Genelkurmay'dan eğitim açıklaması

Genelkurmay'dan eğitim açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim Kurumlarında verilen eğitimler hakkında çeşitli basın organlarında dile getirilen "TSK'da tevhidi tedrisat (eğitimin birliği) ilkesine aykırı eğitim veriliyor" iddiaları üzerine bir açıkl

 Genelkurmay Başkanlığı, kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Hâlihazırda eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB ve YÖK'ün kriterlerine uyum sağlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim Kurumlarında verilen eğitimler hakkında bir açıklama yaptı. Çeşitli basın organlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde verilen eğitimin değişmesi konusunda yer alan haberlere ilişkin olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarında uygulanan eğitim sistemini anlatan açıklayıcı bilgi notu ile ders çizelgeleri ve askerî ders içeriklerinin, şeffaflığın bir göstergesi olarak, 17 Eylül 2011 ve 06 Mayıs 2012 tarihlerinde Genelkurmay İnternet sitesinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu açıklamalara rağmen, bazı basın ve yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sistemine ilişkin çeşitli haber ve yorumlar yer almaya devam etmiştir" denildi. Bazı basın organlarında TSK'da sivil anlayışa uygun bir eğitim verilmediği, dolayısıyla tevhidi tedrisat (eğitimin birliği) ilkesine aykırı uygulama yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

"MEB YÖK KRİTERLERİNE UYUM SAĞLANMAKTADIR"

Genelkurmay açıklamasında "Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesi söz konusu değildir. Hâlihazırda eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB ve YÖK'ün kriterlerine uyum sağlanmaktadır" denildi.

TSK ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının Anayasa gereği özel kanunların hükümlerine tabi olduklarını belirten Genelkurmay, TSK eğitim kurumlarının hukuki durumları incelendiğinde şu hükümlerin "amir hüküm" olduklarının görüleceğini bildirdi.
-Yükseköğretim Kanunu'nun 2'nci maddesinin, "TSK ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunla düzenlenir.",

-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 57'nci maddesinin, "Askeri maksatla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.",

-Aynı kanun maddesinin, "Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullar (askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri Milli Savunma Bakanı ile birlikte tespit edilir.",
-Harp Akademileri Kanunu'nun 2'nci maddesinin, "Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde, YÖK tarafından kabul edilen alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.",

-TSK Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 21'inci maddesinin, "Askeri liselerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına, Astsubay Hazırlama Okullarında ise okulların branş özelliğine göre Anadolu Güzel Sanatlar, Anadolu Meslek veya Meslek Liselerinin meslek alan/dallarına denk programlar uygulanır. Hazırlanan ders çizelgeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı söz konusu okulların programlarıyla denklik sağlanacak şekilde onaylanmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir. Ders çizelgeleri tescil işleminden sonra uygulamaya konulur.",

-Aynı yönetmeliğin 22'nci maddesinin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde denetleme heyetine 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 56, 57 ve 58'inci maddeleri hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri de katılabilir." hükümlerinin amir olduğu görülmektedir.

TSK'DA EĞİTİM MEB VE YÖK KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA

Söz konusu hükümlerin verdiği yetki çerçevesinde; Harp Akademileri, Harp Okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve TSK Ortaöğretim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK kriterlerine uygun olarak kendi kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttükleri belirtildi.

Genelkurmay TSK Ortaöğretim Okullarında uygulanması planlanan haftalık ders çizelgelerinin, önünde hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerine denklik sağlayacak şekilde Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuruluna gönderildiğini ve tescilini müteakip işleme konulduğunu bildirdi. TSK Ortaöğretim Okullarında, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereği MEB tarafından onaylanan ve dağıtımı yapılan ders kitaplarının okutulduğunu aktaran Genelkurmay, "TSK Yükseköğretim Kurumlarında takip edilen eğitim ve öğretim programları, uluslararası alanda geçerliliği kabul edilecek şekilde YÖK'ün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda aradığı kriterlere uygun olarak hazırlanmaktadır. Diğer taraftan TSK Yükseköğretim Kurumları, 2010 yılında YÖK'ün Bologna Süreci kapsamında başlattığı "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi" çalışmalarına bilfiil katılmakta ve alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarının iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir" dedi. Genelkurmay'ın açıklaması şöyle sona erdi:

"Sonuç olarak;

a. Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesi söz konusu değildir. Hâlihazırda eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB ve YÖK'ün kriterlerine uyum sağlanmaktadır.

b. Ancak TSK öğretim kurumları, akademik yönden MEB ve YÖK kriterlerine uymakla birlikte sivil muadillerinden farklı olarak; askeri eğitim programlarını, okullara giriş, çıkma ve çıkarılma, izin, ödül, disiplin esasları ve okullara okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemler gibi idari konuları kendi mevzuatına göre düzenlemektedir.

c. TSK öğretim kurumlarının, söz konusu zorunluluklar nedeniyle, kendi özel kanun ve yönetmeliklerine tabi olmasının, yanlış ve eksik bilgi nedeniyle kamuoyunda farklı yorumlandığı değerlendirilmektedir."

Kaynak: anka

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com