ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.1-İdarenina) Adresi : Pk:14 Seyitömer/KÜTAHYA b)Telefon ve Fax No : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 24
İHALE İLANI
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi  :  Pk:14 Seyitömer/KÜTAHYA 
b)Telefon ve Fax No  :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76
c)e-mail adresi   : fahri.gunay@euas.gov.tr
2-İhalenin Konusu Hizmetin
Sıra 
No
 a) Niteliği - Türü - Miktarı
İhale 
Kayıt No
İhale Tarih 
ve Saati
Hizmet  
Süresi
İhale Doküman Bedeli (KDV.dahil)
Tekliflerin Geçerlilik Süresi
1
Özel Güvenlik Teşkilatı işlerinin yürütülmesi için şoförleri ile birlikte 
4 adet 4X4 pikap kiralanması işi (219.000 Km.)
2013/36644
15.04.2013 Saat: 14.00
 
365 
Takvim günü
75,00 TL
60 Takvim günü

 
b)Hizmetin Yeri : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Seyitömer - KÜTAHYA
c)Hizmetin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir
d)İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Satmalına Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA
3-Teklif ve Sözleşme türü :İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
4-İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;
a)-İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.
EÜAŞ Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü
Seyitömer /KÜTAHYA
b)-İhale dokümanının satın alınacağı ver :
EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü / Seyitömer KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5-Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.
8-İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik" usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
9-Web Sitesi: www.euas.gov.tr İlgililere duyurulur.
AKİS BÖLGE GAZETESİ 29032013  İTB: 2315  (4x19)
 
 
 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com