ÇİNİGAR İŞLETME BİRLİK BAŞKANLIĞINDAN

ÇİNİGAR İŞLETME BİRLİK BAŞKANLIĞINDAN
1-) Çinigar İşletme Birlik Müdürlüğümüze ait aşağıda muhammen bedeli, geçici ve özel geçici teminatı belirtilen, yeni otogar tesislerinde boş bulunan 5 adet işyeri ile Anadolu (Köy) Garajında boş bulunan 3 adet işyerinin ekli şartnameleri hükümleri dâhili

İ L A N

ÇİNİGAR İŞLETME BİRLİK BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Çinigar İşletme Birlik Müdürlüğümüze ait aşağıda muhammen bedeli, geçici ve özel geçici teminatı belirtilen, yeni otogar tesislerinde boş bulunan 5 adet işyeri ile Anadolu (Köy) Garajında boş bulunan 3 adet işyerinin ekli şartnameleri hükümleri dâhilinde 2886 Sayılı Kanun'un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir

2-) Yeni otogar tesislerindeki işyerleri ile Anadolu (Köy) Garajında bulunan işyerlerin kira süresi sözleşme tarihinden geçerli (3 yıl ) 36 aydır. Kira bedelleri ise sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar ihalede belirlenen bedeldir. 2014 ve diğer yıllara ait kira bedelleri Birlik Encümeni tarafından tespit edilecektir.

3-) Yakıt, aydınlatma v.b. giderler kira bedellerine dâhil değildir. Bu ortak giderler için Birlik Encümenince tespit edilecek miktar ayrıca tahsil edilecektir.

4-) İhaleler 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 16.00’dan itibaren, 66 nolu işyerinden başlayarak, 5’er dakika süre ile Çinigarda toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 

YENİ OTOGARDA BOŞ BULUNAN İŞYERLERİ

S.NO

 

İŞYERİ

NO

İHALEYE ÇIKARILAN

İŞYERLERİ

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

(KDV.HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

ÖZEL GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATI

1

66

İşyeri

23.30 m²

750-TL.

810-TL.

1.500-TL.

28.05.2013 – 16.00

2

80

İşyeri

22.00 m²

750-TL.

810-TL.

1.500-TL.

28.05.2013 – 16.05

3

86

Kahvehane

110.00 m²

1.500-TL.

1.620-TL.

3.000-TL.

28.05.2013 – 16.10

4

91

Büfe-İşyeri

7.20 m²

450-TL.

490-TL.

900-TL.

28.05.2013 – 16.15

5

94

İşyeri

68.00 m²

1.875-TL.

2.025-TL.

3.750-TL.

28.05.2013 – 16.20

ANADOLU (KÖY) GARAJINDA BOŞ BULUNAN İŞYERLERİ

6

2

İşyeri

12.00 m²

150-TL.

165-TL

300-TL.

28.05.2013 – 16.25

7

7

İşyeri

6.00 m²

110-TL.

120-TL

220-TL.

28.05.2013 – 16.30

8

8

İşyeri

6.00 m²

110-TL.

120-TL

220-TL.

28.05.2013 – 16.35

 

5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

d) Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K. dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f- Çinigar İşletme Birlik Müdürlüğümüz ile kiracılık ilişkisi olup da ihaleye katılacak olanların Çinigar İşletme Birlik Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı,

g- Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini veya bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnamelerini,

h-Yukarıdaki tabloda belirtilen Kira bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatını ve özel geçici teminatını yatırdığına dair makbuz ve istenilen belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Çinigar İşletme Birlik Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur.

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com