İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

İl Koordinasyon Kurulu Toplandı
İl Koordinasyon Kurulunun 2010 yılı 3'üncü toplantısı Vali Yardımcısı Metin Selçuk Başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda ygerçekleştirildi. Toplantıda sosyo- ekonomik konular görüşüldü.

İl Koordinasyon Kurulunun 2010 yılı 3'üncü toplantısı Vali Yardımcısı Metin Selçuk Başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda ygerçekleştirildi. Toplantıda sosyo- ekonomik konular görüİl Koordinasyon Kurulunun 2010 yılı 3. toplantı gündemi kapsamında; ikinci dönemin değerlendirmesi, yıllık il istatistik raporunun görüşülmesi, gelecek yıla ait il yatırım tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi, yatırımların, sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyonu faaliyet konuları görüşüldü.
Vali Yardımcısı Metin Selçuk yapılan toplantıda 2010 yılı Eylül ayı itibariyle Kütahya'da yapılan kamu yatırım harcamalarını değerlendirildiğinde;“ Kütahya ili genelinde yürütülmekte olan 756 projenin toplam bedeli yaklaşık 1 milyar 571 milyon 510 bin TL'dir. Bunun 537 milyon TL'si önceki yıllarda harcanmıştır. Bu projeler için 2010 yılında 405.7 milyon TL ödenek ayrılmış olup, Eylül ayı itibariyle 139.9 milyon TL harcanmış, yatırımlarda % 34 nakdi, % 43 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade etti. Kütahya'daki 756 adet projeden toplam 357 proje İl Özel İdaresine aittir. Bu güne kadar 257 proje tamamlanmış, 274 proje devam etmekte, 82 proje ise ihale aşamasında olup, 142 projeye henüz başlanmamıştır. Yatırım projeleri ağırlıklı olarak; ulaştırma, tarım ve diğer kamu hizmetleri sektöründe yoğunlaşmaktadır. Projeler toplamının % 31'i ulaştırma, % 30'u tarım, % 20'si diğer kamu hizmetleri, % 8'i eğitim, % 4'ü enerji % 3'ü kültür ve turizm, % 3'ü madencilik ve % 1'i sağlık, % 1'i konut sektörüne aittir. Ödenek dağılımı ise % 27 ulaştırma, % 23 madencilik, % 14 eğitim, % 10 enerji, % 10 sağlık, % 9 diğer kamu hizmetleri sektörü, % 6 tarım sektörüne aittir. Konut sektörüne % 3, kültür ve turizm sektörüne % 0,35 oranında ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Fiziki gerçekleşme oranlarını incelediğimizde sektör bazında; eğitimde % 67, diğer kamu hizmetlerinde % 61, konutta % 50, ulaştırmada % 48, tarımda % 30, madencilikte % 29, sağlıkta % 28, enerjide % 23'lük gerçekleşme sağlandığı görülmektedir”dedi.
2010 yılında İlde yapılan önemli yatırımları değerlendiren Vali Yardımcıs Metin Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:
“Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce Ilıca Ayr-Kümbet arasında kalan 1.6 km'lik kesim sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 1A standardında 156 km olarak yapımı planlanan Kütahya–Simav-Demirci Ayrımı Projesi için 2010'da 7.5 milyon TL ödenek ayrılarak, tamamı harcanmıştır. Projenin I. kısmı kapsamında Gediz Köprülü kavşağı ile 2.5 km'lik kesim sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe açılmıştır. Projenin II. kısmında Gediz geçişindeki 1.2 km'lik kesim sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Gediz OSB arasındaki 2.4 km'lik kesimde bölünmüş yol yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Simav-Demirci Ayr. (Derbent Varyantı) arasındaki 2.9 km'lik kesimde çalışmalar sürmektedir. Balıkesir–Dursunbey–Harmancık–Tavşanlı karayolu projesi fiziki % 90 seviyesinde olup, 2010 yılı sonuna kadar 1 km'lik kesimde sanat yapıları tamamlanacaktır. Tavşanlı- Emet –Simav Karayolu Projesi (85 km) ile Emet Şehir Geçişi bu yıl Yatırım Programına alınmış olup, yeterli ödenek tahsisi durumunda ihale edilecektir. Tavşanlı-Domaniç ( Tunçbilek Geçişi Dahil) Projesi bu yıl Yatırım Programına alınmış olup, 4.5 km'lik Tunçbilek geçişinde yol yapım çalışmaları planlanmaktadır. Kütahya Şehir Geçişine Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Yapım İşi ihalesi inceleme sürecindedir. Kümbet Köprülü Kavşak Yapımı % 20 fiziki seviyede çalışmalar sürmektedir. Ilıca Kavşağı ile Ilıca il yolu yapım işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanacaktır. Yeni Bosna, II. OSB (Çalça), Çukurhisar, İnönü ile Zafertepe kavşaklarında çalışmalar % 75 fiziki seviyede devam etmektedir. Çavdarhisar-Emet yolunda Çavdarhisar Köprüsünün 2010 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Harmancık-Tavşanlı yolunda Yanıkdeğirmen köprüsünün ihalesi yapılmış olup, çalışmalar kiriş seviyesinde devam etmektedir. Kütahya-Afyon-Uşak Zafer Havaalanı DHMİ Genel Müdürlüğünce Yap İşlet Devret Modeli ile 28 Haziran 2010 tarihinde ihale edilmiştir. TCDD 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Alayunt- Balıkesir hattı Kütahya-Gökçedağ arası 116 km yol yenilemesi işi proje bedeli 72 milyon TL olup, Köprüören- Tavşanlı arasında 18 km yol yenilemesi yapılmış ve fiziki % 16 seviyede çalışmalar devam etmektedir. 2 adet hemzemin geçite lastik (kauçuk) kaplama yapım işi ihale edilmiştir. 10 adet makas yenileme işi % 10 fiziki seviyede sürmektedir. Kütahya ve Tavşanlı Garı 1. yoluna beton yapımıyla ilgili plan ve projeler hazırlanmaktadır.”
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2010 yılı içerisinde 64,4 km. 1. ve 2. kat asfalt, 5,1 km. asfalt alt yapı hazırlığı, 20 km. onarım, 49,2 km stabilize, 295 adet trafik işareti yön levhası ile 900 km.lik yolda greyderli bakım çalışması ile 8 adet menfez çalışmasının tamamı bitirilmiş, 1508 km.lik yolda da asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilerek fiziki % 65'lik gerçekleşme sağlanandığını belirten Vali Yardımcısı Selçuk, şu bilgileri verdi:
“KÖYDES Projesi kapsamında İlimize tahsis edilen ödeneğinin 5.407.660 TL'si köy yolları, 1.992.917 TL'si içme suyu ve 540.000 TL'si de ortak alım olmak üzere toplam 7.940.577 TL olarak belirlenmiştir. İl genelinde 169 adet proje yapımı planlanmış olup, bunların 80 adedi yol projesi, 89 adedi de içmesuyu projeleridir. Yol çalışmaları çerçevesinde, 63 km 1.kat asfalt, 48,2 km II.kat asfalt ve 72,6 km. asfalt alt yapı hazırlığı ve 9.5 km. de stabilize yapımı planlanmış olup, Eylül ayı sonu itibariyle 61 km. 1.kat asfalt, 48.2 km. 2.kat asfalt, 16,7 km. asfalt alt yapı hazırlığı çalışması gerçekleştirilerek fiziki % 72 seviyeye ulaşılmıştır. Ayrıca tüm ilçelere köy içi yolların düzenlenmesi amacıyla 235.021 m²'lik kilitli parke taşı alınmaktadır. 2010 yılı KÖYDES kapsamında bu yıl 89 adet içmesuyu problemi bulunan ve bakım onarımı ile tesis geliştirme adı altında planlanan işlerden 56 adet iş tamamlanmış, 20 adet iş devam etmekte,7 adet iş ihale aşamasında, 6 adet işe henüz başlanamamıştır. İller Bankası Ödeneği ile yapımı planlanan 2 adet içmesuyu projesi, 4 adet kanalizasyon projesi ve 7 adet sulama projesinden 3 adedi ihale aşamasında, 2 adedinde çalışmaya başlanmış olup, 8 adet işin ihalesi tamamlanmış olup, işe henüz başlanmamıştır. Sulama alanında 2 sulama göleti yapımı, 1 sulama göleti onarımı, 2 KÖS (küçük ölçekli sulama ) göleti, 1 HİS (Hayvan içmesuyu göleti), 8 YAS Yağmurlama sulama tesisi, 1 YÜS sulama tesisi onarımı, 1 adet kapalı sistem sulama tesisi ile Kırsal Kalkınma programında bulunan 2 adet iş ile birlikte toplam 18 adet iş yapımı planlanmış olup, bu güne kadar 7 iş tamamlanmış, 2 iş ihale aşamasında, 2'si sözleşme aşamasında, 3'ü devam etmekte olup, 4 adet işin ihalesi ve sözleşmesi yapılmış ve henüz işe başlanmamıştır. Ayrıca 2009 yılında başlanmış olup yapımı devam eden işlerden 2 adet sulama göleti çalışması tamamlanarak hizmete açılmıştır. DSİ III. Bölge Müdürlüğü'nce Altıntaş ovasında 9.093 ha araziyi sulaması hedeflenen Beşkarış Barajı inşaatı için ayrılan 4.5 milyon TL ödeneğin 1.5 milyon TL'si harcanmış ve inşaatta % 92 fiziki seviye ulaşılmıştır. Ayrıca 850 ha alanı sulaması planlanan Hasanlar Barajı Projesi için ayrılan 2.7 milyon TL ödeneğin 2.8 milyon TL'si harcanmış ve çalışmalarda % 12 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Planlama işleri kapsamında 3, Proje yapımları kapsamında 11, küçük su işleri kapsamında 13, yerüstü sulamaları kapsamında 2, yeraltı sulamaları kapsamında 2, gölet yapımları kapsamında 4 adet projenin çalışmaları devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğünce 16 köyde orman kadastrosu, 68 köyde 2/B güncellemesi, 250 ha. 2/B çalışması yapılmıştır. 2010 yılında 33 km yeni orman yolu, 28 km büyük onarım, 53 km sanat yapısı tamamlanmış 38 km üst yapı, 30 km sanat yapısı işi ihale edilmiştir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 47 adet ağaçlandırma tesis, bakım ve erozyon tesis projesi için 728 bin TL harcanmıştır. 16 adet süt sığırcılığı ve koyunculuğu projesi kapsamında 333 bin TL harcanmıştır. Tarım İl Müdürlüğünce İlimizin temel geçim kaynağı olan tarım sektöründe tarımsal üretiminin geliştirilmesi kapsamında yürütülen 9 adet proje için 171 bin TL ödenek ayrılmış ve % 15'i harcanmıştır. Madencilik sektöründe GLİ Müessese Müdürlüğünce Tavşanlı-Ömerler Yer Altı Mekanizasyon Tevsii Projesi için ayrılan 45,6 milyon TL ödeneğin 9.4 milyon TL'si harcanmıştır. Emet Bor İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan 100 bin ton kapasiteli II. Borik Asit Fabrikası inşaatı için 2010 yılında 15.6 milyon TL harcanarak % 85 fiziki seviyeye ulaşılmıştır. Atık Barajı Kapasite Artırımı Projesi için 1.7 milyon TL harcanarak % 45 fiziki seviyeye ulaşılmıştır. Enerji Sektöründe Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından santralde 1., 2., 3. Ünitelerin Pcb İçeren Servis Trafolarının Yağlı Rezerve Tanklı Trafolarla Değiştirilmesi İşi % 20, 1,2,3,4. Grup Kum Filtrelerinin Rehabilite Edilerek Otomasyona Geçilmesi İşi % 30, 1. 2. ve 3. Ünite Kazan Asansörlerinin Yenilenmesi İşi % 20 fiziki seviyede devam etmektedir. 1. ve 2. Ünitelere Ait Kömür Kırma Eleme Ve Taşıma Tesislerinin Tam Otomatik Kumanda İle Kontrol Edilmesi İşi ihalesi değerlendirme aşamasındadır. Seyitömer Termik Santrali 3. Ünite Değirmen Kapasitelerinin Artırılması ve Yağ Yakıcılarının Motorin ve Fuel-Oil Yakılabilir Sisteme Dönüştürülmesi İşi için 7.5 milyon TL ödenek ayrılmış ve projenin ihale hazırlıkları devam etmektedir.”
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilen toplantıya yatırımcı kuruluşların Bölge Müdürleri, Kaymakamlar, İl Müdürleri ve Belediye Başkanları katıldı.
şüldü.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com