Erdoğan'ın Twitter hesabı çöktü!

Erdoğan'ın Twitter hesabı çöktü!
Twitter'da muhalif isimleri pasif etmek amacıyla başlatılan operasyon AKP'nin elinde patladı.

Başbakan Erdoğan'ın bir türlü yıldızının barışmadığı sosyal medyanın en güçlü kanalı Twitter'da muhalif isimlerin hesapları askıya alınarak etkisiz hale getirilme operasyonu kendi ellerinde patladı.

Ön­ce­ki gün baş­la­yan ope­ras­yon­da mu­ha­lif isim­le­rin he­sap­la­rı as­kı­ya alnımıştı. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş'ın @barisyarkadas isimli hesabı da askıya alınanlar arasında. Odatv in­ter­net si­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Er­do­ğa­n’­a ait ol­du­ğu söy­le­nen (RT_Er­do­gan) he­sa­bın­dan 200 bin ta­kip­çi si­lin­di.

Bu du­rum “Er­do­ğan yok­sa ta­kip­çi mi sa­tın al­dı?” so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­tir­di. AKP’li es­ki ­ve­ki­l Fey­zi İş­ba­ran bu du­ru­mu, “T­wit­ter Baş­ba­ka­n’­ı da tırpanlamış 200 bin­den faz­la ta­kip­çi­si si­lin­miş ve de­vam edi­yor @cbab­dul­lah­gul ise yük­se­liş­te..” söz­le­riy­le yo­rum­la­dı.

Er­do­ğan, ge­çen haf­ta açık­la­nan, twit­te­r’­da en çok ta­kip edi­len dün­ya li­der­le­ri lis­te­sin­de 3.4 milyon takipçiyle 5’in­ci sı­ra­da yer al­mış­tı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ise 3.5 milyon takipçiyle 4’ün­cü­lü­ğe otur­muş­tu. Lis­te­nin ba­şın­da ise ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma var. (AAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com