En yüksek intibak zammı emekli vekillere!

En yüksek intibak zammı emekli vekillere!
Emeklilerin heyecanla beklediği “intibak” zamlarında en yüksek tutarın milletvekillerine uygulanacağı ortaya çıktı.

"En yük­sek in­ti­bak zam­mı­”nın ki­me ya­pıl­dı­ğı­nı me­rak edi­yor musunuz?

En bü­yük ar­tış, mil­le­tin as­lı­na de­ğil, ve­ki­li­ne ya­pıl­dı…

 

Sözcü’nün haberine göre, Mil­let­ve­kil­le­ri­nin emek­li ma­aşı­nın Ocak 2012 iti­ba­riy­le 6.270 TL’­ye çı­kar­tıl­ma­sı, bir ka­nun­la ka­bul edil­di. Bun­dan böy­le bu tu­tar Cum­hur­baş­ka­nı­’nın emek­li ma­aşı­nın yüz­de 45’i ola­rak uy­gu­la­na­cak. Tem­muz 2012’de­ki me­mur maa­şı zam­mı ve 2013 ar­tış­la­rıy­la, ve­kil emek­li­le­ri 2013 yı­lın­da, yüz­de 4’lük ek öde­nek­le 7.000 li­ra ci­va­rın­da emek­li ay­lı­ğı ala­cak. Hem emek­li hem mil­let­ve­ki­li olan­lar, ay­da 19 bin li­ra ci­va­rın­da ay­lık ala­cak­lar. (CTK)

Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/en-guzel-intibak-vekile.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com