Holiganlara sıkı takip geliyor!

Holiganlara sıkı takip geliyor!
Önlemler sıkılaşacak, holiganlar takibe alınacak.

 Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirlerin kapsamı genişletildi. Yeni yönetmelikle holiganlara sıkı takip geliyor. Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğraflı olarak kayıtları tutulacak. Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanları, çevresi, taraftarların grup halinde bulunduğu alanlar ve müsabaka alanını gidiş geliş güzergâhları da şiddetin önlenmesi alanları olarak değerlendirilecek.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, il ve ilçe spor güvenlik kurullarının, spor dallarının bağlı bulunduğu federasyonların, spor kulüplerinin, Spor Genel Müdürlüğünün, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin, taraftar derneklerinin, taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin, hakemlerin, basın ve yayın kuruluşları ve diğer ilgili kişi ve kurumların ve müsabaka amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını; saha içi ve dışında alınacak güvenlik önlemlerini; biletlerin basılması ve satışa sunulmasını, müsabaka alanlarının düzenlenmesini, spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak güvenlik sistemlerini, sağlık teşkilatı ve belediyelerin alacağı önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyonu temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ile gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.

-BİLGİLER ELEKTRONİK BİLGİ BANKASI’NDA TUTULACAK-

Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğraflı olarak kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı, merkezi spor güvenlik biriminde kurulan ve spor kulüpleri, federasyonlar ve spor güvenlik birimlerinin erişimine açık tutulan Elektronik Bilgi Bankası kurulacak. Oluşturulacak Spor Güvenlik Kurulu spor müsabakalarında ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde güvenliğin sağlanması amacıyla teknik altyapının oluşturulmasını ve uzman personelin görevlendirilmesini sağlayacak. Kurul, spor güvenliğinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu gerçekleştirecek. Spor alanlarında veya çevresinde hakaret içeren, kötü tezahürat ve buna bağlı taşkınlıkların önlenmesine dair tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Kurul, haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların, spor müsabakalarına ve antrenmanlara girmelerinin engellenmesi için gerekli önlemlerini alacak. İlgili spor güvenlik biriminin görüşünü alarak, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fizikî engellerin konulmasına veya bu engellerin kaldırılmasına karar verecek. Müsabakalarda kurulacak güvenlik kameralarının ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerleri ve sayılarını belirleyecek. Müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak. Sezon başında spor alanlarına sezon boyunca emniyetli şekilde alınabilecek seyirci sayısını belirleyecek. Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile bulundurulması veya kullanımı suç teşkil etmeyen uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekleri spor alanı çevresinde seyyar olarak satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlü belediye zabıta görevlilerinin sayısını belirleyecek.

-AFİŞLER KONTROL EDİLECEK-

Merkezi spor güvenlik birimi ise spor güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak, seyirden yasaklanma tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği elektronik bilgi bankasını oluşturacak, haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara ilişkin bilgileri, gerektiğinde yurtdışında yapılacak müsabakalardan önce müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirecek. Merkezi spor güvenlik birimi ayrıca, kanuna göre ceza almış kişilerle ilgili istatistikî verilerin tutulmasını sağlayacak. Yönetmeliğe göre İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ile il ve ilçe jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ise şöyle:

“Müsabaka güvenlik amirinin görevlendirilmesini sağlamak. Kulübün müsabakadan en az 5 gün önceki başvurusu ve Türkiye Futbol Federasyonunun müsabakadan en az 3 gün önceki talebi üzerine en üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarıyla ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi yerine il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde görevde olmayan genel kolluk görevlisi görevlendirmek ve bu şekilde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka güvenlik amirinin talimatları doğrultusunda görev yapmasını sağlamak. Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemleri yapmak ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğrafını almak ve kişilere ait bilgileri elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere spor güvenlik birimine bildirmek. Kanunda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri ile ilgili işlem yapmak. Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişilerin yasaklanma kararının nedenini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurtiçinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine yaptığı başvuruların elektronik bilgi bankasına kaydedilmesini sağlamak. Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanına girmesini engellemek. Müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak ve belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanına almamak.

-MÜSABAKA ÖNCESİNDE VE SONRASINDA TARAFTARLARI VE TARAFTAR GRUPLARI İZLENECEK-

Müsabaka güvenlik amiri, spor alanlarında veya çevresinde, taraftarların, grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışta bulunmalarını, her türlü ayrımcılığı çağrıştıran, toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmalarını veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirlerin alınmasını, bu afişlerin spor alanı çevresine asılmasının engellenmesini ve içeride tespit edilenlerin dışarı çıkarılmasını sağlayarak gerekli işlemleri yaptıracak. Spor güvenlik birimi ise sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kapsamında müsabaka öncesinde ve sonrasında taraftarları ve taraftar gruplarını izleyecek, haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan kişilerin, en yakın polis merkezi amirliğine veya jandarma karakol komutanlığına bildirimde bulunup bulunmadığını takip etmek, bulunmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şike ve teşvik priminden mahkûmiyetle TCK’nın 53. maddesine göre yasaklama kararı verilen kişiler belirlenen yasak süresince yönetim ve denetim organlarında görev alamayacak. Taraftar dernekleri ise taraftarın spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik eğitici faaliyetler düzenleyecek, üyelerin kimlik bilgilerini kulübe bildirecekler.

Yönetmelikle Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com