iHALE İLANI -KÜTAHYA İL ÖZEL İDARE

iHALE İLANI -KÜTAHYA İL ÖZEL İDARE
Kırgıllı mahallesinin Kocakır mevkiinde 563,841 m²’lik kıraç arazi kiraya verilecektir
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ve Maliye Hazinesine ait, Kütahya Belediye mücavir
alan sınırları içinde Kırgıllı mahallesinin Kocakır mevkiinde etrafı tel çit ile çevrili 563,841
m²’lik kıraç arazi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü
ile kiraya verilecektir.
2- Kira süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yıldır.
3- İhale Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenin
huzurunda 27/ 09 / 2012 tarihinde saat 14:00 ’te yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ve
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. Ancak
ihaleye katılacak olan isteklilerin şartname ve diğer evrakları 30,00-TL karşılığında alması
zorunludur.
5-Gayrimenkulün yıllık kira muhammen bedeli 11.000,00 TL.+KDV dir. geçici
teminatı 330,00 TL. idari teminatı da 1.000,00 –TL. dir.
6-İhaleye gireceklerden istenilen belgeler:
a) Tebligata esas Kanuni ikametgah belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,
c) Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine
veya başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameleri,
d) Bu iş adına hitaben yıllık muhammen bedeli olan 11.000,00.-TL’nin %3’ü olan
330,00 TL geçici teminat ve 1.000,00 TL. idari teminatın banka mektubu veya İl Özel
İdaresine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzunu;
İhale komisyonuna teslim etmek zorundadır.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com