İkinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İkinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu'nun 2010 yılı 2. Toplantısı Vali Şükrü Kocatepe Başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2010 yılı 2. Toplantısı Vali Şükrü Kocatepe Başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
17 Ekim 2009 tarih ve 27379 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan “2010 Yılı Programı'nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” çerçevesinde Kütahya İli 2010 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Şükrü Kocatepe Başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulunun 2010 yılı 2. toplantı gündemi kapsamında; ilk olarak birinci dönemin değerlendirmesi yapıldı. 2010 yılı Mayıs sonu itibariyle Kütahya'da yapılan kamu yatırım harcamalarını değerlendiren Vali Kocatepe; Kütahya ili genelinde yürütülmekte olan 638 projenin toplam bedeli yaklaşık 1 milyar 476 milyon 548 bin TL olup bunun 527 milyon TL'si önceki yıllarda harcanmış, bu projeler için 2010 yılında 332.2 milyon TL ödenek ayrılmış olup, Mayıs sonuna kadar 61.4 milyon TL harcanmış, yatırımlarda % 18 nakdi, % 40 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade etti.
Kütahya'daki 638 adet projeden toplam 275 proje İl Özel İdaresine ait olduğunu bu güne kadar 45 proje tamamlandığını, 166 proje devam etmekte olduğunu, 166 proje ise ihale aşamasında olup, 261 projeye henüz başlanmadığını açıklayan Vali Şükrü Kocatepe; “Yatırımlar ağırlıklı olarak; ulaştırma, tarım ve diğer kamu hizmetleri sektöründe yoğunlaşmaktadır. Projeler toplamının % 27'si ulaştırma, % 21'i tarım, % 20'si diğer kamu hizmetleri, % 15'i enerji, % 9'u eğitim, % 3'ü kültür ve turizm, % 3'ü madencilik ve % 1'i sağlık, % 0,47'si konut sektörüne ait olduğu belirtildi.
Ödenek dağılımı ise % 27 madencilik, % 22 eğitim, % 14 enerji, % 11 sağlık, % 9 diğer kamu hizmetleri sektörü, , % 6 ulaştırma, % 7 tarım sektörüne aittir. Konut sektörüne % 2, kültür ve turizm sektörüne % 0,42 oranında ödenek ayrılmış olduğu vurgulandı.
Fiziki gerçekleşme oranlarını incelediğimizde sektör bazında; konutta % 84, eğitimde % 58, ulaştırmada % 48, diğer kamu hizmetlerinde % 42, tarımda % 26, sağlıkta % 25, madencilikte % 24, enerjide % 23'lük gerçekleşme sağlandığı görülmektedir” dedi.
2010 yılında Kütahya'da yürütülen yatırımlar değerlendirildiğinde;
1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce Ilıca Ayr-Kümbet arasında kalan 1.6 km'lik kesimin sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanması hedeflenmekte olup, çalışmalar sürmektedir. Söz konusu yol için 1 milyon TL ödenek ayrılmış olup, 2 milyon TL ek ödeneğe ihtiyaç vardır. Bozüyük Ayr- Kütahya 3. kısımda kalan 1 km'lik kesim ve eksik kalan sanat yapılarının 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Devlet yolları kapsamında 1A standardında 156 km olarak yapımı planlanan Kütahya–Simav-Demirci Ayrımı Projesi için 2010'da 4 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 2010 yılında 12,6 km'lik kesimde çalışma yapılması, Yunuslar Köprüsü ile 3 km'lik kesimin sathi kaplamalı olarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu imalatlar için ek ödenek ihtiyacı 4.5 milyon TL'dir. Projenin II. kısmında 2010 yılında 2.5 km'lik kesimi bölünmüş yol, 3.8 km'si tek yol olmak üzere toplam 6.3 km'lik kesimde çalışma yapılması, 3 km'lik kesimin sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanması hedeflenmektedir. Bu imalatlar için ek ödenek ihtiyacı 4.75 milyon TL'dir. Simav- Demirci Ayrımı arasındaki 2.9 km'lik kesimin ihalesi yapılmış olup, ihale inceleme süreci devam etmektedir.
1976 yılında yapımına başlanan Balıkesir–Dursunbey–Harmancık–Tavşanlı karayolu projesi fiziki olarak % 90 seviyesine ulaşmış olup, 2010 yılında 1 km'lik kesimde sanat yapılarının tamamlanarak kesin hesap çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir.
Çavdarhisar-Emet yolunda Çavdarhisar Köprüsünün 2010 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Harmancık-Tavşanlı yolunda Yanıkdeğirmen köprüsünün ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanacaktır.
Afyon, Uşak ve Eskişehir'deki hava trafiğini tek bir merkezde toplamayı amaçlayan Kütahya-Afyon-Uşak Zafer Havaalanı DHMİ Genel Müdürlüğünce Yap İşlet Devret Modeli ile 28 Haziran 2010 tarihinde ihale edilecektir.
2-TCDD 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülecek Kütahya –Alayunt arası 10 km II. hat yapımı ile Kütahya ve Tavşanlı Garı 1. yoluna beton yapımıyla ilgili plan ve projeler hazırlanmaktadır.
3-İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2010 yılı içerisinde 34,3 km onarım, 91,5 km. stabilize kaplama, 66,9 km 1. kat ve 2.kat asfalt yapımı ile 19,1 km. asfalt alt yapı çalışması, 1.265 km. asfalt yama, 1201 km. greyderli bakım çalışması ile 8 adet menfez çalışması planlanmış olup, Mayıs sonu itibariyle, 3,7 km. onarım, 11,5 km stabilize , 295 adet trafik işareti yön levhası ile 180 km.lik yolda greyderli bakım çalışması ile 8 adet menfez çalışmasının tamamı bitirilmiş, 465 km.lik yolda da asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilerek % 25'lik gerçekleşme sağlanmıştır.
KÖYDES Projesi kapsamında İlimize tahsis edilen ödenek 2.115.000 TL'si köy yolları, 1.650.417 TL'si içme suyu olmak üzere toplam 3.765.417 TL .olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 98 adet proje yapımı planlanmış olup, bunların 29 adedi yol projesi, 69 adedi de içmesuyu projesidir. 55,6 km 1.kat asfalt, 40,2 km II.kat asfalt ve 12,3 km.de asfalt alt yapı hazırlığı yapımı planlanmış olup, yol projelerinin tamamının keşifleri hazırlanarak İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarına gönderilmiş olup, köy yollarında ise 23 adet iş ihale aşamasında olup, 6 adet işin ihaleleri tamamlanarak yer teslimi aşamasına gelinmiştir.
2010 yılı KÖYDES kapsamında bu yıl 69 adet içmesuyu problemi bulunan ve bakım onarımı ile tesis geliştirme adı altında planlanan işlerden 2 adet iş tamamlanmış, 3 adet iş devam etmekte 8 adet proje işyeri teslimi aşamasında, 50 adet işte ihale aşamasında olup, 6 adet işe henüz başlanmamıştır.
Sulama alanında 2010 yılı yatırım programımızda ,2 adet sulama göleti 1 adet sulama göleti onarımı, 2 adet KÖS (küçük ölçekli sulama ) göleti, 1 adet HİS (hayvan içmesuyu göleti),8 adet YAS Yağmurlama sulama tesisi, 1 adet YÜS sulama tesisi onarımı, 1 adet kapalı sistem sulama tesisi ile Kırsal Kalkınma programında bulunan 2 adet iş ile birlikte toplam 18 adet iş yapımı planlanmış olup, Karbasan Sulama Göleti onarımı tamamlanmış, 2 adedi devam etmekte, 2 adet işin projesi ihale dilmek üzere DSİ 'ye gönderilmiş, 3 adedi ihale aşamasında ,2 adet sözleşme aşamasında,3 adet proje aşamasında olup, 5'inde henüz çalışmalara başlanmamıştır.
4-DSİ III. Bölge Müdürlüğü'nce Altıntaş ovasında 9.093 ha araziyi sulaması hedeflenen Beşkarış Barajı inşaatı için 2010 yılında 4.5 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve inşaatta % 89 fiziki seviye ulaşılmıştır. Ayrıca 850 ha alanı sulaması planlanan Hasanlar Barajı Projesi için 2010 yılında 2.7 milyon TL ödenek ayrılmış ve çalışmalarda % 4 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
5-Orman Bölge Müdürlüğünce 16 köyde orman kadastrosu yapılmış, 68 köyde 2/B güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Proje için 140 bin TL ayrılmıştır. 2010 yılı için 160 km aplikasyon, 50 km yeni yol, 50 km büyük onarım, 60 km üst yapı, 80 km sanat yapısı planlanmış olup, bu kapsamda 3.7 km yeni orman yolu, 1 km büyük onarım, 1.5 km sanat yapısı, 40 km aplikasyon çalışması yapılmıştır.
6-İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 47 adet ağaçlandırma tesis, bakım ve erozyon tesis projesi için 829 bin TL ayrılan ödeneğin 123 bin TL'si harcanmıştır.
İlimizin temel geçim kaynağı olan tarım sektöründe Tarım İl Müdürlüğünce tarımsal üretiminin geliştirilmesi kapsamında yürütülen 9 adet proje için 343 bin TL ödenek ayrılmıştır.
7-Madencilik sektöründe GLİ Müessese Müdürlüğünce Tavşanlı-Ömerler Yer Altı Mekanizasyon Tevsii Projesi için 45,6 milyon TL ödenek ayrılarak % 14'lük harcama gerçekleştirilmiştir. Temiz Kömür Teknolojileri Projesi için 2010'da 2.9 milyon TL ayrılmıştır.
8-Emet Bor İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan II. Borik Asit Fabrikası için şu ana kadar 48.7 milyon TL harcanmıştır. 2011'da bitmesi planlanan fabrika için 22 milyon TL ödenek ayrılmış ve işin tamamlanmasıyla yıllık 100 bin ton borik asit üretimi hedeflenmektedir. Atık Barajı Kapasite Artırımı Projesi için 10 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.
9-Enerji Sektöründe Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından santralde 1., 2., 3. ünitelerin PCB içeren servis trafolarının yağlı rezerve tanklı trafolarla değiştirilmesi işi için 1.6 milyon TL ödenek ayrılmış ve 1,2,3,4. grup kum filtrelerinin rehabilite edilerek otomasyona geçilmesi işi için 1.5 milyon TL, 1. 2. ve 3. ünite kazan asansörlerinin yenilenmesi işi için 1.2 milyon TL ödenek ayrılmış olup, projeler devam etmektedir. 1. ve 2. ünitelere ait kömür kırma eleme ve taşıma tesislerinin tam otomatik kumanda ile kontrol edilmesi, elektrik motorlarının güç ve kumanda sistemlerinin rehabilitasyonu işiyle ilgili 5 Mart 2010 tarihinde yapılan ihale iptal edilmiştir. Seyitömer Termik Santrali 3. Ünite Değirmen Kapasitelerinin Artırılması ve Yağ Yakıcılarının Motorin ve Fuel-Oil Yakılabilir Sisteme Dönüştürülmesi İşi için 7.5 milyon TL ödenek ayrılmış ve projenin ihale hazırlıkları devam etmektedir. Şeklinde değerlendirmelrde bulunuldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilen toplantıya yatırımcı kuruluşların Bölge Müdürleri, Kaymakamlar, İl Müdürleri ve Belediye Başkanları katıldı.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com