Hobi Evleri Kiraya Veriliyor

Hobi Evleri Kiraya Veriliyor
Kütahya Belediyesi 39 hobi evi kura çekimi ile kiraya verecek.
Kütahya Belediyesi 39 hobi evi kura çekimi ile kiraya verecek.Kiralama 31.12.2014 tarihine kadar geçerli olacak.Kura çekimi 08/05/2012 tarih ve saat:15.00′te Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Bu konu ile ilgili şartname ise şöyle
 
KÜTAHYA BELEDİYESİ

 

39 ADET HOBİ EVİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

 

1-Belediyemize ait Porsuk İçme Suyu şebekesi yanında bulunan 39 adet hobi evlerinin 31/12/2014 tarihine kadar (Kura çekildiğinde Belediye Encümenince belirlenen kira bedeli 31.12.2012 tarihine kadar geçerli olup, diğer yılların kirası Belediye Encümenince belirlenecektir) kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda istenen belgeleri ibraz eden vatandaşlarımız arasından 08/05/2012 tarih ve saat:15.00'te Belediye Encümeni huzurunda kura çekimi usulü ile yapılacaktır.

2-Hobi evlerine talip olup kuraya katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

a-Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi

b-Kütahya Merkez ilçe sınırları içerisinde oturduğuna dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi.

c-Emekli Belgesinin ibrazı,

d-Kütahya Merkez İlçe sınırları içinde bağı bahçesi olmadığına dair beyan.

e-İsteklilerin yukarıdaki belgeler ile birlikte 30/04/2012 Pazartesi günü saat:17.00'ye kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracat etmeleri gerekmektedir.(Bu tarihten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)

3-Hobi evlerini kiralayanlar, kendi aralarından 1 ay içinde yönetici seçecekler ve her yıl yeniden seçim ile yöneticiyi belirleyeceklerdir.

4-Teslim edilen yerin şekli değiştirilmeyecek, görüntüyü kapatmamak için dikilecek ağaçların cinsi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün onayına tabi olacaktır.

5-Hobi evleri Encümen huzurunda başvuranlar arasından kura ile dağıtılacaktır.

6-Kullanım şekli değiştirilmeyecektir.

7-Aylık kira bedelleri her ayın son iş gününe kadar ödenir. 3 ay ödemeyenin kira sözleşmesi Belediyemizce tek taraflı olarak fesih edilir.

8-Başkasına devir yapılamaz.

9-Yöneticinin düzeltemediği iş ve sorunlar Belediye Encümenince karara bağlanır.

10-Küçük ve büyükbaş hayvan beslenemez. Kümes hayvanı yetiştirilmez.

11-Teslim edildiği gibi teslim alınır.

12-Şartlara uymayanların sözleşmeleri fesh edilir.Yaptığı hiçbir ödeme iade edilmez. Kütahya Belediyesine irat kaydedilir.

13-Binada herhangi bir tadilat yapılamaz.Her türlü güvenlik tedbiri kiracıya aittir.

14-Aylık kira bedeli ........ tl olup, kirayı artırmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

15-Elektirik, su ve diğer giderler kiracıya aittir.Aboneliklerini 1 ay içinde üzerine almayan kiracıların sözleşmeleri fesh edilir.

16-Kiracı bu yeri faaliyete geçirmeden önce sözleşme süresi sonunda söz konusu yerin tahliye edileceğine dair tahliye taahhütnamesi vermek zorundadır.Aksi takdirde kira sözleşmesi yapılmayacaktır.

17-İdare kurayı çekip çekmemekte ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

18-Kiracı idarenin alacağı tüm kararlara ve vereceği talimatlara aynen uyacaktır.

19-Söz konusu yerler kesinlikle depo olarak kullanılmayacaktır.

20-Kuraya iştirak eden kişiler bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

21-Kuraya daha önce hobi evlerinden kendisi ve eşinin yararlanmamış kişiler katılabilir. Eşlerden yalnızca bir tanesi başvurabilir.

22-Her türlü ihtilafın hal mercii Kütahya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracatları ilan olunur.

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  (ERK)


 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com