G?Da, Tar?M Ve Hayvanc?L?K Bakanl???, G?Rg?R Ve Trol A?Lar?...

G?Da, Tar?M Ve Hayvanc?L?K Bakanl???, G?Rg?R Ve Trol A?Lar?...
-G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, g?rg?r ve trol a?lar? ile avc?l?k faaliyetinde bulunan bal?k??...

-G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, g?rg?r ve trol a?lar? ile avc?l?k faaliyetinde bulunan bal?k?? gemileri i?in 15 Nisan 2013 tarihinde ba?layan genel av yasa??n?n, g?rg?r gemileri i?in 1 Eyl?l 2013'te, trol gemileri i?in 15 Eyl?l 2013'te sona ererek, yeni av sezonunun ba?layaca??n? bildirdi. ANKARA (ANKA) - G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, g?rg?r ve trol a?lar? ile avc?l?k faaliyetinde bulunan bal?k?? gemileri i?in 15 Nisan 2013 tarihinde ba?layan genel av yasa??n?n, g?rg?r gemileri i?in 1 Eyl?l 2013'te, trol gemileri i?in 15 Eyl?l 2013'te sona ererek, yeni av sezonunun ba?layaca??n? belirtti.
G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? 2013-2014 bal?k??l?k av sezonu a??l???yla ilgili yaz?l? a??klama yapt?. G?rg?r ve trol a?lar? ile avc?l?k faaliyetinde bulunan bal?k?? gemileri i?in 15 Nisan 2013 tarihinde ba?layan genel av yasa??n?n, g?rg?r gemileri i?in 1 Eyl?l 2013'te, trol gemileri i?in 15 Eyl?l 2013'te sona ererek, yeni av sezonunun ba?layaca??n? belirten Bakanl?k, su ?r?nleri avc?l???yla ilgili d?zenlemeler yap?l?rken bilimsel, ?evresel, ekonomik ve sosyal hususlar? g?z ?n?nde bulundurduklar?n? belirtti. Su ?r?nleri avc?l???na ili?kin t?r, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av ara?lar? bak?m?ndan yasak, s?n?rlama ve y?k?ml?l?kler getirildi?ini vurgulayan Bakanl?k, getirilen d?zenlemelerin s?rd?r?lebilirli?in sa?lanmas? ve herkesten ?nce bal?k??lar i?in oldu?unu kaydetti.

-2013 YILINDA DESTEKLEMEN?N KAPSAMI GEN??LET?LD?-

Bal?k??lar?n bu d?zenlemelere uygun avc?l?k faaliyetinde bulunmalar?, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklar?m?z?n s?rd?r?lebilir i?letimi bak?m?ndan ?nem ta??d???na dikkat ?eken Bakanl?k, bu nedenle su ?r?nleri stoklar? ?zerindeki a??r? av bask?s?n?n azalt?lmas?, av ile av g?c? aras?ndaki dengenin kurulmas? ve kal?c? bir ??z?me kavu?turulmas? amac?yla bal?k?? gemisi sahiplerine, gemilerini avc?l?ktan ??karmalar? kar??l???nda destekleme ?demesi uygulamas? ba?lat?ld???n? aktard?.
2012 y?l?nda 12 metrenin ?zerindeki 407 bal?k?? gemisi sahibinin m?racaat etti?ini a??klayan Bakanl?k, 2013 y?l?nda desteklemenin kapsam?n?n daha da geni?letilerek, 10 metrenin ?zerindeki bal?k?? gemilerinin destek kapsam?na al?nd???n? bildirdi. Bug?ne kadar da 350 bal?k?? gemisinin ba?vuruda bulundu?unu ifade eden Bakanl?k, bu say?n?n m?racaat i?in son tarih olan 20 Eyl?l'e kadar 400'? ge?ece?i beklendi?ini vurgulad?.
Bu av sezonunda uygulanacak ilgili tebli?de de?i?iklik bulunmad???n? belirten G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, a??klamalar?na ??yle devam etti: "Su ?r?nleri avc?l??? yapacak bal?k??lar, faaliyetlerini Ticari Ama?l? Su ?r?nleri Avc?l???n? d?zenleyen tebli? h?k?mlerine g?re y?r?teceklerdir. Son y?llarda, kontrol ve denetimlere a??rl?k verilmi?tir. Bu sezonda denetimleri daha etkin k?lmak i?in gerekli ?nlemler al?nm??t?r. Denizlerimizde yap?lan g?zlemler ve y?r?t?len ara?t?rmalara g?re; ba?ta hamsi olmak ?zere bu av sezonunun bol ge?mesi beklenmektedir. Halk?m?za insan beslenmesinde; ?zellikle ?ocuklar?n geli?iminde ve eri?kin insanlar?n sa?l?klar?n?n korunmas?nda ve s?rd?r?lmesinde say?s?z faydalar? olan su ?r?nlerinin sezon boyunca bol bol t?ketmeleri tavsiye edilir. 2013-2014 bal?k??l?k sezonunun bal?k??lar?m?z i?in bol ve bereketli olmas?n? diliyoruz." (ANKA)
(HGS/?ZK)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com