CHP'li Hamzaçebi'den bedelsiz bedelli önerisi

CHP'li Hamzaçebi'den bedelsiz bedelli önerisi
Hamzaçebi, yıllık geliri 12 bin liranın altında olanların hiç bedel ödemeden bedelli askerlikten faydalanmasını istedi.

TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yıllık geliri 12 bin liranın altında olanların hiç bedel ödemeden bedelli askerlikten faydalanmasını istediklerini belirterek, "Parası olan askerlik yapmayacak, olmayan yapacak. Alavere, dalavere vatandaş Mehmet askere" dedi.

Tasarıya ilişkin gruplar adına ilk sözü CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi aldı.

Tasarıya göre, 30 yaşından gün almayanlar, 30 bin TL karşılığında bedelli askerliği hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

İşçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

AKP ise Önergesinde; "31 Aralık 1982'den önce doğanlar faydalanır" dedi.

GÜNDEM VE ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

AKP'nin, TBMM Genel Kurulunun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AKP, TBMM Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması üzerine önerisini Genel Kurula taşıdı. Öneri üzerinde konuşan AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, bedelli ve dövizle askerlik konusundaki yasa tasarısı ile TBMM Teşkilat Kanunu Teklifinin 48 saat geçmeden gündemin ön sıralarına çekilmesi, MHP'nin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği gensoru önergesinin 1 Aralık Perşembe günü görüşülmesini istediklerini anlattı.

Genel Kurulun bugün bedelli askerlik, yarın ise TBMM Teşkilat Yasa teklifi yasalaşıncaya kadar çalışmasını önerdiklerini kaydeden Aydın, ayrıca 1 Aralık Perşembe günü gensorunun ardından bir uluslararası anlaşmanın görüşülmesini, bunun bitmemesi halinde ise Genel Kurulun 2 Aralık Cuma günü de çalışmasını istediklerini söyledi.

Aydın, "Cuma günü çalışmayabiliriz. Genel Kurulun performansı çok önemli. Meclisi yoğun günler bekliyor. Halkın gündeminde olan düzenlemeleri birlikte çıkarmayı umuyoruz" dedi.

"Sabaha kadar diye bir nöbet yok"

Öneri aleyhinde konuşan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, bedelli askerlik nedeniyle Türkiye'nin gözünün Mecliste olduğunu belirterek, ancak düzenlemenin tartışılması gerektiğini ifade etti. Kaplan, "Niye zengin bedelli yapıyor, niye yoksul zor durumda. Bunun ortası yok mu konuşmalıyız" diye konuştu.

Mecliste milletvekillerinin yaş ortalamasının 50 yaşın üzerinde olduğunu hatırlatan Kaplan, "Yaşlı üyeleriniz var. 3 gün 24 saat çalışmak üzere önerge veriyorsunuz. Poliste, askerde nöbetin belli süresi var ama Mecliste nöbetin sınırı yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylayan bu Meclis değil mi? Sayın Rıza Türmen buradaysa söylesin, orada 'angarya yasak' deniyor. Sabaha kadar diye bir nöbet yoktur, zorla köleliği dayatıyorsunuz" diye konuştu.

Kaplan, TBMM Teşkilat yapısını yeniden düzenleyen teklif üzerinde de konuşulması gerektiğini belirterek, Meclisin bütün faaliyetlerini belirlemesi nedeniyle teklif üzerinde sağlıklı bir tartışma ortamının yaratılmasını istedi.

Yeni anayasa çalışmaları sırasında "yol temizliği yapılmasını" önerdiklerini anlatan Kaplan, "Bu Meclisin 8 milletvekili tutuklu. Herkesin dinlendiği, düşünce özgürlüğünün olmadığı bir ülkede konuşuyoruz. Terörle Mücadele Kanunu, TCK, CMK varken sağlıklı Anayasa tartışması yapılabilir mi? Aykırı fikirleri sunanların hepsine savcılara mı ihbar edeceksiniz? Sizin gündeminiz Avro ve dolarlar üzerinden çalışıyor. Bunlar bir ülkeye tek taraflı selamet getirmez" dedi.

HAMZAÇEBİ'DEN BEDELSİZ BEDELLİ ÖNERİSİ

Hamzaçebi, askerlik süresinin uzun olmasının ana sorun olduğunu savundu.

Akif Hamzaçebi, bu sürenin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye terörle mücadele ediyor. Böyle bir sorun var ama 15 ay askerliğe daha 2000'li yıllarda gelindi. Askerlik Kanununu, insanların ihtiyaçları ile devletin güvenlik ihtiyacı arasında denge kurarak yeniden ele almalıyız" diye konuştu.

Partisi tarafından verilen bedelli askerlik teklifi hakkında bilgi veren Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan, bizim projemizi beğenmedi, 'böyle bir proje olur mu?' dedi. Peki bu proje, proje midir? Diyor ki '21 günlük askerlik yok, 30 bin lirası olan, parayı veren kurtulur.' Aradan 8 ay geçmiş, bir proje açıklıyor Sayın Başbakan. Parası olan askerlik yapmayacak, olmayan yapacak. Alavere, dalavere vatandaş Mehmet askere. Biz bedelin makul bir seviyeye inmesini istiyoruz.

Biz diyoruz ki, yıllık geliri 12 bin liranın altında olan veya hiç geliri olmayan vatandaşımız, hiç bedel ödemeden bu olanaktan faydalansın. Parası olmayan benden değildir denilebilir mi? Bu düzenlemenin sizlerin içine sinmediğini ben tahmin ediyorum. 30 bin lira büyük para. Bizim rakamlarımızı beğenmeyebilirsiniz, başka bir rakam üzerinde tartışalım."

Vatandaşların bundan yararlanmak için 5 yıl vadeli kredi aldıklarında bunun geri ödemesinin faiziyle birlikte 50 bin liraya yükseleceğini kaydeden Hamzaçebi, 30 yaş sınırının da biraz daha aşağı çekilebileceğini ifade etti.

Bedelli uygulamasında 21 günlük askerliğin kaldırılmasını da eleştiren Akif Hamzaçebi, bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin üniforma giyme arzularını kendilerine ilettiklerini anlattı. Hamzaçebi, şehitlerin çocuklarının yaş ve bedel kaygısı olmadan kapsama alınmasını, gazilerin çocukları için de bir kolaylık yapılmasını istedi.

"Gelin bu kanun tasarısını iyileştirelim" diyen Hamzaçebi, bu şekliyle tasarıya destek vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

"TSK TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTULMALI"

Tasarının tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Münir Kutluata ise, bedelliye ilişkin düzenlemenin zamanlamasının çok geç olduğunu ifade etti.

Bedelli askerliğe ihtiyaç olduğuna inandıkları için destek verdiklerini ifade eden Kutluata, şöyle konuştu:

"Bedelli askerlik konusu son yıllarda sık sık gündeme gelmiş ancak hem Başbakan hem de Bakanlar tarafından net olarak reddedilmiştir. Süreç şu veya bu şekilde işlemiş ve tasarı Genel Kurula gelmiştir. Tasarının, adaletsiz hüküm ihtiva eden maddelerinin düzeltilmesini istiyoruz. Parası olanın bedelli askerlik yapabileceği, olmayanın da yapamayacağı konusu netlik kazanıyor. Vicdanları sızlatan bu tablonun düzeltilip, rakamın aşağı çekilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz."

TSK'nın personel rejiminin sağlam ve güvenilir esaslara bağlanması gerektiğini vurgulayan Kutluata, TSK'nın artık tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi.

Kutluata, askerlik görevinin eşitlik kavramı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken milli bir yükümlülük olarak algılanması gerektiğini belirterek, askerlik süresinin kısaltılması talebinde bulundu.

"Her Türk vatandaşının temel askerlik hizmetine tabi tutulması gerekir" diyen Kutluata, tasarının "adaletsiz hükümlerinin değiştirilmesi için" alt komisyon talebinde bulunduklarını ancak bunun kabul edilmediğini ifade etti.

Kutluata, bedelli ücretinin 15 bin liraya düşürülmesi konusunda önerge vereceklerini belirterek, diğer siyasi partilerin desteğini istedi. Kutluata, yaş sınırının da 27'ye kadar çekilmesi gerektiğini savundu.

BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu da, tasarının komisyondaki görüşmelerinde muhalefet ve iktidar partili milletvekillerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını iddia ederek, "Sadece bir kişinin talebi ile yapıldı. Peki demokrasi bunun neresinde?" dedi.

Yoksulların ve Van depreminde öksüz kalanların da bu yasadan yararlanması gerektiğini belirten Zenderlioğlu, "30 yaş ve 30 bin TL'nin" yüksek olduğunu, aşağıya çekilmesi gerektiğini söyledi.

"KİMSE GOCUNMASIN"

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, önerge lehinde konuşurken, "Biz bu millet için gerekirse angarya oluruz. Buraya gelirken çalışacağız dedik. Bundan kimse gocunmasın. TBMM, gerekirse gece gündüz çalışacak" görüşünü ifade etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Dersim" tartışmalarını hatırlatarak, "Dersim ile hedef Mustafa Kemal, üniter yapı ve ay yıldızdır" dedi.

Konuşmaların ardından AKP'nin grup önerisi kabul edildi.

BEDELLİ GÖRÜŞÜLÜYOR

TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

Tasarıya göre, 30 yaşından gün alanlar, 30 bin TL karşılığında bedelli askerliği hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

İşçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • YGS'de ek süre bugün son15 Ocak 2012 Pazar 10:57
 • 1 milyon 800 bin kişiye uyarı15 Ocak 2012 Pazar 10:48
 • Karayoluna ilginç kavşak15 Ocak 2012 Pazar 10:43
 • İsrail'in ABD'yi deli eden planı15 Ocak 2012 Pazar 10:40
 • Suriye'de genel af15 Ocak 2012 Pazar 10:37
 • Cinnet geçirip ailesini katletti15 Ocak 2012 Pazar 10:13
 • Önce kaptan terketti15 Ocak 2012 Pazar 10:07
 • Tartışılan oyun sahnede15 Ocak 2012 Pazar 09:57
 • Başkent'te kar devam edecek15 Ocak 2012 Pazar 09:48
 • Domuz gribi geri döndü15 Ocak 2012 Pazar 09:37
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com