Halk biber gazı ve elektroşok cihazlarına koştu!

Halk biber gazı ve elektroşok cihazlarına koştu!
AKP Hükümeti'nin asayişi getirdiği korkunç nokta: Sokaktaki şiddetin artmasının ardından korkan vatandaş önleyici silahlanmak için harekete geçti

Başbakan Erdoğan’ın Gezi Parkı Olayları’nda polisin şiddet uygulama emrini ‘’bizzat kendisinin verdiğini söylemesi’’yle Türkiye’nin dört bir tarafında yaşanılan polis şiddeti vakalarında artış yaşanmıştı.Halkına karşı şiddeti yasallaştıran ve normalleştirmeye çalışan AKP Hükümeti’ni protesto eden Türk Halkı, ranta ve talana karşı çıkmış, demokratik tepkisini ortaya koyarken Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla polis şiddetine maruz kalmıştı ve halen de bu şiddete maruz kalmakta.

Türkiye’nin dört bir yanında Haziran Direnişi olarak da bilinen Gezi Parkı Olayları’ndan sonra (ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası görünümünde bir AVM yapılmasına halk karşı çıkmıştı) asayiş olayları da arttı. Bunun bir sebebi de artık polise güvenmeyen halkın kendi kendisini korumaya çalışması oldu.Toplumun ve huzurun teminatı olarak gösterilen polislerin, Başbakan Erdoğan’ın ‘’halka şiddet uygula’’ politikasına koşulsuz şartsız uyması, toplumda polisin eski yerini kaybetmesine neden oldu. Eskiden polisler can ve mal güvenliğini koruyan, halkına saygılı ve gelen iktidarların ‘’halka şiddet uygulayın’’ demelerine rağmen daima halkının yanında olmuştu.

Hükümetin değil halkın polisi olduğunu göstermişti. Ne yazık ki AKP Hükümeti’nin başa geçmesiyle polis teşkilatında da kadrolaşmaya gidildi. Hükümete, hukuk kurallarını ve emniyet yönetmeliklerini çiğneyecek kadar bağlılıkla şiddet uygulamayı normal görmeye başlamış yeni bir polis profili ortaya çıkarıldı.Başbakan Erdoğan’ın ‘’Yeni Türkiye’’ sinin hayalinin aslında halkını merkeze alan değil, kendisini ve ailesini merkeze alarak, devletin tüm imkanlarını kendi lehine hesapsız kullanma ve bu uğurda 90 yıllık Cumhuriyet Tarihi’nin köklü ve saygın devlet geleneklerini hızla yok etmeye çalıştığı görüldü.

Benim polisim, benim valim, benim emniyet müdürüm, benim savcım, benim % 50’m, benim seçmenim...Peki ya diğer % 50 kendini nasıl hissetti: İhanete uğramış gibi elbette.

Sokaklarda şiddet olayları arttı, vatandaşlarda kendisini dışlayarak umursamayan Hükümetten umudunu kesti ve kendini koruma yolları bulmaya başladı. Vatandaşlar arasında hızla önleyici silahlar olan biber gazı ve elekroşok cihazlarının da satışı patladı.Özel­lik­le iş­por­ta tez­gah­la­rın­da sa­tı­lan bu ürün­le­ri sa­tan­la­rın da sa­yı­sı art­tı. Emi­nö­nü­’n­de iş­por­ta­cı­lık ya­pan Ab­dül­ke­rim Ya­nık, sa­tış­la­rın 10 kat art­tı­ğı­nı söy­le­di. Ya­nık, 30 yıl­dır Emi­nö­nü­’n­de iş­por­ta­cı­yım. Her yıl fark­lı bir ürün tez­gah­lar­da rağ­bet gö­rür. 1990’lar­da kü­çük bo­yut­lu te­le­viz­yon­lar en çok sat­tı­ğı­mız ürün­dü. 2000’ler­de ise te­le­fon kı­lı­fı çok pa­ra ka­zan­dır­dı. 6 ay gi­bi bir sü­re­de bu ürün­ler po­pü­la­ri­te­si­ni kay­be­der­di biz de baş­ka ürün ge­ti­rir­dik. Ama bi­ber ga­zı ve elek­tro şok ci­ha­zı en uzun sü­re tez­gah­lar­da ka­lan ürün­ler ol­du­ de­di.

Bi­ber ga­zı ve elek­troşok ci­haz­la­rı­nın sa­tı­şı­nın ya­sak ol­du­ğu­nu söy­le­nen iş­por­ta­cı­la­rın or­tak ce­va­bı ise “ek­mek pa­ra­sı­” ol­du. Bu ci­haz­la­rı sa­tan baş­ka bir iş­por­ta­cı ise şun­la­rı söy­le­di: “Ön­ce­den in­san­lar Emi­nö­nü­’ne baş­ka şey­ler al­mak için ge­li­yor­du. Ma­ğa­za­lar­dan çı­kan­lar biz­de gör­dük­le­ri ürün­le­ri alı­yor­du. Şim­di ise bi­ber ga­zı ve ken­di­ni ko­ru­mak için la­zım olan alet­le­ri al­ma­ya ge­li­yor­la­r” di­ye ko­nuş­tu.Biber gazının sahtesi internette ayda 10-15 bin adet satıyor. Türkiye’ye katır sırtında giren Çin malı kaçak biber gazlarını internette 5-10 liraya bulmak mümkün. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na göre ülkeye kaçak giren biber gazları, parfüm ve sinek ilacı faturasıyla satılıyor.

Başbakan Erdoğan’ın hayalini kurarak ‘’Yeni Türkiye’sinin’’ görünen yüzlerinden biri sadece bu.

11 yılda AKP Hükümeti’yle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Halkı’nın hukuki, yaşamsal, çevresel, eğitim, ekonomik vs. gibi kayıplarına bakılırsa ortada çok korkunç bir gerçekler ağı görülmekte. (LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com