Döviz açığında tehlike çanları!

Döviz açığında tehlike çanları!
Çok ki­şi “dö­viz açı­ğı­” ile il­gi­li ge­liş­me­le­rin far­kın­da de­ğil. Açık, 18 milyor dolardan 139 milyar dolara çıktı.

10 yıl ön­ce 18.5 mil­yar do­lar olan “dö­viz açı­ğı­”, 2012 yı­lı so­nun­da 138.8 mil­yar do­la­ra çık­tı.
 
2003’te fi­nan­sal ke­sim dı­şın­da­ki fir­ma­la­rın 30.2 mil­yar do­lar dö­viz var­lı­ğı, 48.7 mil­yar do­lar da üst­len­miş ol­du­ğu yü­küm­lük var­dı. “Net dö­viz po­zis­yo­nu açı­ğı­” ise 18.5 mil­yar do­lar­dı.

Var­lık­lar, yü­küm­lü­lük­le­rin yüz­de 62’si­ni kar­şı­lı­yor­du.

2012 iti­ba­riy­le ise dö­viz var­lı­ğı 88.2 mil­yar do­lar, üst­le­ni­len yü­küm­lü­lük 227.1 mil­yar do­lar, “Net dö­viz po­zis­yo­nu açı­ğı­” ise 138.8 mil­yar do­lar!
 
Bu­na gö­re, var­lık­la­rın yü­küm­lü­lük­le­ri kar­şı­la­ma ora­nı da yüz­de 38.9’a ge­ri­le­miş du­rum­da.
 
Ra­kam­lar, dö­viz açı­ğı­nın ne­re­den ne­re­ye gel­di­ği­ni ve or­ta­da­ki teh­li­ke­yi gös­te­ri­yor. (CTK)
 
Kaynak: Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com