İHALE İLANI-MUHTELİF YERLER YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

İHALE İLANI-MUHTELİF YERLER YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ
* Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki listede yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların yap-işlet-devret modeli ile yapımı ve 29 yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile iha

İLAN
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            * Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki listede yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların yap-işlet-devret modeli ile yapımı ve 29 yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.
 
            * İhaleler 20/09/2012 Perşembe günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde Kütahya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
 
            * İhalede artırım, inşaat bitim süresinden sonraki aylık muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.
 

S.
No
İşin Mevkii/ AdıAylık Muhammen BedelGeçici TeminatÖzel Geçici Teminatİhale Tarih/Saati
1Servi Mahallesi, 3398 Ada, 1 Parsel
Katlı Otopark ve Ek Tesisleri Yapımı / İşletilmesi  (29 yıllığına)
50.-TL.
(İnşaat yapım süresince, 24 ay)
2,500.-TL.
(1. Yıl için)
9,000.-TL.35,000.-TL.20/09/2012
14:30
2Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.I.-18.O.II. Pafta, 1936 Ada, 141 ve 142 Parsel
Kütahya Şehir Oteli Yapımı / İşletilmesi 
(29 yıllığına)
50.-TL.
(İnşaat yapım süresince, 30 ay)
3,000.-TL.
(1.Yıl için)
10,800.-TL.40,000.-TL.20/09/2012
14:35
3Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 764 Ada, 31 Parsel  Vefa Özel Eğitim ve Yurt Tesisleri
Yapımı / İşletilmesi 
(29 yıllığına)
300.-TL.
(İnşaat yapım süresince, 60 ay)
1,500.-TL.
(1.Yıl için)
5,400.-TL.25,000.-TL.20/09/2012
14:40

 
 
            * İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları)                         :
(a)    Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
(b)   Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
(c)    2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
(d)   Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
(e)    Pirim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
(f)    Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
(g)    İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
(h)   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
(i)     Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü (2012 yılı)
(j)     Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
(k)   Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.
 
             İstekliler 20.09.2012 tarihinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
 
 
             Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur.
 
 
 
                                                                                                                  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com