“İhracatta patlama” fiyaskosu!

“İhracatta patlama” fiyaskosu!
Aylardır yapılan “ihracat patladı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si 2012’nin ih­ra­cat ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı.
 
2012’nin ikin­ci al­tı ay­lık dö­ne­min­de yüz­de 2.3 ar­tan ih­ra­cat, yıl­lık baz­da yüz­de 12.6 ar­ta­rak 151.9 mil­yar do­la­ra ulaş­tı.
 
İKİ AY­RI MAN­ZA­RA
 
Sözcü'nün haberine göre, ih­ra­cat ra­kam­la­rı yı­lın ilk ve ikin­ci al­tı ay­lık dö­nem­le­rin­de fark­lı bir tab­lo çiz­di.

Yı­lın ilk ya­rı­sın­da yüz­de 22.8 ar­tış gös­te­ren ih­ra­cat, yı­lın son al­tı ayın­da yüz­de 2.3 ar­tış gös­ter­di.
 
İH­RA­CAT ART­MAZ­SA SA­NA­Yİ ÜRE­Tİ­Mİ ART­MI­YOR
 
Son al­tı ay için­de sa­de­ce ey­lül ve ka­sım ay­la­rın­da ar­tış gös­te­ren ih­ra­cat di­ğer dört ay­da geri­le­di.

İh­ra­ca­tın ey­lül­de yüz­de 7.4 art­ma­sı ey­lül ayı sa­na­yi üre­ti­mi­ni yüz­de 6.2 ar­tı­rır­dı. İh­ra­ca­tın ka­sım­da yüz­de 20 art­ma­sı ise sa­na­yi üre­ti­mi­ni ka­sım ayın­da yüz­de 11.3 ar­tır­dı.

An­cak ih­ra­ca­tın ağus­tos­ta yüz­de 4.6, ekim­de yüz­de 0.21 ge­ri­le­me­si, sa­na­yi üre­ti­mi­ni ağus­tos­ta yüz­de 1.8, ekim­de ise yüz­de 5.7 ge­ri­let­ti.
 
İH­RA­CA­TIN YA­VAŞ­LA­MA­SI BÜ­YÜ­ME­Yİ DE YA­VAŞ­LAT­TI
 
İh­ra­ca­tın ar­tış hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sı, bü­yü­me ra­kam­la­rı­na da yan­sı­dı.

Yı­lın ilk çey­re­ği yüz­de 3.4, ikin­ci çey­re­ği yüz­de 3 bü­yü­yen Tür­ki­ye eko­no­mi­si, üçün­cü çey­rek­te bü­yü­me hı­zı­nı da­ha da dü­şür­dü.

Üçün­cü çey­rek­te bü­yü­me hı­zı yüz­de 1.6 ol­du.

İh­ra­ca­tın son üç ay için­de iki kez ge­ri­le­di­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de, bü­yü­me hı­zı­nın son çey­rek­te bek­le­nen­den da­ha dü­şük çık­ma­sı ola­sı. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/ihracatta-patlama-fiyaskosu.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com