koşullar, tarafımıza aktarılan hak ihlalleri ve keyfi uygulamalar; cezaevlerinde kapsamlı fiziki yenileme projelerine ve insan haklarına dayalı bir ceza infaz sistemi reformuna ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, cezaevi koşullarının insanlık onuruna yakışır bir hale getirilmesi ve adil bir ceza infaz sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan Raporların bu bakış açısı ile hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak Raporlar ve çözüm önerileri gerçekçi ve kapsamlı olmakla birlikte, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri içermelidir. Alt komisyon tarafından Adana İlindeki Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ise böyle bir içeriğe ve yönteme sahip olmadığı gibi çözüm önerileri noktasında da yetersiz kalmıştır.

YUKARIDAKİ DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA;

Belirtiğim birçok hususun Rapor’da yer almamasının kabul edilmesi mümkün görünmemektedir. Bu sebeple, cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, mevcut hak ihlalleri ile sorunların tespit edilmesi, cezaevi yönetimlerinin keyfi uygulamalarına çözüm üretilmesi noktasında hazırlanan Rapor amacına hizmet edecek bir içeriğe sahip değildir.

Rapor’da, cezaevlerindeki sorunların ve hak ihlallerinin birçoğu tespit edilmiş olsa da, birçok hak ihlalinin, sorunun ve sıkıntının ciddiyeti ve önemi görmezden gelinmiş ve etkili çözüm önerileri getirilememiştir.

Sonuç olarak, hazırlanmış olan Rapor’un Adana Ceza İnfaz Kurumlarında yaşanan hak ihlalleri, cezaevlerindeki yaşam koşulları ve diğer sıkıntı ve sorunların çözümü noktasında yetersiz kalacağı düşüncemiz ile Rapor’a ilişkin muhalefet şerhimizi bilgilerinize sunuyoruz.” Sozcu.com.tr (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com