ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

 

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi : Pk:14 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi : fahri.gunay@euas.gov.tr

2- İhalenin Konusu Hizmetin :

 

Sıra

No

 

a) Niteliği – Türü - Miktarı

 

İhale

Kayıt No

 

İhale

Tarih ve Saati

 

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

( KDV.dahil)

 

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

 

 

1

 

TESİSLER, PAZARLAMA SATIŞ ve LABORATUAR ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN 4 ADET

(3 Ad. 4x4 ve 1 Ad. 4x2

tip olmak üzere çift kabinli)

PİKAP KİRALAMA İŞİ

130.000 KM.

 

 

2013 / 20673

 

 

 

 

25.03.2013

Saat: 14.00

 

 

365 Takvim günü

 

 

 

75,00 TL

 

 

60

Takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA

3- Teklif ve Sözleşme türü :İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

4- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

EÜAS Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü

Seyitömer /KÜTAHYA

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü / Seyitömer KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8- İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9- Web Sitesi: www.euas.gov.tr

İlgililere duyurulur.

 


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com