İLAN KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN  KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın Kat Karşılığı olarak verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur. 
2.
a) İhale Tarihi / Günü / Saati: 28.Mart.2013 / PERŞEMBE / 14:30
b) İhalenin Yapılacağı Yer: Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
3. İhalenin Yöntemi: İhalede Belediyede kalacak bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin artırımı şeklinde gerçekleşecektir.
4.
Mahalle
Parsel
 
Arsa Alanı
 
İmar Durumu
 
Muhammen Bedel (KDV Hariç)
(Kat Karşılığı olarak istenen İşyeri adedi ve nakit miktarı)
 
İşin Geçici 
Teminatı
 
Bosna-i Cedid
724
 
30.009,14
 
Küçük Sanayi 
Sitesi Alanına 
Tahsisli
 
İnşaatın yapılacağı toplam alan olan yaklaşık 11.873,00 m²'sinin yaklaşık %20'si Belediyenin olacak Belediyeye kalacak olan G.Bloktan yaklaşık 330,00 m²' lik ve 244,00 m²' lik dükkanlar ile, H.Blokta bulunan dükkanların tamamı + 5.000,00TL (K.D.V. Hariç)
(Tahmini Bedel 855.000,00 + 5.000,00= 860.000,00TL olup K.D.V. ve Diğer Vergi Resim ve Harçlar yükleniciye aittir.)
 
25.650,00TL

5.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :
  (a) Kanuni ikametgah belgesi,
  (b) Tebligat adresi göstermesi,
  (c) Ticaret ve Sanayi odası belgesi, (2013 onaylı)
  (d) Noter tasdikli imza sirküleri, (2013 onaylı)
  (e) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname,
  (f) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler,
  (g) Mali durum ve belgeler,
  (h) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden 2013 yılında temin edecekleri belge,
  (i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
  (j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,
  (k) Kütahya Belediye Başkanlığı adına alınmış 25.650,00¨ tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  (l) Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com