Denetimler devam ediyor

Denetimler devam ediyor
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya ili Sınırları içinde Piroteknik maddelerin satışı, kullanılması, çeşitli nedenlerle yapılmakta olan havai fişek gösterilerinde uyulması gereken kurallar ile havai fişek gösterisinin yapılması yasaklanan yerlere dair

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya ili Sınırları içinde Piroteknik maddelerin satışı, kullanılması, çeşitli nedenlerle yapılmakta olan havai fişek gösterilerinde uyulması gereken kurallar ile havai fişek gösterisinin yapılması yasaklanan yerlere dair yayınlanan 2008/01 sayılı karar doğrultusunda denetimlerine devam ediyor.
İlimizde faaliyet gösteren bakkal, market, kırtasiye ve oyuncakçı gibi işyerlerinden ilgili kanun ve genelge hükümlerine aykırı şekilde maytap, torpil ve çatpat vb. patlayıcı maddelerin çocuklara satılarak, çocuklar tarafından kullanılan bu patlayıcı maddelerin aşırı gürültü çıkararak halkımıza rahatsızlık vermemesi için gerekli denetleme ve kontroller İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte ve 2008/1 sayılı Valilik Kararında belirtilen hükümlerin uygulanmasına devam edilmektedir.
Uygulanmasına devam edilen, Kütahya Valiliği tarafından 26.05.2008 tarih ve 2008/01 sayılı yayınlamış olan kararda;
AMAÇ:
Madde 1: Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek gösterilerinde önemli artışlar görülmektedir. Bununla birlikte izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin yeterince alınmaması, zamansız ve uygunsuz yerlerde yapılması gibi nedenlerle yaralanma ve ölüm olayları olabilmekte, maddi zararlar meydana gelmektedir. Ayrıca halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir.
Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler ile şenlik ve işaret fişeklerinin satışının sadece piroteknik madde üreticileri, perakende av bayileri ile piroteknik madde satış izni bulunan yerler tarafından yapılabileceğinden bunların dışında kalan yerlerde satışının yapılmasının engellenmesi, satış yapılacak kişilere belirli yaş sınırlaması getirilmesi, piroteknik maddelerin kullanım zamanlarının tespit edilmesi ile halkın huzur ve güvenliğinin temini için Kütahya ili sınırları içerisinde yapılacak olan havai fişek gösterilerinin kurallara uygun olarak yapılması ve güvenlik açısından sakıncalı görülen yerlerde yapılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM :
Madde 2 : Bu karar Kütahya il sınırları içinde yapılacak olan havai fişek gösterilerinde uyulması gereken kuralları, yapılması güvenlik açısından sakıncalı görülen yerleri, yapılma zamanı ile piroteknik maddelerin satışı ve satış yapılacak şahıslara ait yaş sınırını, bu tür madde ve patlayıcının nasıl, ne şekilde ve kimler tarafından kullanılabileceğini kapsar.
DAYANAK :
Madde 3 : Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 1 l/c maddesi; 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile Av Malzemesi ve benzerlerinin Üretimi, ithali, taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin tüzük, İçişleri Bakanlığının 06.04.2006 tarih 2006/32 sayılı genelgesi ile Ulaştırma Bakanlığının 2005/28035 sayılı yazısı uyarınca hazırlanmıştır.
GENEL ESASLAR :
Madde 4 :Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.
a) Kamuya açık kullanım alanları olan; otel, sinema ve tiyatro salonları, hastane, lokanta, eğitim ve öğretim yerleri, yurt ve lokal, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisleri yakınlarında.
b)Oturma alanları olan; piknik alanları, dinlenme amaçlı park ve çay bahçeleri, orman alanları, ekili ve otlak arazilere yakın yerlerde,
c)Kamu hizmet binaları, akaryakıt istasyonları, insan toplulukları, ibadethaneler, trafo ve elektrik dağıtım merkezi yakınlarında, genel yollar üzerinde, sit alanı ve koruma altındaki yerlerde, binaların üzerinden,
d)Kütahya Hava Tugay Komutanlığı yakınında ve uçuş patenti, bölgesi içinde kalan yerleşim bölgelerinde.
Havai fişek gösterisi yapmak yasaktır.
ŞARTLAR :
Madde 5 :
A) Yukarıda belirtilen yerler dışında havai fişek gösterisi yapmak isteyenler mülki amirlikten izin almak ve çevre güvenliğini sağlamak koşuluyla yapılabilecektir.
B) İzin almak için en az (24) saat önceden, istenen belgeler tamamlanarak mülki amirliğe yazılı olarak müracaat edilir. Müracaat sonrası yapılacak tahkikat neticesi sakıncalı görülmeyenlere izin verilir.
C) Hava fişek gösterisinde ateşlemenin (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgeli kişi tarafından ve çevre güvenliği alınarak kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığı ile izin alınıp alınmadığı hususları mahalli kolluk birimince denetlenir.
D)Halkta korku, heyecan ve paniğe neden olmaması ve huzur ve güven ortamının sağlanabilmesi için Saat:22.00'den sonra havai fişek gösterisi yapılması yasaktır,
E) Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddelerin Satışı: Piroteknik madde üreticileri, 1. grup perakende av bayileri ve 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır. Bunların dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı, çiçekçi, gibi işyerlerinde bu maddelerin satışı yapılmayacaktır. Ayrıca (12) yaşından küçüklere bu maddeler satılamaz.
F) Şenlik ve işaret fişeklerinin satışı; Piroteknik madde üreticileri, 1. grup perakende av bayileri (brüt beş kilograma kadar) ve 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır. Bu işyerleri havai fişek satın almak isteyenlerden (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi ile mülki amirlikten alınan izin belgesinin fotokopilerini isteyeceklerdir. Bunların dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı, çiçekçi gibi işyerlerinde bu maddelerin satışı yapılmayacaktır. Ayrıca (18) yaşından küçüklere bu maddeler satılamaz ve (18) yaşından küçükler bu maddeleri kullanamaz.
Bu hükme aykırı olarak işyerinde halen piroteknik madde bulunanlara mülki amirlikçe yeterli süre verilir. Bu tür maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri veya satışını yapmaları, bunların mümkün olmaması halinde ise izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri sağlanır.
CEZAİ HÜKÜMLER :
Madde 6 : 5442 sayılı il idaresi Kanununun 11. maddesi gereğince alınan bu kararlara uymayanlar hakkında (ilgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla) aynı kanunun 66. maddesi ve Kabahatler kanununun 32.maddesi uyarınca yasal işlem yapılır.
YÜRÜKLÜK :
Madde 7 : Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
Madde 8 :Bu kararı Kütahya Valisi yürütür ifadesi yer alıyor.


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com