“Enerji yatırımına teşvik geliyor”

“Enerji yatırımına teşvik geliyor”
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ve beş milletvekili tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan teklifin, komisyonda görüşülerek kabul edildiğini belirtti.
Bu teklifin TBMM Genel Kurulunda müzakere edileceğini anımsatan Aksoy, teklifin getireceği yeni düzenlemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:
''Biyogaz kavramının 5346 sayılı kanundan çıkarılması suretiyle, biyokütle kavramı içerisinde değerlendirilmesine imkan tanınmış, ayrıca çöp gazı kavramı tanımlanmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının imar uygulamalarından korunması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına derecelendirme ve resen imar planlarına işlenmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme yetkisi tanınmıştır.
31 Aralık 2015'ten önce işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerine tarife desteği sağlamak amacıyla fiyat, süre ve ödeme usul ve esaslarını içeren destekleme mekanizması getirilmiştir. Söz konusu mekanizmadaki fiyatlar 2010 yılı başından itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 2 ̸340 esas numaralı teklifte öngörülen fiyatlar yükseltilmiş, beşer yıllık süreler 10 yıla çıkarılmıştır. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile birlikte yenilenebilir olmayan diğer enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten hibrit üretim tesisleri de desteklenmiştir.
Öngörülebilir bir piyasa ortamı sağlamak amacıyla 31 Aralık 2011 tarihinden itibaren, 31 Aralık 2015'ten sonra işletmeye girecek üretim tesisleri için uygulanacak alım tarifelerinin yayımlanması zorunluluğu getirilmiştir.
Şirket kurma ve lisans alma yükümlülüklerinden muaf olan kurulu gücü 500 kilovatın altındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için başvuru konusunda yönetmelik çıkarılması öngörülmüş ve
hidroelektrik üretim tesislerinde su kullanım anlaşmaları için İl Özel İdareleri yetkilendirilmiştir.
Çatılardan elektrik üretimini yaygınlaştırmak için fotovoltaik güneş enerjisine dayalı muafiyetli üretim yapan tesisler tarife desteğinin süresi ve fiyatı daha yüksek tutulmuştur.
Atık yağlardan elektrik üretimi yapan tesislerin tarife desteğinden yararlanabilmesi için 1000 kilovatlık kurulu güç sınırı getirilmiştir.
31 Aralık 2015'ten önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde parçalar itibariyle tarife fiyatlarına eklemeler yapılması
sağlanmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarında elektrik üretimi yapılan sahaların daha etkin ve verimli kullanımı amacıyla saha dışına çıkılmaması ve işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü
aşmaması kaydıyla ek kapasite kurabilme imkanı getirilmiştir.
10 yıl süreyle sistem kullanım tarifelerini yüzde 90 indirimli olarak ödeme imkanı getirilmiştir.
Bağlantı görüşünün oluşturulması aşamasında bu kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine öncelik tanınması sağlanmıştır.
Otoprodüktör lisansı başvurularında bağlantı görüşünün oluşturulması sırasında ilgili tüzel kişinin tüketim tesisinin bağlı bulunduğu kendi mülkiyetindeki trafo merkezi dikkate alınacaktır.
Enerji nakil hatları için alınacak bedellerde uygulanacak yüzde 85 indirimin süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmış, faydalanabilecek tesislerin işlemeye girmeleri için öngörülen süre 31 Aralık 2012 tarihinden 31 Aralık
2015'e uzatılmıştır.
Koruma alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine gerekli makamlardan olumlu görüş alınması kaydıyla izin verileceği hükme bağlanmıştır.
Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinden Hazine payının alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
Teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde yapılacak düzenlemeyle Türkiye'de alternatif enerji yatırımları ve çeşitliliği artırılarak, yeni istihdam alanlarına katkı sağlanacaktır.''

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com